Wydział Promocji, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wesoła - zmiany z 2021-04-26 12:30:18
Powrót do projektu

Brydż i szachy z elementami edukacji

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wesoła
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
centrum dzielnicy lub osiedle Stara Miłosna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
dom kultury, filia domu kultury, Centrum Aktywności- Ośrodek Pomocy Społecznej

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Nauka gry w brydża przez instruktora, od podstaw dla chętnych oraz nauka gry w szachy przez instruktora od podstaw dla chętnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów
Opis projektu:
1.Ogłoszenie o rekrutacji do projektu. Rekrutacja osobna dla osób, które chcą się uczyć i osobna do gry towarzyskiej. Projekt zawiera naukę gry dla początkujących i możliwość gry dla osób, które już potrafią grać.

2. Zakup 16 plansz z pionami oraz tablice demonstracyjną, specjalnie z myślą o nauce gry w szachy i pozostałych akcesoriów/ materiałów szkoleniowych,

3. zakup zestawów kart do gry w brydża, w tym kart z dużym wizerunkiem dla osób starszych i gorzej widzących .oraz innych akcesoriów potrzebnych do gry,

4. Zorganizowanie zajęć 1x w tygodniu dwugodzinnych , tj 2x60 minut, z nauką gry : 1. raz w tygodniu brydż, 1 raz w tygodniu szachy.

5. Opłacenie instruktora, wynajem sali, zakup pomocy dydaktycznych.

W projekcie jest zawarty koszt środków higienicznych do odkażania plansz i bierek szachowych oraz do mycia i odkażania rąk i blatów stolików. Zajęcia będą mogły się odbywać w jednej za szkół, lub w Centrum Aktywności w Ośrodku Pomocy Społecznej, domu i/lub filii kultury lub w jednym z miejsc w dzielnicy przyjaznym seniorom, do których jest łatwy, bez przesiadkowy dojazd dla uczestników. W projekcie są możliwe przekazywanie grającym materiałów szkoleniowych. Informacja o projekcie będzie na stronie dzielnicy, w biuletynie dzielnicowym i 12 plakatach na terenie dzielnicy - koszt plakatów jest uwzględniony w projekcie. W projekcie jest zawarty koszt napojów dla instruktora i uczestników i ew. koszt wynajęcia sali lub pomieszczenia, gdzie zostaną zorganizowane spotkania brydżowe i szachowe.

Kryteria rekrutacji:

Rekrutacja odbędzie się min. 10 dni przed rozpoczęciem zajęć i będzie trwała przez cały okres trwania projektu. Informacja o rekrutacji pojawi się na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wesoła i facebooku oraz plakatach. Zajęcia mają określone limity uczestników, z pierwszeństwem osób 60+. Projekt uwzględnia dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Po okresie odosobnienia pandemicznego wiele osób ma potrzebę spotkań i integracji. Szachy i brydż to gry zespołowe, podtrzymujące kontakt. Poza tym są to gry ćwiczące pamięć, poprawiające koncentrację, co jest bardzo korzystne szczególnie dla osób starszych. Liczebność grup będzie uzależniona od ilości chętnych i ustaleń z instruktorami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • profilaktyka zdrowia
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Tradycyjne szachy + warcaby- 32 os.- 16 zestawów- 4 800 zł,

zestaw drewnianych szachów dotykowych, których figury i szachownica zostały opracowane tak, aby mogły korzystać z nich osoby mające problemy ze wzrokiem- 8 zestawów- 2 400 zł, warcaby- gra dotykowa- 1 040 zł,

zegary szachowe/notatniki- 16 zestawów- 1 280 zł,

Zestaw Projektu "Edukacja przez Szachy" (15 x szachownica tekturowa składana z figurami szachowymi +1 x szachownica demonstracyjna)- 1 zestaw- 800 zł,

szachy plenerowe- 1 zestaw- 2000zł,

koszt instruktora do szachów- 48h- 7200 zł,

koszt instruktora do brydża- 48h- 7200 zł,

zakup 8 zestawów kart do gry w brydża, w tym kart z dużym wizerunkiem dla osób starszych i gorzej widzących- 8 zestawów- 240 zł,

akcesoria do gry w brydża (kasety licytacyjne i pudełka do kart) / materiały szkoleniowe - 4800 zł

pomoce dydaktyczne, podręczniki- 2000 zł,

środki do dezynfekcji, odkażania- 1 700 zł,

wynajem sali- 96h- 14400 14 400 zł,

woda, kawa, herbata , ciastka -96 spotkań- 9 600 4 800 zł,

sprzątanie- 96 spotkań- 3840 zł, promocja

koszt promocji i oznakowania logiem Budżetu Obywatelskiego- 1500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki