Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2021-01-26 12:30:58
Powrót do projektu
ZIMOZIELONY SKWER NA ROGU UL.TECHNIKÓW I OWALNEJ

Zimozielony skwer na rogu ul.Techników i Owalnej – uporządkowanie terenu i nasadzenia zieleni

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Techników róg Owalnej w Warszawie (nr ew. działek: cz. 8/1, 8/4 z obrębu 2-08-14).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt dotyczy zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Techników i Owalnej. Zakres prac zakłada uporządkowanie terenu, stworzenie ścieżki z naturalnej nawierzchni, ustawienie kosza, ławki, tablicy informacyjnej oraz nasadzenia drzew i krzewów - w większości roślinnością, która ze względu na swój zimozielony charakter będzie cieszyć oko mieszkańców także w miesiącach jesienno-zimowych.

Opis projektu:
Niniejszy projekt dotyczy zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Techników oraz Owalnej w Warszawie. Zakres prac zakłada uporządkowanie terenu, wybudowanie naturalnej ścieżki, ustawienie kosza na odpady, tablicy informacyjnej oraz nasadzenia nowej roślinności, głównie o charakterze zimozielonym: np. bluszcz pospolity, barwinek pospolity, ligustr pospolity, laurowiśnia wschodnia, runianka japońska, różaneczniki/rododendrony, lawenda, ognik szkarłatny, trzmielina fortunea, jodła kalifornijska/cis pospolity, platan, tulipanowiec, jabłonie rajskie.Planowany skwer znajduje się na działkach miejskich, będących we władaniu m.st. Warszawy.Realizacja projektu pozwoliłaby na zwiększenie atrakcyjności tej części Starych Włoch, zgodnie z koncepcją Miasta Ogrodu Włochy, pozwalając na powiększenie terenów zielonych służących mieszkańcom Dzielnicy, przy dodatkowym zachowaniu walorów historycznych tej części Dzielnicy.Zachowanie walorów historycznych polegałoby w szczególności na zachowaniu charakterystycznego dla tego terenu, niezmienionego od czasów przedwojennych układu parcel (granic działek ewidencyjnych). Projekt pełniłby funkcję edukacyjną poprzez umieszczenie na terenie tablic informacyjnych zawierających informacje na temat historii obiektów znajdujących się w okolicy, takich jak Willa Kłosia, Zakłady Era i zachęcających do eksplorowania tej części Dzielnicy oraz zwiększając świadomość społeczności lokalnej mieszkańców.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wokół nas brakuje dobrze zaprojektowanych przestrzeni publicznych. Głównym założeniem projektu jest tworzenie terenów zielonych w najbliższej dla mieszkańców okolicy (skwer blisko domu). Obecnie przedmiotowy teren jest niezagospodarowany i zaniedbany. Zieleń na obszarze jest nieuporządkowana, zniszczona, a teren jest zarośnięty chwastami oraz drzewami – samosiejkami o niskich walorach przyrodniczych i estetycznych. Cały teren wypełniony jest odpadami, a jego stan obniża walory estetyczne i funkcjonalne otoczenia.

Zagospodarowanie przestrzeni przyczyni się, do poprawy jakości środowiska przyrodniczego w tym rejonie dzielnicy. Zieleń przyuliczna będzie pochłaniać zanieczyszczenia i dawać dodatkowy cień mieszkańcom podczas upałów. Zwiększy się atrakcyjność tego rejonu dla okolicznych mieszkańców oraz poprawi odbiór atrakcyjności Dzielnicy przez jej gości, także osób przejeżdżających ulicą Techników. Stanowić będzie dalsze uzupełnienie zieleni miejskiej terenu, wpasowując się w założoną i realizowaną od dziesięcioleci ideę Miasta Ogrodu, jakim nadal pozostaje współczesny obszar Włoch.Dodanie w obszarze dodatkowych elementów, w postaci tablicy informacyjnej zachęcającej do poznawania okolic ulicy Kłosia oraz znajdujących się w jej okolicach obiektów – Willi Kłosia i byłych zakładów Era, będzie miało walor edukacyjny, oraz będzie zwiększało świadomość historii Włoch i świadomości społeczności lokalnej.

Należy zwrócić uwagę, że przedwojenny układ parceli na terenie miasta Włochy, w części odnoszącej się w kwartale ulic Owalnej i Techników do obecnych czasów pozostał niezmieniony. Na uwagę zasługuje w szczególności że fragment terenu objęty wnioskiem, gdzie charakterystyczny dla tego terenu „owal” ulicy Owalnej, stanowiący obecnie obszar działek ewidencyjnych oznaczonych nr 8/1 oraz 8/4 pozostaje w kształcie przedwojennym i nie uległ jakimkolwiek podziałom czy zmianom.

Taki układ ulic jest unikatowy na obszarze Starych Włoch i o ile występuje powszechnie na obszarze Nowych Włoch, gdzie ulice wytoczone zostały w kształcie łuków okalających (centralny plac u zbiegu obecnych ulic Chrościckiego i Rybnickiej), to pozostaje on jedynym w tej części dzielnicy.

Powyższy argument, stanowi dodatkowy, do zagospodarowania tego terenu w sposób uzasadniający utrzymanie założonego historycznie układu urbanistycznego tego obszaru.

Należy dodatkowo zwrócić uwagę, że zagospodarowanie tej przestrzeni mogłoby stanowić – przy stosunkowo niskim koszcie – wstęp do uporządkowania okalającego terenu, w którego sąsiedztwie zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, objętym Uchwałą Nr XXXVII/1119/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Stawy miałby znajdować się przeznaczony dla pieszych plac miejski pod nazwą „Na Stawach”, u zbiegu ulic Owalnej, Stawy i Płużańskiej (obszar oznaczony 17KD.PP), obsadzony szpalerami drzew, strefą przestrzeni publicznej zwieńczony pomnikiem, rzeźbą lub fontanną.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
75 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • zdjecie_lotnicze_okolicy.png
 • zdjecie_lotnicze_kolor_zolty_wlasnosc_miasta.png
 • uklad_urbanistyczny_miasto_ogrod.png