Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2021-04-22 11:14:16
Powrót do projektu

Remont nawierzchni ulicy Terespolskiej + droga rowerowa

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Terespolska na odcinku Grochowska-Groszowicka
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Remont nawierzchni ulicy Terespolskiej na odcinku Grochowska-Groszowicka oraz wyznaczenie drogi rowerowej
Opis projektu:
Remont nawierzchni na najbardziej zniszczonym i eksploatowanym odcinku jezdni ma na celu zniwelowanie dziur, popękanego asfaltu oraz nierówności, które co roku stają się coraz bardziej uciążliwe dla kierowców zamieszkujących okoliczne ulice oraz interesariuszy urzędu Pragi Południe oraz Sądu Rejonowego dla Pragi Południe. Projekt zakład również wyznaczenie drogi rowerowej na ulicy Terespolskiej dzięki której rowerzyści zyskali by swój szlak komunikacyjny na szerokiej ulicy Terespolskiej.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Remont nawierzchni na najbardziej zniszczonym i eksploatowanym odcinku jezdni ma na celu zniwelowanie dziur, popękanego asfaltu oraz nierówności, które co roku stają się coraz bardziej uciążliwe dla kierowców zamieszkujących okoliczne ulice oraz interesariuszy urzędu Pragi Południe oraz Sądu Rejonowego dla Pragi Południe. Projekt zakład również wyznaczenie drogi rowerowej na ulicy Terespolskiej dzięki której rowerzyści zyskali by swój szlak komunikacyjny na szerokiej ulicy Terespolskiej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Frezowanie nawierzchni asfaltowej

2 274 m² x 27 zł = 61 398 zł

Korytowanie z wywozem ziemi,

2 274 m² x 0,30 m²x 113 zł = 77 088 zł

Wykonanie podbudowy z kamienia naturalnego,

2 274 m² x 115 zł = 261 500 zł

Ułożenie krawężnika betonowego drogowego na ławie betonowej z oporem,

430 m x 158 zł = 43 450zł

Położenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach,

2 274 m² x 242 zł = 550 308 zł

Wykonanie ścieku ulicznego z prefabrykatów,

464 m x 204 zł = 99 656 zł

Regulacja studzienek, zaworów,

8 szt. x 50 zł = 400 zł

Rozebranie płyt chodnikowych, obrzeży oraz krawężników,

677 m² x 17 zł = 11 509 zł

Korytowanie z wywozem ziemi,

677 m² x 0,20 x 113 zł = 15 300 zł

Wykonanie podbudowy z kamienia naturalnego,

677 m² x 65 zł = 44 005 zł

Ułożenie obrzeży betonowych,

100 m x 36 zł = 3 600 zł

Ułożenie płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo – piaskowej

,677 m² x 150 zł = 101 550 zł

Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót – 2 000 zł

Projekt ścieżki rowerowej + stała organizacja ruchu – 6 000 zł,

Wykonanie ścieżki przy założeniu (malowanie) – 4 000 zł

Razem: 1 281 764 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 480 000
1 281 764,00 zł

Dokumenty

Załączniki