Wydział Ochrony Systemy Przyrodniczego Miasta w Biurze Ochrony Środowiska - zmiany z 2021-04-22 07:46:07
Powrót do projektu

Ratujmy włochowskie kasztanowce

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Aleja Kasztanowców przy ulicy Rybnickiej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Program ochrony włochowskich alei kasztanowców przy ul. Rybnickiej przed szkodnikiem - szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.
Opis projektu: Projekt polega na objęciu kompleksową ochroną włochowskich drzew kasztanowca przed szkodnikami - montaż pułapek feromonowych i przeprowadzenie dodatkowych akcji wygrabiania liści.
Kasztanowce to piękne okazałe drzewa stanowiące ozdobę warszawskich parków i skwerów. Jednak są one poważnie zagrożone ze względu na rozprzestrzenianie się . Jedna z piękniejszych alei kasztanowców w Warszawie znajduje się we Włochach, przy ul. Rybnickiej. Od 1986 r. aleja posiada status pomnika przyrody.W ostatnich latach, corocznie, te piękne drzewa są atakowane przez szkodnika - szrotówka kasztanowcowiaczka. Obecność tego owada poznajemy po rdzawych i brązowych plamach na liściach, które następnie przy dużym porażeniu są zrzucane przez drzewo w pełni sezonu. Zakłócony cykl wegetacyjny prowadzi do obniżenia mrozoodporności kasztanowcakasztanowców, ograniczenia przyrostów pniapni, zmniejszenia wielkości liści i spadku kwitnienia. Po 10 latach działania szrotówka W niektórych przypadkach, po wielu latach, drzewo może całkowicie obumrzeć.Projekt zakłada objęcie naszych kasztanowców kompleksową ochroną przed szrotówkiem. Ze względu na specyfikę cyklu życia szkodnika konieczne jest zastosowanie dwóch rodzajów zabezpieczeń: -założenie pułapek feromonowych na drzewach - od kwietnia do września -systematyczne wygrabianie i niszczenie opadłych liści, niezależnie od pory roku (w liściach znajdują się poczwarki i larwy szrotówka). Dodatkowo, możliwe jest także zastosowanie opasek lepowych na pniach, jednak lep może złapać również pożyteczne owady, dlatego ta metoda nie jest zalecana. Wszystkie powyższe metody ochrony są stosunkowo proste i tanieochroną alei kasztanowców białych przy ul. Rybnickiej, polegającą na zawieszeniu pułapek kominowych/lejkowych z feromonem na 86 drzewach. Dyspensery (2-3) w pułapkach będą wymieniane co 6 tygodni, w okresie od kwietnia do września.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Kasztanowce to nieodłączny element miejskiego krajobrazu. Ich listnienie sygnalizuje przyjście wiosny; w maju kwiaty kasztanowca przypominają nam, że zbliża się czas matur; latem drzewa pozwalają się ochłodzić w swoim cieniu; jesienią z ich owoców budujemy ludziki. Nawet zimą, gdy stracą liście, ich korony prezentują się wyjątkowo okazale. Bez naszej pomocy mogą jednak wkrótce zniknąć z naszego otoczenia - szrotówek kasztanowcowiaczek jest bowiem bardzo inwazyjnym gatunkiem szkodnika, który w ciągu kilku lat potrafi doprowadzić drzewo do obumarcia. Dzięki realizacji projektu zachowamy i zabezpieczymy kasztanowce rosnące na terenie dzielnicy Włochy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki1
  • pułapka kominowa.jpg