Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2021-04-14 15:34:01
Powrót do projektu

PRZEWODNIK PO DRZEWACH. Kocham Pragę

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt będzie realizowany w parku Praskim i w wybranych miejscach na terenach zieleni dzielnicy Praga-Północ
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na oznaczeniu 40 sztuk największych, najstarszych i najciekawszych drzew parku Praskiego, a także całej dzielnicy, pod względem historycznym i przyrodniczym drzew rosnących na terenie Dzielnicy Praga-Północ niewielkim tabliczkami z informacją o nazwie i przybliżonym wieku drzewa.
Opis projektu:
Najstarsze i najciekawsze okazy drzew rosną na terenie Parku Praskiego. Jedno z drzew w parku Praskim nich - platan klonolistny - ma prawie 190 lat, a wiele innych jest w podobnym wieku. Ta wiedza jest niestety zarezerwowana tylko dla nielicznych, podobnie jeśli chodzi o nazwy. Tabliczki, które pojawią się przy drzewach, będą zawierały najciekawsze informacje dotyczące przybliżonego wieku drzewa i ówczesnej sytuacji historycznej (w przypadku platanu platana to okres Powstania Listopadowego), dodatkowo warto też umieścić informację o najciekawszych parametrach drzewa np.: wysokości i obwodzie pnia. Oznakowanie drzew powinno odpowiadać aktualnym wymaganiom m.st. Warszawy oraz być skonsultowane z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy (Park Praski). Każda tabliczka będzie zawierać informacje o konkretnym drzewie, przy którym zostanie umieszczona.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Pomysł oznaczenia wybranych drzew ma na celu zwiększenie świadomości przyrodniczej i ekologicznej mieszkańców, a także edukacje najmłodszych. Jestem przekonany, że większa wiedza na temat zieleni przyczyni się do jej skutecznej ochrony.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- ekspertyza dendrologiczna (wytypowanie najcenniejszych okazów drzew) wraz z opracowaniem tekstów o drzewach: 4000

- opracowanie i edycja graficzna tabliczek (40 sztuk): 3000

- wykonanie tabliczek wraz z ich montażem (40 sztuk): 6000
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 9
13 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki