Autor projektu - zmiany z 2021-01-25 23:14:57
Powrót do projektu

ZielonoMi - budowa naturalnego placu zabaw na Siekierkach

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Na terenie za boiskiem przy ul. Grupy AK Północ, od strony ul. Wojskowej Służby Kobiet lub w innym, w bliskiej odległości miejscu wskazanym przez Zarząd Zieleni m. st. Warszawy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka nr 146505_8.0706.4 lub 146505_8.0706.1/3 obręb 1-07-06

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada budowę naturalnego placu zabaw na Siekierkach w celu stworzenia atrakcyjnego miejsca wypoczynku dla mieszkańców.

Opis projektu:
Projekt zakłada budowę naturalnego placu zabaw na Siekierkach w celu stworzenia atrakcyjnego miejsca wypoczynku dla mieszkańców i nie tylko. W okolicy nie ma żadnego ogólnodostępnego placu zabaw, brakuje też miejsc spotkań dla rodzin dlatego realizacja projektu jest tak ważna dla rodzin z dziećmi. Plac zabaw byłby bowiem miejscem, gdzie dzieci mogłyby rozwijać swoją kreatywność i wyobraźnię, a młodzież i dorośli miło i ciekawie spędzić czas.

Proponowany plac zabaw wykonany byłby z naturalnych materiałów takich jak drewno, kamienie, piasek, woda i liny.

Naturalny plac zabaw może być różnej wielkości, w zależności od terenu, który zostanie na niego przeznaczony.W ramach projektu planuje się:

- opracowanie projektu placu zabaw wraz z koncepcją zieleni 7 500 zł,

- przygotowanie miejsca pod nowy plac zabaw, które będzie polegało na usunięciu śmieci, oczyszczeniu terenu z chaszczów i pokrzyw 10 000 zł,

- wykonanie podłoża (zakup i wysypanie piasku oraz zakup i posadzenie trawy) 15 000 zł,

- zakup i montaż urządzeń na placu zabaw (wyposażenie placu zabaw zawierać będzie takie elementy, które wkomponowane będą w naturalny krajobraz i nie będą wymagały dużych zmian w w otoczeniu), proponowane elementy wyposażenia (na podstawie obserwacji upodobań dzieci i młodzieży):

1) zjazd na linie z drewnianym podestem (długość zjazdu 25-30 m) przystosowany do licznego używania w ciągu dnia - 45 000 zł,

2) dwie altanki w kształcie igloo z bluszczem (konstrukcja z wikliny lub wierzby) - 12 000 zł,

3) ścieżka z pni drzew 8 000 zł,

4) pnie drzew z wyżłobionym "kanałem", gdzie zbiera się woda deszczowa do zabawy - element integracyjny z osobami niepełnosprawnymi 15 000 zł,

5) małe wzniesienie z usypanej ziemi i wmontowanym tunelem (rury) do przechodzenia przez "wzgórze" albo do turlania się po trawie 20 000 zł,

6) domek na drzewie lub na podwyższeniu z drzwiczkami i okienkami 35 000 zł,

7) dwa hamaki do leżenia 25 000 zł,

8) linarium lub siatka do przechodzenia między drzewami (pajęcza sieć) 10 000 zł,

9) piaskownica z zadaszeniem - element integracyjny z osobami niepełnosprawnymi 15 000 zł

- zakup i montaż elementów tzw. małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna) 25 000 zl,

- zakup i posadzenie 6 drzew o silnych właściwościach fitoremediacyjnych, sugerowane odmiany: robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), jarząb szwedzki (Sorbus intermedia), daglezja zielona (Pseudotsuga manziesii), bożodrzew gruczołkowaty (Ailianthus altissima), miłorząb japoński (Gingo biloba) - 5500 zł,

- zakup i posadzenie 20 szt. bylin roślin miododajnych, odstraszających komary – mięta, lawenda, kocimiętka, hyzop lekarski, wrzos pospolity - 2 000 zł,

- wykonanie ogrodzenia - 50 000 zł.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W okolicy nie ma żadnego ogólnodostępnego placu zabaw, brakuje też miejsc spotkań dla rodzin. Mamy za to zaniedbane tereny zielone, zarastające nawłocią, pokrzywami i dużą ilość śmieci. Od kilku lat mówi się, że teren wokół Kopca Powstania Warszawskiego będzie zagospodarowany (zakończenie realizacji inwestycji w zakresie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego planowane było na rok 2022) , ale jak na razie nie widać by cokolwiek działo się w tym kierunku, a przecież wokół jest kilkanaście nowopowstałych osiedli które zamieszkują przeważnie rodziny z dziećmi i wciąż budują się kolejne.

Od kilku lat w ramach Budżetu Obywatelskiego są zgłaszane propozycje placów zabaw w

najbliższym regionie (odrzucane ze względu na nieodpowiednią lokalizację), co pokazuje jak duża jest ta potrzeba w najbliższej okolicy. W bliskiej odległości od proponowanego placu zabaw wiosną 2021 prawdopodobnie powstanie ogród sąsiedzki więc naturalny plac zabaw byłby kolejnym miejscem, gdzie okoliczni mieszkańcy mogliby wypocząć i przyjemnie spędzić czas, a przy okazji się integrować.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
 • zabawa
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Przykładowe elementy wyposażenia placu zabaw.pdf
 • Przykładowe elementy małej architektury.pdf