Koordynator w Zarządzie Mienia - zmiany z 2016-06-09 12:01:20
Powrót do projektu

Woda dla spragnionych - miejskie źródełko na Agrykoli

status:


W ramach projektu ustawione zostanie miejskie źródełko wody pitnej w okolicy ul. Agrykola i parku Łazienki Królewskie. Źródełko pozwoli wszystkim chętnym ugasić pragnienie i ograniczy ryzyko odwodnienia w upalne dni. Będzie sporym udogodnieniem nie tylko dla spacerowiczów, ale także dla osób uprawiających sporty w okolicy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.033052951097
szerokość geograficzna: 52.218158355338

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Przy al. Tomasza Hopfera, naprzeciwko przy kawiarni Agrykola.

Istotne informacje o lokalizacji

Źródełko powinno być zlokalizowane blisko istniejącej sieci wodociągowej, by ograniczyć koszt przyłączenia.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Źródełko będzie ustawione na otwartym terenie w okolicy ul. Agrykola, także będą dostępne dla wszystkich o każdej porze.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada ustawienie miejskiego źródełka wody w okolicy ul. Agrykola i parku Łazienki Królewskie, do którego wszyscy mieliby dostęp. Dostęp do wody byłby na trzech poziomach: najwyższym, średnim (np. dla dzieci i osób poruszających się na wózkach) oraz najniższym - przy ziemi (dla zwierząt, uruchamiany przez właściciela). Źródełko powinno umożliwiać nalanie wody do butelki / bidonu. Poza spacerowiczami i osobami wypoczywającymi w parku, ze źródełka będą mogły korzystać także osoby uprawiające tam sporty. Źródełko uzupełni ofertę okolicznych terenów zielonych i sprawi, że będą one bardziej przyjazne dla użytkowników. Takie rozwiązania są bardzo popularne i chętnie wykorzystywane w wielu krajach, gdzie źródełka zlokalizowane są w parkach czy na promenadach spacerowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzięki łatwemu i darmowemu dostępowi do wody pitnej każdy chętny będzie mógł ugasić pragnienie, co wpłynie korzystnie na zdrowie oraz organiczny ryzyko odwodnienia w upalne dni. Dodatkowo, jest to promocja picia wody zamiast innych, często mniej zdrowych napojów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych- zakup oraz montaż źródełka: 10 000 PLN (cena zależy od wybranej na rynku oferty) - wykonanie projektu przyłącza wodnego: 1000 PLN (cena zależy od wybranej na rynku oferty) - wydanie warunków technicznych oraz uzgodnień i opiniowania dokumentacji technicznej: 100 PLN - wykonanie wcinki do sieci wodociągowej: 2000 PLN - wykonanie przyłącza wodnego: 10000 PLN (cena zależy od wybranej na rynku oferty) - koszt badania wody: 500 PLN

Zwiększono budżet zadania do kwoty 39 606 zł brutto. Uwzględniono koszt wykonania przyłącza kanalizacyjnego do poidełka w celu sezonowego odwadniania wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie 2091 zł brutto, mapy do celów projektowych: 615 zł brutto, budowy przyłączy w kwocie 24 600zł brutto, zakup i montaż poidełka 12 300 zł brutto.


Całkowity koszt projektu: 39 606,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latachW założeniu źródełko będzie działało 7 miesięcy w roku (w najzimniejsze miesiące będzie wyłączone). Szacuję, że dziennie z poidełka skorzysta 60 osób, średnio po 0,25l = 15l na 1 poidełko dziennie (3,18 m3). Szacowany koszt: - zużycie wody: przy założeniu stawki 4,20zł za 1m3 = ~13,36zł (miesięcznie) - kanalizacja: przy założeniu stawki 6,42zł za 1m3 = ~20,42zł (miesięcznie) RAZEM za wodę i kanalizację 33,77zł za miesiąc. ROCZNIE (za 7 miesięcy): ~236 zł - utrzymanie czystości + konserwacja: 200 zł ROCZNIE

Zweryfikowano koszty konserwacji i czyszczenia poidełka. W związku z tym, że będzie ono narażone na akty wandalizmu (grafitii), założono wyższy koszt konserwacji i czyszczenia, oraz doliczono koszty bieżących napraw. Do obliczenia zapotrzebowania na wodę przyjęto zużycie na 1 os 0,5 l wody.

Koszty eksploatacji wyniosą zatem 1927,29 zł brutto rocznie.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 927,29

Załączniki

  • źródełko wody_przykładowy wygląd.jpg