Koordynator w Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2021-04-27 11:22:20
Powrót do projektu

Doświetlenie przejść dla pieszych.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. ul. Mielczarskiego x Na Przyzbie - 3 przejścia.

2. ul. Na Przyzbie x Pod Lipą - 2 przejścia.

3. ul. Na Przyzbie x Pod Strzechą.

4. ul. Kabacki Dukt x Za Łąkami - 2 przejścia.

5. ul. Dembego x Szajnowicza.

6. ul. Kiedacza x Przybylskiego w ciągu ul. Kiedacza.

7. ul. Kiedacza x Kopcińskiego w ciągu ul. Kiedacza.

8. ul. Nugat x Nowoursynowska w ciągu ul. Nugat.

9. ul. Nowoursynowska x Panoramiczna 2 przejścia.

10. ul. Pala Telekiego x Borsuka 3 przejścia.

11. ul. Zoltana Balo x Borsuka 4 przejścia.

12. Rondo Budowniczych Ursynowa 3 przejścia.

13. Rondo Geografów 4 przejścia.

14. Rondo Webera 3 przejścia.

15. ul. Nowoursynowska x Kokosowa w ciągu Nowoursynowskiej.

16. ul. Wańkowicza x Jeżewskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych. Bezpieczeństwo zostanie polepszone poprzez doświetlenie odpowiednimi lampami LED.
Opis projektu:
Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych. Bezpieczeństwo zostanie poprawiane poprzez doświetlenie przejść odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia , ale także w strefie dojścia do przejścia. W ramach projektu wskazano przejścia które są niedokładnie doświetlone, co powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

Oprawa powinna spełniać poniższe wymagania:

szczelność IP 66,

oprawa o budowie przeznaczonej do oświetlania przejść (asymetryczna optyka) wyposażona w panel LED,

płynna regulacja nachylenia kąta oprawy w zakresie ± 15°,

strumień świetlny oprawy max 9730 lm,

moc oprawy max 90W - +/- 2%.

Trwałość LED 100.000h

III kl. ochrony przeciwporażeniowej, niskie napięcie SELV

Klasa fotobiologiczna 1

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wskazane przejścia są niedoświetlone w ten sposób powodują zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie dobrego oświetlenia przejścia dla pieszych powinno przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa dla pieszego, a dla kierującego pojazdem powinno zapewnić lepsze warunki pozwalające na dostrzeżenie pieszego i właściwej reakcji w odpowiednim czasie. Z w/w przejść korzystają rodzice z dziećmi w wózkach i małe dzieci oraz osoby starsze, a samochody często osiągają spore prędkości powodując zagrożenie dla pieszych. Dlatego też zachodzi konieczność podjęcia działań, które poprawią bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Projekt zakłada wybudowanie doświetlenia 33 przejść dla pieszych w 16 wskazanych lokalizacjach. Przyjęty przez autora projektu szacunkowy koszt jego realizacji stanowi górną wartość w dotychczasowych realiach przetargowych na wykonanie doświetleń przejść dla pieszych.

Można przyjąć, że na całkowity koszt składa się wynagrodzenie za wykonanie robót montażowych w wysokości 880 000 zł (33 szt x 26 666 zł/ 1 przejście)

oraz wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej stanowiące 20% całkowitego szacunkowego kosztu projektu w wysokości 220 000 zł.

Razem 1100 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 100 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki