Autor projektu - zmiany z 2021-01-24 15:53:50
Powrót do projektu

Róże w Mieście Ogrodzie Włochy - nasadzenia róż i innych kwitnących krzewów w Starych i Nowych Włochach

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Potrzebna (między ul. Globusową a Wałowicką)

ul. Rejonowa (na wysokości MAL Rejonowa 6/8)

ul. Naukowa (odcinek wzdłuż budynków na ul. Naukowa 4 i 6

zbieg ul. Owalnej, Stawy i Kłosia - fragment zielonego trawnika

ul. Czereśniowa róg Starowiejskiej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W ramach projektu na wybranych ulicach Starych i Nowych Włoch pojawią się nowe, pięknie kwitnące krzewy i kwiaty m.in róże, różaneczniki, bzy/lilaki, budleje, złotokapy Waterera, funkie, barwinki, a miejscami dodatkowo także ozdobne bluszcze i paprocie.

Opis projektu:
W ramach projektu na wybranych ulicach Starych i Nowych Włoch pojawią się nowe, pięknie kwitnące krzewy m.in róże, różaneczniki, bzy/lilaki, budleje, złotokapy Waterera, funkie, barwinki, tawuły, a miejscami dodatkowo także ozdobne bluszcze i paprocie.

Projekt zakłada nasadzenia w lokalizacjach:

ul. Potrzebna (między ul. Globusową a Wałowicką)

ul. Rejonowa (na wysokości MAL Rejonowa 6/8)

ul. Naukowa (odcinek wzdłuż budynków na ul. Naukowa 4 i 6

zbieg ul. Owalnej, Stawy i Kłosia - fragment zielonego trawnika

ul. Czereśniowa róg Starowiejskiej

Projekt przewiduje też postawienie w niektórych miejscach niskich płotków ogrodowych (30-40 cm wysokości).Elementy projektu:

- opracowanie projektu wykonawczego nasadzeń dla poszczególnych lokalizacji

- zakup sadzonek

- zakup elementów małej architektury ogrodowej

- wykonanie nasadzeń

- pielęgnacja roczna

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt wpisuje się w promowanie idei miasta-ogrodu Włochy. Dzięki planowanym nasadzeniom ulice naszej dzielnicy zyskają dodatkowe walory estetyczne. Ponadto zieleń przyuliczna będzie pochłaniać zanieczyszczenia i poprawiać jakość powietrza.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 63
55 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki