Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2021-04-22 13:02:49
Powrót do projektu

Wielkie grochowskie rozpłytowanie - zieleń zamiast betonu na naszych ulicach i podwórkach

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
- obszar pomiędzy budynkami Suchodolska 2A i 4A. Dz 29/12 Ob. 30502

- obszary pomiędzy budynkami Kobielska 7, 9 i 11. Dz 104 Ob. 30407

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Tereny publiczne w zarządzie m.st Warszawy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada przebudowę kilku podwórek i placyków, obecnie pokrytych w całości lub dużej części starym asfaltem lub płytami betonowymi, zastąpienie ich niezbędnymi chodnikami, resztę terenu zamieniając w tereny zielone, trawniki czy klomby. Dzięki temu miejsca te zyskają na estetyce, a przy okazji obniży się też ich temperatura w upały.

Opis projektu:
Na Pradze Południe wciąż istnieje wiele starych podwórek, które w całości lub dużej części wylane są asfaltem lub wyłożone starymi płytami chodnikowymi. Nie tylko nie jest to estetyczne, ale również w dobie ocieplającego się klimatu takie połacie betonu pogłębiają letni żar. Proponuję zastąpić te obszary terenem zielonym - trawnikami, klombami itp., oczywiście z zachowaniem niezbędnej komunikacji w postaci chodników.Projekt dotyczy następujących obszarów:- teren między ulicą Kinową i blokami Kinowa nr 6, 8, 10, 12 oraz Walewska 2. - teren "placyku" przed budynkiem Grenadierów 40, na rogu Grenadierów i Waszyngtona - obszar pomiędzy budynkami Suchodolska 2A i 4A

- obszary pomiędzy budynkami Kobielska 7, 9 i 111. teren między ulicą Kinową i blokami Kinowa nr 6, 8, 10, 12 oraz Walewska 2 Obszar ten był tematem bardzo ciekawego projektu do Budżety Obywatelskiego 2020, powstałego we współpracy mieszkańców, Rady Osiedla Grochów – Kinowa i ZGN. Niestety ostatecznie nie uległ on akceptacji. W tegorocznym projekcie chcielibyśmy w jak największym stopniu powrócić do tamtego pomysłu. Obszar projektu zaznaczyliśmy kolorem czerwonym na rysunku poglądowym. Kluczową sprawą jest likwidacja połaci starego wykrzywionego asfaltu sprzed budynku Kinowa 12 (na rysunku kolor zielony). Zamiast niego proponujemy urządzić w tym miejscu mini skwer z ławkami i alejkami. Wzdłuż ulicy Kinowej, między ulicą a budynkami, proponujemy urządzić meandrującą aleję spacerową pośród istniejącego starodrzewu, a stare powykrzywiane chodniki prowadzące od ulicy do budynków zastąpić nowymi, być może w mniejszej ilości, za to w bardziej przemyślanych miejscach. Z uwagi na złożoność problemu i wielkość obszaru zapewne najlepsze byłoby zaprojektowanie tego terenu przez wykwalifikowanego projektanta zieleni. 2. teren "placyku" przed budynkiem Grenadierów 40, na rogu Grenadierów i Waszyngtona W tym miejscu w zeszłym roku rozebrano od dawna nieczynny pawilon handlowy, niestety obszar ten nadal wypełniają stare płyty chodnikowe. Projekt rewitalizacji tego miejsca przegłosowany w BO2020 nie został wykonany przez m.st Warszawa. Projekt nasz zakłada demontaż płyt chodnikowych i wykonanie tam mini strefy wypoczynku z ciągami pieszymi, oddzielonej od jezdni ul. Grenadierów drzewami i krzewami oraz bylinami. Montaż ławek i koszy na śmiecie. Co do szczegółowych rozwiązań proponujemy w jak największym stopniu oprzeć się na projekcie powstałym dla tego miejsca w 2020 roku na zamówienie Zarządu Zieleni w ramach akcji "Zielone ulice". Zakres projektu pokazuje rysunek nr 2. 3. obszar pomiędzy budynkami Suchodolska 2A i 4ALikwidacja zbędnych połaci asfaltu i zastąpienie ich zielenią, choćby trawą. Rysunek poglądowy w załączeniu. Kolor czerwony to komunikacja, zielony - obszary asfaltu do likwidacji, fiolet to proponowane krzewy i rośliny ozdobne.Projekt powinien uwzględniać miejsce na stojak dla rowerów o który apelowali mieszkańcy. 42. obszary pomiędzy budynkami Kobielska 7, 9 i 11Likwidacja zbędnych połaci asfaltu i zastąpienie ich zielenią z udziałem krzewów i roślin ozdobnych. Rysunek poglądowy w załączeniu, schemat kolorystyczny jak wyżej.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W dobie ocieplania się klimatu każdy centymetr terenu zielonego jest na wagę złota a połacie asfaltu zalegające w tej chwili te obszary nie służą niczemu prócz ocieplania i tak gorącego powietrza.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Obszar pomiędzy budynkami Suchodolska 2A i 4A. Dz 29/12 Ob. 3-05-02

Rozbiórki asfaltów około 130 000 zł

Wykonanie chodników 200 000 zł

Trawniki + dowóz ziemi 35 000 zł

Ławki 10 000 zł

Kosze 5 000 zł

Koszt 380 000 zł2. Obszar pomiędzy budynkami Kobielska 7, 9 i 11. Dz 104 Ob. 3-04-07

Rozbiórki asfaltów około 120 000 zł

Rozbiórka chodnika 5 000 zł

Wykonanie chodników 50 000 zł

Trawniki + dowóz ziemi 50 000 zł

Krzewy 50 000 zł

Ławki 15 000 zł

Kosze 10 000 zł

Koszt 300 000 złProjekt 30 000 złŁącznie wartość: 710 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
710 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • kinowa.jpg
  • Suchodolska.jpg
  • Kobielska.jpg