Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany - zmiany z 2021-04-23 07:15:36
Powrót do projektu

Zielony Wolumen - nowe drzewa, krzewy i rośliny ozdobne

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Wolumen
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W ramach projektu wzdłuż chodników przy ulicy Wolumen wykonane zostaną nasadzenia roślin ozdobnych, drzew i krzewów. Przeprowadzona zostanie aranżacji zieleni poprzez wykonanie pergoli i rabat bylinowych. Dodatkowo w miejscach i na odcinkach ze złym stanem nawierzchni przeprowadzony zostanie remont chodników. Po południowej stronie ulicy chodnik zostanie doświetlony poprzez montaż latarni. W miejscach gdzie trawniki są zniszczone zostanie dokonana ich rekultywacja.
Opis projektu:
Wolumen to ulica o długiej historii. Trakt Wolumen istniał już w XIX wieku. Został on wytyczony i uregulowany w 1885r. W 2018 roku podjęto działania mające na celu wpisania ulicy do gminnej ewidencji zabytków.W ramach projektu ulica zyskała by bardziej reprezentatywny charakter sprzyjający spacerom i odpoczynkowi wśród zieleni. Chcielibyśmy żeby wzdłuż chodników wykonane zostały nasadzenia nowych roślin tj, drzew, krzewów i roślin ozdobnych. W ramach aranżacji zieleni wykonane mogły by zostać np. pergole i rabaty bylinowe a na latarniach zamontowane donice z kwiatami. Dodatkowo po obu stronach ulicy z uwagi na zły stan chodników (dziury i nierówna nawierzchnia) przeprowadzony zostanie ich remont. Ostatnim elementem projektu jest doświetlenie chodnika po południowej stronie jezdni poprzez montaż ekologicznych latarni typu LED.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Po zrealizowaniu projektu znacząco poprawi się estetyka ulicy zachęcając do spacerów i wypoczynku. Nowa roślinność wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza a po remoncie chodników i ich doświetleniu oprócz estetyki poprawi się również bezpieczeństwo pieszych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt całkowity projektu wyniesie 265.000 zł w czego skład wchodzą:

- projekt zagospodarowania zieleni,

- nasadzenia drzew,

- nasadzenia bylin,

- nasadzenia róż Rosa Marathon,

- rekultywacja trawników.

Projekt obejmuje urządzenie zieleni na ul. Wolumen na odcinku od ul. Wergiliusza do ul. Wólczyńskiej.

Jak uzgodniliśmy z autorem projektu z uwagi na wysokie koszty zrezygnowano z oświetlenia i remontu chodnika

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
265 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • IMG_20210125_092031.jpg
 • IMG_20210125_092045.jpg
 • IMG_20210125_092400.jpg
 • IMG_20210125_092150.jpg
 • IMG_20210125_092116.jpg
 • IMG_20210125_092055.jpg