Autor projektu - zmiany z 2021-01-25 20:31:39
Powrót do projektu
Młodzieżowy

Klub Planszówkowy dla młodzieży z zespołem Downa

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa

Amicus. Ośrodek rehabilitacji
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ogólnodostępny, przeznaczony dla młodzieży z zespołem Downa od 14 roku życia, mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

Celem projektu jest trening umysłowy i umiejętności społecznych w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez cykliczne spotkania przy grach planszowych.

W naszej ocenie zapoznanie z najczęściej rozgrywanymi grami umożliwi lepszą integrację ze społeczeństwem.
Opis projektu:
Projekt ogólnodostępny, przeznaczony dla młodzieży z zespołem Downa od 14 roku życia, mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

Projekt będzie realizowany na terenie Ośrodka rehabilitacji Amicus, mieszczącego się na ulicy Słowackiego 12 w Warszawie. Sala przeznaczona na realizację projektu jest wyposażona w stoliki i krzesła oraz szafki do przechowywania gier.

Celem projektu jest propagowanie aktywności umysłowej i kontaktów społecznych poprzez rozgrywanie gier planszowych i karcianych przez młodzież z zespołem Downa.

Utrzymywanie aktywności umysłowej i kontaktów społecznych przez tę wskazaną grupę społeczną niesie ze sobą wiele korzyści m.in. poprawę możliwości umysłowych, rozumienia i posługiwania się zasadami, zdrowia psychicznego. Powoduje szybszy rozwój intelektualny, poprawia umiejętności koncentracji i przyswajania wiedzy, wzrost kompetencji społecznych, rozwój mowy, logicznego myślenia, poprawia umiejętności matematyczne. Spotkania przy grach planszowych wspomagają rozwój interakcji społecznych i powstawanie trwałych relacji pomiędzy uczestnikami, na brak których często cierpią osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnictwo w grupie planszówkowej może otworzyć możliwość na nowe, lepsze standardy życia rodzinnego osób niepełnoprawnych i ich opiekunów.Projekt będzie obejmował 38 spotkań, po 2,5 godziny każde.

Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu. 30 minut każdego spotkania jest przewidzianych na czynności organizacyjne i porządkowe.

Łącznie zaplanowanych jest 95 godzin zajęć, z czego 76 godzin przeznaczonych będzie na granie w gry i naukę reguł.

Spotkania będą prowadzone przez dwoje terapeutów.Mieszkańcy Warszawy będą informowani o planowanym projekcie poprzez dostępne nośniki informacji i kampanię promocyjną, prowadzoną przez wolontariuszyPlan naboru na zajęcia: grudzień 2021

Uczestnicy projektu muszą przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności.

Zgłoszenia chętnych będą przyjmowane telefonicznie, mailowo oraz poprzez nabory bezpośrednio w placówkach oświatowych itp.

O przyjęciu decyduje gotowość do rozgrywania gier oraz stosowania się do reguł grupy, a także zobowiązanie opiekunów uczestników oraz samych uczestników do rozwijania umiejętności niezbędnych do grania w wybrane gry.

Grupa opracuje swój wewnętrzny regulamin określający zasady współpracy.

Kosztorys realizacji projektu

Na koszty, związane z realizacją projektu składają się:

1. Zakup poczęstunku (kawa, herbata, cukier, talerzyki, kubki, łyżeczki jednorazowe, woda, przekąska) - 1 500 zł

2. Worki na śmieci, środki do dezynfekcji oraz czystościowe, ręczniki papierowe - 1 000 zł

3. Wynagrodzenie 2 terapeutów - 95 godzin x 200 zł x 2 = 38 000 zł

4. Zakup gier planszowych i karcianych - 1 500 zł

5. Promocja i oznakowanie projektu i organizacja - 3 000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Gry planszówkowe są coraz bardziej popularne i coraz szerzej znane w społeczeństwie. Znajomość najbardziej rozpowszechnionych gier planszowych i karcianych zapobiega wykluczeniu społecznemu. Podczas spotkań obecni terapeuci będą pracować na bieżąco w celu poprawy niektórych umiejętności miękkich, takich jak radzenie sobie z przegraną, ze stosowaniem się do reguł, z rywalizacją, bądź umiejętność współpracy w grach kooperacyjnych.

Projekt ma również na celu poprawę sytuacji społecznej młodzieży z zespołem Downa, która często doświadcza wykluczenia i ostracyzmu społecznego z powodu swojej niepełnosprawności. Spotkania to szansa na rozwój ich samodzielności, a także pomysł na aktywne spędzanie czasu wolnego. Klub oferuje możliwość nawiązywania nowych przyjaźni i relacji z rówieśnikami.

Udział w projekcie przyczyni się do wzrostu aktywności umysłowej i kompetencji społecznych, ale też może zapobiegać wykluczeniu. Rozwój i utrzymywanie aktywności umysłowej oraz spotkania w grupie przyjaciół zapobiegają przedwczesnej demencji związanej z zespołem Downa.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • osoby niepełnosprawne
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
45 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki