Koordynator w Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2021-04-27 11:49:10
Powrót do projektu

Rewitalizacja zieleni obszaru Jeziorka Imielińskiego. Instalacja małej architektury.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Ursynów, w rejonie ulic: Zięby, Mewy, Łukaszczyka, Roentgena i Perkoza
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma na celu rewitalizację obszaru Jeziorka Imielińskiego oraz instalację małej architektury. Rewitalizacja obszaru w zakresie ochrony przyrody oraz dostępu dla mieszkańców dzielnicy.Opis projektu:
Jeziorko Imielin jest unikatowym w skali Warszawy zbiornikiem wodnym o polodowcowym pochodzeniu. Jego wiek szacuje się na około 200 tys. lat. Obszar Jeziorka jest od 2002 roku użytkiem ekologicznym o powierzchni blisko 4 hektarów. Duża część Jeziorka jest pokryta szuwarami, które są ostoją, miejscem żerowania i miejscem lęgowym licznych gatunków ptactwa wodnego, w tym gatunków objętych ochroną prawną.W wyniku rozwoju okolicy, dostęp do obszaru Jeziorka został bardzo mocno ograniczony.Projekt zakłada przywrócenie dostępu do obszaru jeziorka mieszkańcom dzielnicy oraz ustawienie małej architektury.Obszar Jeziorka posiada istotną wartość edukacyjną. Projekt zakłada instalacje tablicy edukacyjnej, która przybliży mieszkańcom informacje o pochodzeniu geologicznym zbiornika, a także o ptactwie, które zamieszkuje obszar użytku.

Projekt:

- Ławka z oparciem (z montażem) - 5 sztuk,

- Kosz na śmieci z roczną obsługą - 5 sztuk,

- Tablica edukacyjna - 2 sztuki,Mała architektura będzie rozmieszczona na działce ewidencyjnej nr 105 z obr. 11074, która jest własnością miasta.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W tym obszarze dzielnicy Ursynów brakuje dostępnej mieszkańcom przestrzeni zielonej. Przywrócenie dostępu do Jeziorka Imielińskiego oraz częściowa rewitalizacja jego obszaru pozytywnie wpłynie na przestrzeń miejską, która może być miejscem na spacery i spotkania, a także doświadczeniem obcowania z unikatową w skali Warszawy przyrodą.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1 Ławka z oparciem (z montażem) - 5 sztuk, 3000zł x 5 szt. = 15000zł

2 Kosz na śmieci z roczną obsługą - 5 sztuk, 2900zł x 5szt. = 14500zł

3 Tablica edukacyjna - 2 sztuki, 12000zł x 2szt. = 24000złRazem = 53500zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
53 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • jeziorko-imielińskie-na-stronę.jpg