Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany - zmiany z 2021-03-26 10:13:10
Powrót do projektu

Polonez, czyli ponadczasowe piękno tańca i muzyki - zajęcia taneczne dla mieszkańców Bielan

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Bielany
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje zorganizowanie cyklu warsztatów (zajęcia taneczne) mających na celu promowanie wśród mieszkańców Bielan Poloneza, polskiego tańca narodowego.

Jeżeli z uwagi na obostrzenia związane z epidemią COVID 19 nie będzie możliwe zrealizowanie warsztatów tanecznych, wówczas zamiennie w ramach projektu dla mieszkańców dzielnicy zorganizowany zostanie cykl koncertów promujących Poloneza.
Opis projektu:
Polonez to wielowiekowy, najpopularniejszy polski taniec narodowy o uroczystym, podniosłym charakterze."Polonez, czyli ponadczasowe piękno tańca i muzyki" - to projekt skierowany do szerokiej społeczności mający na celu promowanie wśród mieszkańców Bielan polskiego tańca narodowego jakim jest Polonez. To również okazja do podtrzymywania polskich tradycji i wzmacniania postaw patriotycznych wśród mieszkańców naszej dzielnicy.Projekt przewiduje zorganizowanie weekendowych wykładów i warsztatów poloneza (taniec i śpiew) zakończonych koncertem zespołu tańca historycznego z udziałem uczestników warsztatów.Koncert miałby pokazywać poloneza jako ponadczasowe piękno muzyki, tańca i śpiewu. Tancerze wystąpią w strojach narodowych (kontusze). W koncercie przewidujemy udział pianisty ewentualnie skrzypka, którzy wykonają przepiękne polonezy np. Chopina, Kurpińskiego Żywnego i in. oraz śpiewaczki operowej, by podkreślić, że polonez to nie tylko taniec ale i formy muzyczne i wokalne.Proponowany repertuar koncertu to Polonezy najsłynniejszych polskich kompozytorów m.in:

1. Polonez A dur F. Chopina (1810-1849)

2. Polonez z Halki S. Moniuszki (1819-1872)

3. Polonez D-dur Macieja Radziwiłła (1749-1800)

4. Polonez Król Władysław Jagiełło – F. Dzierżanowskiego (1890 -1975)

5. Polonez Rycerski Karola Kurpińskiego (1785–1857)

6. Polonez W starym zamku - Józefa Antoniego Franciszka Elsnera 1769-1854

7. Polonez - Wojciecha Żywnego (1756-1842)

8. Polonez do kolędy „Bóg się Rodzi” (ok. XVII wiek)W wypadku niemożności zrealizowania warsztatów tanecznych z uwagi na obostrzenia związane z epidemią COVID 19, zamiennie w ramach projektu dla mieszkańców dzielnicy zorganizowany zostanie cykl koncertów połączonych z występami zespołu tańca historycznego promujących Poloneza.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
"Polonez - ponadczasowe piękno tańca i muzyki" to projekt skierowany do szerokiej publiczności, młodzieży i dorosłych, a także seniorów, mający na celu promowanie wśród mieszkańców Bielan polskiego tańca narodowego jakim jest Polonez. To powrót do wielkich polskich tradycji, w której muzyka i taniec zakorzenione są od wieków, To również okazja do podtrzymywania polskich tradycji i wzmacniania postaw patriotycznych wśród mieszkańców naszej dzielnicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys:

Koordynacja projektu oraz zbieranie zapisów na warsztaty oraz koncert finałowy – 2000 zł

Cykl 8 godzin weekendowych warsztatów (wykład wraz z nauką tańca) dla mieszkańców Bielan w tym ewentualnie dla młodzieży szkolnej 1 000 zł x 8 = 8 000 zł

Cykl 8 godzin weekendowych warsztatów wokalnych (wykład wraz z nauką śpiewu) 1000zł x 8 = 8 000 zł.

Koncert - Gaża dla występujących (tancerze, muzycy i śpiewaczka operowa oraz konferansjer ) - łącznie 14 000 zł

Wypożyczenie strojów historycznych (kontusze szlacheckie) na koncert finałowy – 200 zł x 20 = 4000 zł

Nagłośnienie z obsługą, ew. oświetlenie z obsługą, scena lub podest sceniczny do koncertu (ew. koszty ZAIKS) - 8 000 zł

Materiały promocyjne, w tym projekt i druk plakatów wraz z niezbędnymi logotypami - 1 500 zł

Napoje dla uczestników warsztatów oraz koncertu łącznie (jednorazowe naczynia ekologiczne) - 1 000 zł

Koszty związane z obsługą sali: sprzątanie sali, zakup detergentów w kwocie 800 zł.

Reportaż fotograficzny z wydarzenia- 700 zł

Dostępność – 1000 zł

Razem 49 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 37
49 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Polonez.jpg
  • Polonez 2.jpeg
  • Polonez 3.jpeg