Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2021-06-01 15:36:25
Powrót do projektu

Bezpieczna, zielona i przyjazna Kłobucka

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Kłobucka - cała
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz dosadzenie drzew i krzewów wzdłuż ul. Kłobuckiej. Również dostawienie brakujących śmietników.
Opis projektu:
1. Nasadzenia drzew i krzewów:

Wzdłuż budynków ul. Kłobucka 14 - 18, również przy boisku

Wzdłuż zabudowań IPN - ul. Kłobucka 23 -21

Wzdłuż chodnika ul. Kłobucka na odcinku Taborowa - Złotego Potoku oraz na przeciwko

Nasadzenia powinny być wykonane zgodnie z "Standardem kształtowania zieleni Warszawy" oraz zaplanowane tak, by nie ograniczać widoczności uczestników ruchu i nie stwarzać zagrożenia.

2. Dostawienie 6 śmietników wzdłuż ulicy Kłobuckiej oraz 3 koszy na ul. Taborowej.

3. Wykonanie brakującego fragmentu chodnika na ul. Taborowej od strony ul. Kłobuckiej przed Urząd Urzędem do Spraw Cudzoziemców (Taborowa 33).

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W przestrzenie przestrzeni miejskiej brakuje zieleni. Potrzebujemy rośliny które produkują tlen ;). Krzewy oddzielą ulicę od chodników, będą naturalną barierą dla kurzu unoszącego się od przejeżdzających przejeżdżających samochodów, a drzewa dadzą cień w upalne dni.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt nasadzenia:

Drzewa: 68 szt x 1500 zł = 102 000 zł

Krzewy: 750 m2 x 150 zł = 112 500 złZakup, ustawienie, eksploatacja i oznakowanie 6 sztuk koszy betonowych - 11 796złWykonanie fragmentu chodnika w ul. Taborowej w rejonie Urzędu do spraw Cudzoziemców. Zakładana szerokość 2,0 m, długość ok. 50mb., materiał płyty 50x50 + obrzeża i podbudowa. Wycena prac: 50mb x 2,0m x 400zł/m2 = 40.000 zł + 10 000 dokumentacja projektowa

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
276 296,00 zł

Dokumenty

Załączniki