Koordynator w Biurze Edukacji - zmiany z 2021-06-01 13:46:22
Powrót do projektu

Bezpłatne zajęcia online dla maturzystów ze warszawskich szkół warszawskich z przedmiotów: matematyka poziom podstawowy, matematyka poziom rozszerzony, język angielski poziom rozszerzony, fizyka, geografia.

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
projekt prowadzony online
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
projekt prowadzony online

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć online przygotowujących do matury z następujących przedmiotów: matematyka poziom podstawowy, matematyka poziom rozszerzony, język angielski poziom rozszerzony, fizyka, geografia. Projekt skierowany jedynie dla uczniów klas maturalnych warszawskich szkół.
Opis projektu:
Projekt zakłada przeprowadzenie w 2022 roku 2 edycje (wiosenna i jesienna) kursów online przygotowujących do matury z następujących przedmiotów: matematyka poziom podstawowy, matematyka poziom rozszerzony, język angielski poziom rozszerzony, fizyka, geografia.

Przedmioty zostały wybrane w oparciu o analizę następujących aspektów: ilość podejść do zdawania danego przedmiotu na maturze przy równoczesnych stosunkowo niskich wynikach.Wszystkie rodzaje kursów reguluje art. 117 Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zajęcia powinny być prowadzone w formie kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Według rozporządzenia – paragraf 23 pkt 2 – podmioty prowadzące kształcenie w takiej formie muszą zapewnić kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo musi być prowadzona dokumentacja takiej formy kształcenia.Edycja wiosenna marzec-kwiecień 2022 - 6 tygodni

Zaplanowano 2 grupy zajęciowe z każdego przedmiotu

Projekt zakłada, że zajęcia każdej grupy będą odbywały się 2 razy w tygodniu i będą trwały 2 godziny. lekcyjne, 10 grup zajęciowych x 5 osób = 50 uczestników

Każdy uczestnik w cyklu wiosennym weźmie udział w 24 godzinach lekcyjnych zajęć z jednego przedmiotu (4 godziny w tygodniu x 6 tygodni)

Łącznie w edycji wiosennej zaplanowano 120 jednostek zajęciowych (240 godzin lekcyjnych)Edycja jesienna: wrzesień – grudzień 2022 – 10 tygodni

5 przedmiotów x 2 grupy = 10 grup zajęciowych

10 grup zajęciowych x 5 uczestników = 50 uczestników

Każdy uczestnik w cyklu jesiennym weźmie udział w 40 godzinach lekcyjnych (4 godziny w tygodniu x 10 tygodni)

Łącznie w edycji jesiennej zaplanowano 200 jednostek zajęciowych (400 godzin lekcyjnych)Na każdy przedmiot będzie przypadała taka sama liczba godzin, nauczycieli i uczniów.Zajęcia będą się odbywały on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams lub innych.Projekt zakłada, że udział w projekcie będą mogli wziąć jedynie uczniowie klas maturalnych warszawskich szkół.

Rekrutacja rozpocznie się na ok 2 tygodnie przed przewidywanym terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć. Będzie prowadzona przez realizatora projektu przez pocztę mailową/ platformę do rekrutacji. Zainteresowani uczniowie będą wypełniać ankietę zgłoszeniową. O udziale w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jedna osoba będzie mogła zapisać się na kurs z jednego przedmiotu. W miarę wolnych miejsc uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach także z innego przedmiotu.Projekt zakłada, że prowadzący zajęcia będą mieli możliwość udziału w szkoleniu przygotowującym do pracy za pomocą aplikacji do prowadzenia zajęć on-line – 1 grupa w edycji wiosennej i 1 grupa w edycji jesiennej.Prowadzący muszą mieć doświadczenie w nauczaniu młodzieży, prowadzeniu zajęć przygotowujących do matury z wymienionych przedmiotów. Rekrutacja będzie odbywała się przez pocztę mailową, platformę do rekrutacji. Rekrutację prowadzić będzie realizator projektu.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
W projekcie wezmą udział tylko uczniowie klas maturalnych.Uzasadnienie realizacji projektu:
Pandemia koronawirusa uniemożliwiła wszystkim uczniom tradycyjną naukę stacjonarną. Dlatego proponowane, dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych mają pomóc w spokojnym przygotowaniu się do egzaminów dojrzałości i uzyskaniu lepszych wyników, które brane są pod uwagę w wyborze ścieżki dalszej edukacji.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszty obsługi zadania, w tym koordynacja, obsługa systemów rekrutacyjnych, promocja projektu, opłaty za internet itd 6 000 zł

Przeprowadzenie wiosennej edycji kursów: 10 grup x 2 zajęcia/tydzień x 6 tygodni x 2 h x 150 zł/h = 36 000 zł

Przeprowadzenie jesiennej edycji kursów: 10 grup x 2 zajęcia/tydzień x 10 tygodni x 2 h x 150 zł/h = 60 000 zł

Obsługa techniczna platform rekrutacyjnych, do kursów 5 000 zł

Przeprowadzenie szkolenia dla prowadzących : 2 szkolenia x 2 prowadzących x 2 h x 150 =1 200 zł

Przygotowanie materiałów dla uczestników (+ ewentualna wysyłka), materiałów promocyjnych, oznakowanie 5 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
113 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki