Koordynator w Biurze Edukacji - zmiany z 2021-04-21 14:09:13
Powrót do projektu

Wakacyjne kodowanie, dla dzielnic: Ursus, Włochy, Ochota

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zajęcia będą odbywały się w szkołach (np. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa np. Szkoła Podstawowa Nr 66, ul. Przepiórki 16/18, 02-407 Warszawanp. Szkoła Podstawowa nr 88, Radarowa 4B, 02-137 Warszawa) lub innych miejscach publicznych w 3 dzielnicach w Miejscach Aktywności Lokalnej, Domach Sąsiedzkich, domach kultury, bibliotekach itp. na terenie Ursusa, Włoch, Ochoty
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych zajęć techniczno-informatycznych S.T.E.M , których tematyka dla dzieci i młodzieży 7-15 lat spędzających wakacje w Warszawie. Tematyka zajęć obejmuje nauki ścisłe, inżynierieinżynierię, matematykę oraz programowanie. Z zajęć będzie mogło skorzystać 72 uczestników. Zajęcia będą odbywały się na terenie Ursusa (w szkołach (np. Szkoła Podstawowa nr 4), Włoch (np. Szkoła Podstawowa Nr 66) oraz Ochoty (, np. Szkoła Podstawowa nr 88)
Opis projektu:
Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych zajęć techniczno-informatycznych S.T.E.M , których tematyka dla dzieci i młodzieży 7-15 lat spędzających wakacje w Warszawie. Tematyka zajęć obejmuje nauki ścisłe, inżynierieinżynierię, matematykę oraz programowanie. Z zajęć będzie mogło skorzystać 72 uczestników. Zajęcia będą odbywały się na terenie Ursusa (w szkołach (np. Szkoła Podstawowa nr 4), Włoch (np. Szkoła Podstawowa Nr 66) oraz Ochoty (, np. Szkoła Podstawowa nr 88) lub innych miejscach publicznych w 3 dzielnicach w Miejscach Aktywności Lokalnej, Domach Sąsiedzkich, domach kultury, bibliotekach itp. na terenie Ursusa, Włoch, Ochoty
Opis projektu:
Proponowane interaktywne zajęcia rozwijają u dzieci kreatywność, umiejętności logicznego myślenia, pobudzają wyobraźnię przestrzenną, dają możliwość nauki programowania, tworzenia swoich pierwszych projektów informatycznych, układów elektronicznych, pozwalają na obcowanie i programowanie robota edukacyjnego, poznanie możliwości i działania drukarki 3D. Ponadto zajęcia są ciekawą propozycją spędzania wakacji w Warszawie.

Warsztaty to doskonała okazja na ciekawy, urozmaicony sposób spędzania czasu oraz rozwój pasji. Dzieci mogą poczuć się niczym naukowcy tworząc swoje projekty. Korzystając z nowoczesnych technologii , dzieci i młodzież uczą się twórczego rozwiązywania problemów, doskonalą logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną, rozwijają umiejętności manualne, uczą się pracy indywidualnej i grupowej, a także wzmacniają wiarę we własne możliwości i budują pewność siebie.Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć warsztatowych zgodnie z harmonogramem:Lipiec 2022- I edycja - lipiec przeprowadzenie zajęć z programowania, druku 3D, elektroniki oraz robotyki dla 3 grup w wieku zajęcia dla dzieci 7-10 lat (kl. 1-4 SP) w lipcu w szkołach: Szkołą Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 66 Szkoła Podstawowa nr 88 Każdy z uczestników będzie miał dostęp do: Licencjonowanych programów CAD (projektowanie trójwymiarowe), do drukarki 3D, komputerów z możliwością nauki programowania, edukacyjnych układów elektronicznych, robota edukacyjnego, mechanicznego ramienia robota, tabletów 10 calowych z możliwością nauki programowania, edukacyjnych gier STEM. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu przez okres 4 tygodni, czas trwania zajęć to 2 godziny lekcyjne. II edycja - sierpień przeprowadzenie zajęć z programowania, druku 3D, elektroniki oraz robotyki dla 3 grup w wieku 11 - 15 lat (kl. 5-8 SP) w sierpniu w szkołach: Szkołą Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 66 Szkoła Podstawowa nr 88) w Ursusie, Włochach, Ochocie:

Zajęcia druk 3D – 3 grupy (1 grupa w dzielnicy) x 2h x 4 tygodnie

Zajęcia programowanie - 3 grupy (1 grupa w dzielnicy) x 2h x 4 tygodnie

Zajęcia elektronika - 3 grupy (1 grupa w dzielnicy) x 2h x 4 tygodnie

Zajęcia robotyka - 3 dzielnice/grupy x 2h x 4 tygodnieSierpień 2022 - II edycja - zajęcia dla dzieci i młodzieży 11-15 lat (kl. 5-8) w Ursusie, Włochach i Ochocie:

Zajęcia druk 3D - 3 dzielnice/grupy x 2h x 4 tygodnie

Zajęcia programowanie - 3 dzielnice/grupy x 2h x 4 tygodnie

Zajęcia elektronika - 3 dzielnice/grupy x 2h x 4 tygodnie

Zajęcia robotyka - 3 dzielnice/grupy x 2h x 4 tygodnieZajęcia w poszczególnych ścieżkach tematycznych (programowanie, druk 3D, elektronika, robotyka) będą odbywały się równolegle w 3 dzielnicach 1 raz w tygodniu przez 4 tygodnie, każde zajęcia to 2 godziny lekcyjne, grupa warsztatowa 10 - 12 uczestników, 2 prowadzących.

Tematyka i poziom zajęć zostanie dostosowany do zrekrutowanych grup warsztatowych ze względu na wiek uczestników.

Każdy z uczestników będzie miał dostęp do: Licencjonowanych licencjonowanych programów CAD (projektowanie trójwymiarowe), do drukarki 3D, komputerów z możliwością nauki programowania, edukacyjnych układów elektronicznych, robota edukacyjnego, mechanicznego ramienia robota, tabletów 10 calowych z możliwością nauki programowania, edukacyjnych gier STEM. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu przez okres 4 tygodni, czas trwania zajęć to 2 godziny lekcyjne. Zakup: 6 robotów edukacyjnych wraz z 6 kompatybilnymi tabletami, rozmiar ekranu tabletu: minimum 10 cali, filamentu do drukarki 3D (2kg). Tematyka zajęć powinna być dostosowana do percepcji uczniów i podstawy programowej, czas trwania zajęć to 90 min.Wykonawca projektu musi posiadać zdolność do udostępnienia zapewnić/udostępnić min.12 stanowisk komputerowych wraz z dostępem do programów CAD (projektowanie 3D), min. 12 płytek uruchomieniowych “Arduino” wraz z niezbędnymi elementami elektronicznymi do nauki podstaw elektroniki, min. 1 mechanicznego ramienia robota z kompatybilnymi tabletami oraz min. 2 gry gier do nauki programowania dla najmłodszych. Dodatkowo musi posiadać zdolność do przeprowadzenia zajęć z wyżej wymienionych dziedzin. Ponadto prowadzący zajęcia musi

Prowadzący zajęcia muszą mieć min. 3 letnie doświadczenie pracy z dziećmi , wykształcenie wyższe techniczne. 1 grupę prowadzi 2 instruktorów. Zajęcia I edycja klasy 1-4 SP (lipiec): Zajęcia druk 3D - 6 godzin tygodniowo (3 grupy po 2h) Zajęcia programowanie - 6 godzin tygodniowo (3 grupy po 2h) Zajęcia elektronika - 6 godzin tygodniowo (3 grupy po 2h) Zajęcia robotyka - 6 godzin tygodniowo (3 grupy po 2h) Zajęcia II edycja klasy 5-8 SP (sierpień): Zajęcia druk 3D - 6 godzin tygodniowo (3 grupy po 2h) Zajęcia programowanie - 6 godzin tygodniowo (3 grupy po 2h) Zajęcia elektronika - 6 godzin tygodniowo (3 grupy po 2h) Zajęcia robotyka - 6 godzin tygodniowo (3 grupy po 2h)w w/w dziedzinach.Rekrutacja prowadzona będzie przez realizatora projektu przez media społecznościowe, ogłoszenia w miejscach prowadzenia zajęć (plakat, banner) , szkoły podstawoweoraz innych ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w dzielnicach. Decyduje kolejności zgłoszeń, od drugich zajęć z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają dzieci, które jeszcze nie brały udziału w zajęciachkolejność zgłoszeń. Zapisy rozpoczną się na około 2 tygodnie przed pierwszymi zajęciami i będą trwały przez cały czas. Realizator zadba o to, aby wszystkie dostępne miejsca na zajęciach były wykorzystane.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

W zajęciach weźmie udział od min.72 (w przypadku, gdy jedna osoba uczestniczy w czterech ścieżkach tematycznych, w każdych zajęciach przez 4 tygodnie) do max.1152 (w przypadku, gdy w obu miesiącach, w trzech dzielnicach, w każdej ścieżce tematycznej, w każdym tygodniu każde dziecko weźmie udział tylko jeden raz).

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zajęcia STEM są wspaniałą dziedzina rozwijającą umysł dzieci, dlatego uważam, że zainteresuje wielu młodych mieszkańców Warszawydziedziną rozwijającą kreatywność, zdolność logicznego myślenia, wyobraźnię przestrzenną dzieci i młodzieży. Są też świetną, darmową propozycją spędzania wakacji w mieście dla młodych warszawiaków.

Celem zajęć jest edukacja i popularyzowanie nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży w środowisku nowych technologii.

Warsztaty to doskonała okazja na ciekawe urozmaicanie zajęć spędzanie wolnego czasu oraz rozwój pasji. Dzieci będą mogły poczuć poczują się niczym naukowcy , tworząc swoje projekty. Korzystając z nowoczesnych technologii, dzieci uczą się twórczego rozwiązywania problemów, doskonalą logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną, rozwijają umiejętności manualne, uczą się pracy indywidualnej i grupowej, a także wzmacniają wiarę we własne możliwości i budują pewność siebie.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Prowadzenie warsztatów (wraz ze sprzętem i transportem) – 2 cykle x 3 dzielnice x 4 tygodnie x 4 ścieżki tematyczne x 2 h = 192 godziny x 600 zł/h = 115.200zł

Koordynacja, rekrutacja, wybór uczestników, dobór grup, ustalenie terminów i miejsc – 1.000zł x 2 edycje = 2.000zł

Obsługa administracyjna – 500zł x 2 edycje = 1.000zł

Materiały do zajęć -1000zł x 2 edycje x 3 lokalizacje = 6.000zł

Reklama, oznakowanie, plakaty – 300zł x 2 edycje x 3 lokalizacje = 1.800zł

Razem: 126.000zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 38 300
126 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Wakacyjne kodowanie.png