Koordynator w Biurze Kultury - zmiany z 2021-04-23 10:29:42
Powrót do projektu

Książki oraz audiobooki dla dzieci i młodzieży promujące przedsiębiorczość do bibliotek miejskich i szkolnych oraz przedszkoli

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wszystkie biblioteki publiczne miejskie i szkolne oraz przedszkola.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zakup do publicznych bibliotek, szkół oraz oddziałów przedszkolnych zestawów książek promujących przedsiębiorczość dla dzieci i młodzieży.
Opis projektu:
Projekt zakłada zakup zestawów książek promujących przedsiębiorczość, skierowanych i dostosowanych do dzieci i młodzieży w wieku 3-15 lat. Każdy zestaw zawierać będzie min. 15 tytułów w języku polskim. Będą to zarówno książki jak i audiobooki dla dzieci słabowidzących i niewidzących.Każda placówka biblioteczna oraz biblioteki szkolne (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) otrzymają po 7 zestawów książek.

Do miejskich przedszkoli przekazanych zostanie po 5 zestawów.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Od dawna wiadomo, że najlepszą inwestycją jest inwestycja w edukację młodego pokolenia, a w szczególności w naukę przedsiębiorczości. Dzięki zakupionym książkom dzieci i młodzież zapoznają się z podstawowymi zjawiskami gospodarczymi, ekonomicznymi, czy marketingiem często w zabawny, ale zawsze przystępny sposób. Dzięki tym książkom dzieci nauczą się myślenia w kategoriach biznesowych, przewidywania, oceny ryzyka, pracowitości czy oszczędności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zakup książek w łącznej kwocie 4 072 600,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 072 600,00 zł

Dokumenty

Załączniki