Koordynator w Dzielnicy Ochota - zmiany z 2021-06-01 13:31:15
Powrót do projektu

FotoOchota - "ocalić Ocalić od zapomnienia"

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wypożyczalnia Książek Naukowych, ul. Częstochowska 26
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma na celu stworzenie profesjonalnego archiwum społecznego prezentującego fotografie dotyczące dzielnicy Ochota, pochodzące ze zbiorów prywatnych.
Opis projektu:
Projekt będzie polegał na rozszerzeniu i wzbogaceniu realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Ochota od września 2011 roku, projektu edukacji historycznej pod nazwą FotoOchota. Na portalu umieszczane będą fotografie wykonane na terenie dzielnicy Ochota. Prezentowane będą jednak nie tylko zdjęcia z archiwów. Głównym zamierzeniem jest zbieranie i prezentowanie prywatnych fotografii. Na stronie publikowane będą też artykuły dotyczące naszej dzielnicy. Portal FotoOchota oraz jego profil na Facebook-u ma być miejscem wymiany myśli i wiedzy o Ochocie.

Projekt zakłada:

- stworzenie profesjonalnej strony zawierającej archiwum zdjęć;

- zorganizowanie 4 spotkań z varsavianistami poświęconych historii Ochoty. Uwzględniając potrzeby różnych grup użytkowników projekt przewiduje uczestnictwo w spotkaniach tłumacza języka migowego oraz transmisję spotkań online;

- zorganizowanie wystawy fotograficznej popularyzującej portal i prezentującej zebrane już zdjęcia (wystawa będzie prezentowana w ochockich bibliotekach oraz plenerowo na Placu Baśniowym i Placu Pod Skrzydłami);

- "Opowiedz mi swoją historię - tajemnice ochockich szuflad" - zachęcenie mieszkańców do podzielenia się swoimi historiami z życia na Ochocie (historie te będą prezentowane w formie artykułów lub nagrań);

- wydanie kalendarza okolicznościowego z okazji 10-lecia FotoOchoty.

Informacje na temat portalu, wystawy, spotkań będą publikowane na stronie oraz fanpage Biblioteki Ochota i na stronie Urzędu Dzielnicy Ochota. Zostaną przygotowane materiały promocyjne ulotki, plakaty itp.

Wstęp na spotkania i wystawę wolny dla każdego zainteresowanego uczestnika.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Celem projektu jest skupienie społeczności lokalnej (osób w różnym wieku) wokół idei pielęgnowania dóbr kultury znajdujących się w najbliższym otoczeniu oraz zaangażowanie uczestników do współtworzenia i poszerzania bazy fotografii oraz artykułów wspomnieniowych. Projekt pozwoli na stworzenie przestrzeni do nawiązywania kontaktów i zbudowania relacji, osobom zainteresowanym historią dzielnicy Ochota.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: ok. 22 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
22 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki