Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 19:38:50
Powrót do projektu
"

Gramy z własnej Woli"

status:


Edukacja muzyczna dzieci, młodzieży i dorosłych z dzielnicy Wola. Projekt zakłada stworzenie 10-osobowych zespołów muzycznych. Podczas warsztatów będą rozwijane umiejętności grania, śpiewania zespołowego. Przedstawione zostaną podstawy teorii muzyki. Program warsztatów będzie obejmował muzykę z różnych stron świata. Warsztaty kierowane są zarówno dla osób posiadających i nie posiadających doświadczenie muzyczne.

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Płocka 40 lok. 42 Wolskie Centrum Kultury. Dom Kultury przy ul. Działdowska 6.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Nieodpłatne zajęcia dla mieszkańców Woli będą składały się z dwóch pięciomiesięcznych turnusów. Warunkiem udziału będzie zapisanie się na liście uczestników warsztatów drogą telefoniczną lub mailową. Osoby zainteresowane będą mogły wziąć udział w pierwszym, drugim lub w obydwu turnusach (luty-czerwiec 2017rok, sierpień-grudzień 2017rok). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji obowiązywać będzie lista rezerwowa. Zakłada się utworzenie pięciu grup.

Zajęcia będą odbywały się cyklicznie, raz w tygodniu od poniedziałku do piątku i w weekendy, w godzinach popołudniowych. Czas trwania zajęć - 60 min - grupy dziecięce, 90 60 min - grupy dorosłych i młodzieży .i grupy rodzinne - 60 min
Pełny opis projektu

Warsztaty skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających w dzielnicy Wola. Warsztaty mają na celu rozwijanie umiejętności grania i śpiewania zespołowego oraz opanowanie podstaw teorii muzyki, harmonii.

Podczas każdego cyklu warsztatów (5 miesięcy) uczestnicy zapoznają się z muzyką pochodzącą z różnych stron świata z repertuaru muzyki klasycznej i rozrywkowej. Na bazie tych utworów będą doskonalone umiejętności muzyczne uczestników. Utwory będą zaaranżowane w taki sposób aby umożliwić każdemu z uczestników maksymalne wykorzystanie jego umiejętności i potencjału muzycznego.

Na zajęciach będziemy korzystać z instrumentów perkusyjnych, smyczkowych i dętych.

Podczas warsztatów będą wprowadzane podstawowe zagadnienia notacji muzycznej i harmonii.

Zajęcia prowadzić będą prowadzić wykwalifikowani instruktorzy.

Zajęcia będą podzielone na dwie części. W pierwszej części wprowadzane będą zagadnienia muzyczne oraz przeprowadzane będą ćwiczenia rytmiczne i uwrażliwiające słuch. W drugiej części zajęć uczestnicy będą poznawać nowy repertuar i pracować nad nim. Zakłada się wprowadzanie nowych utworów co 2-3 spotkania. Będzie to uzależnione od postępów uczestników warsztatów, indywidualnie w każdej grupie.

Zajęcie będą prowadziły jednocześnie 2 osoby. Materiały do zajęć (nuty, teksty) będą rozdawane uczestnikom na zajęciach, będą do ich dyspozycji w domu. Osoby prowadzące warsztaty będą wspierać zajęcia akompaniamentem pianina, będzie to również wsparcie w nauce teorii i harmonii.

Cykl warsztatów będzie kończyć się finałowym koncertem w sali koncertowej i nagraniem płyty CDWolskim Centrum Kultury przy ul. Działdowskiej 6.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Warsztaty "Gramy z własnej Woli" dają szansę wszystkim osobom zainteresowanym muzyką rozwinąć swoje pasje i talenty. Dzięki projektowi chcemy umożliwić dzieciom, młodzieży i dorosłym naukę gry na instrumentach muzycznych, rozwijać ich wiedzę i wrażliwość muzyczną. Zdobyte umiejętności po zakończeniu warsztatów pozwolą na dalszy samodzielny rozwój i zabawę muzyką. Praca w zespole, szczególnie w grupach dzieci i młodzieży, rozwija umiejętność pracy w grupie, podnosi poczucie własnej wartości. Będzie okazją do poznania osób o podobnych pasjach i zainteresowaniach. Warsztaty pozwolą też dostrzec szczególnie utalentowane osoby. Poprzez swoją działalność chcemy kształtować świadome i muzykalne społeczeństwo, które będzie wspierać i współtworzyć kulturę Warszawy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Instruktorzy: 80PLN/godzinę/osoba

100PLN/godzinę/osoba

Przewidywany czas zajęć w projekcie = 240 200 godzin (6 5 godzin tygodniowo przez 40 tygodni - 3 2 grupy dzieci (60minut) i 2 grupy młodzież i dorośli (90minut))60minut) i 1 grupa rodzinna (60 minut).

Całość kosztów dla dwóch instruktorów za dwa turnusy = 38400PLN 2. Wynajem Sali: 45PLN/godz. 45PLN x 240 godzin = 10800PLN 340000PLN2. Oprawa medialna:

Zdjęcia, filmy , prowadzenie strony internetowej na portalu społecznościowej = 2000PLN 4. Nagranie płyty: Każda grupa jeden utwór na semestr = 10 utworów = 10000PLN (Cena obejmuje nagranie i produkcja muzyczna (nagranie, mix i mastering), wynajęcie sali) 5. Koncert finałowy: Wynajęcie sali w sali koncertowej - 100PLN/godzina 2 koncerty finałowe (przewidywany czas każdego koncertu - 2 godziny) - 1 koncert po każdym turnusie - 2 x 200zł = 400PLN 6.3. Materiały dodatkowe:

Xero, nuty - 500PLN 7. Wydanie płyty: 10PLN za płytę (koszt płyty, okładka i nagranie) x 100 uczestników (10 grup x 10 osób) = 1000PLN 8.4. Koordynator projektu:

4 spotkania (2 w każdym turnusie) x 200PLN

800PLN
Całkowity koszt projektu: 63 90043 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • List intencyjny.pdf