Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2021-04-13 10:12:10
Powrót do projektu

Dbamy o ursynowskie drzewa – podlewanie (kontynuacja)

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Tereny zieleni będące w dyspozycji Dzielnicy Ursynów, na których były posadzone drzewa w latach 2018-2021.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Dzielnica Ursynów do końca 2021 roku będzie dysponować ok. 1000 workami do podlewania drzew metodą kropelkową. W ramach projektu zostanie zamówiona kompleksowa usługa bieżącego i regularnego uzupełniania worków na wodę w celu utrzymania nowo posadzonych drzew w należytej kondycji. Podlewanie będzie odbywać się w okresie od kwietnia maja do września października 2022 roku.

Opis projektu:
Dzielnica Ursynów do końca 2021 roku będzie dysponować ok. 1000 workami do podlewania drzew metodą kropelkową. W ramach projektu zostanie zamówiona kompleksowa usługa bieżącego i regularnego uzupełniania worków na wodę w celu utrzymania nowo posadzonych drzew w należytej kondycji. Podlewanie będzie odbywać się w okresie od kwietnia maja do września października 2022 roku. Worki zostaną rozmieszczone przy drzewach, które zostały posadzone na terenach administrowanych przez Dzielnicę Ursynów w latach 2018, 2019, 2020 i 2021. W sytuacji, gdyby drzew w tym okresie było posadzonych więcej, pierwszeństwo będą miały drzewa posadzone później.

Drzewa będą podlewane 4 razy w tygodniu w miesiącach: kwiecień, maj i wrzesień oraz 7 razy w tygodniu w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpieńod maja do października co najmniej raz w tygodniu. W okresie letnim zakłada się 8 tygodni podlewania po 3x w tygodniu. Co daje 43 krotności podlewania - koszt wynosi 320 000,00 zł brutto.

Jedno podlewanie będzie polegało na całkowitym uzupełnieniu wody w worku.

W ramach kompleksowej usługi zostanie zapewniony: montaż oraz demontaż worków, transport wody od źródła do drzew oraz , uzupełnianie workówwody w workach. Jeśli będzie to możliwe, do podlewania należy zastosować wodę deszczową retencjonowaną w odpowiednich zbiornikach. W przeciwnym wypadku wodę należy zakupić.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W związku z zachodzącymi zmianami klimatu, okres od wiosny do jesieni jest coraz bardziej bezdeszczowy przy jednoczesnym wzroście średnich temperatur i nasłonecznienia. Powoduje to, że młode rośliny – bez zapewnienia im podlewania – nie mają szans na przeżycie. Ponieważ drzewa są niezwykle istotne w mieście (produkują tlen, oczyszczają powietrze, obniżają temperaturę miejskiej wyspy ciepła), należy w pierwszej kolejności zadbać o nawadnianie nowo posadzonych drzewa, aby miały szansę przetrwać w coraz trudniejszych warunkach. Przetrwanie drzewa leży w interesie wszystkich mieszkańców miasta.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
43 krotności podlewania - koszt wynosi 320 000,00 zł brutto
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 214 500
320 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki