Koordynator w Dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2021-01-29 11:14:53
Powrót do projektu

33 nowe drzewa na Pradze

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Łomżyńska, Łochowska, Siedlecka, Kijowska, Radzymińska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działki stanowiące własność m.st. Warszawa: działka nr 56/2 z obrębu nr 41-4-01, działka nr 59 z obrębu 41-4-01, działka nr 114 z obrębu 41-4-01, działka nr 113/2 z obrębu 41-4-01, działka nr 42/3 z obrębu nr 41-4-01, działka nr 22/6 z obrębu 41-4-07, działka nr 44/1 z obrębu nr 41-4-07

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje nasadzenie 33 nowych drzew (obwód pnia 16-18 cm). Nasadzenia będą stanowiły uzupełnienie dotychczasowych szpalerów drzew, ale także nasadzenia w nowych lokalizacjach.
Opis projektu:
Projekt przewiduje nasadzenie 33 nowych drzew (obwód pnia 16-18 cm). Nasadzenia będą stanowiły uzupełnienie dotychczasowych szpalerów drzew, ale także nasadzenia w nowych lokalizacjach. Projekt stanowi kontynuację lokalnych nasadzeń drzew realizowanych w latach 2014-2019 na działkach miejskich. Projekt przewiduje bioróżnorodność, a więc sadzenie różnych gatunków drzew (liściastych oraz iglastych): lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, brzozy i świerki serbskie.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W okresie globalnego ocieplenia klimatu bardzo ważne jest jak największe zazielenianie okolicznej przestrzeni publicznej, w której żyjemy. Drzew powinno być, jak najwięcej. Projekt był realizowany w latach wcześniejszych (2014-2019) w ramach środków publicznych, stąd teraz pomysł na jego kontynuację w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Projekt sprawdził się w praktyce, ponieważ oprócz oczywistej wartości dodanej w postaci nowych drzew, już po pierwszej akcji mieszkańcy wokół nasadzonych drzew z własnej inicjatywy zaaranżowali ogródek sąsiedzki. Natomiast w innym miejscu, dzięki drzewom zabezpieczony został trawnik przed dzikim rozjeżdżaniem przez samochody.

Dlatego tegoroczny projekt przewiduje nasadzenie 33 nowych drzew (obwód pnia 16-18 cm). Nasadzenia będą stanowiły uzupełnienie dotychczasowych szpalerów drzew, ale także nasadzenia w nowych lokalizacjach.

Projekt stanowi również, podobnie jak w latach wcześniejszych, odpowiedź na liczne postulaty mieszkańców okolicznych budynków, aby drzew było jak najwięcej. Projekt przewiduje bioróżnorodność, a więc sadzenie różnych gatunków drzew (liściastych oraz iglastych): lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, brzozy i świerki serbskie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
49 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki