Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2021-04-16 13:41:46
Powrót do projektu

33 nowe drzewa na Pradze

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Łomżyńska, Łochowska, Siedlecka, Kijowska, Radzymińska
Praga-Północ
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działki stanowiące własność m.st. Warszawa : działka nr 56/2 z obrębu nr 41-4-01, działka nr 59 z obrębu 41-4-01, działka nr 114 z obrębu 41-4-01, działka nr 113/2 z obrębu 41-4-01, działka nr 42/3 z obrębu nr 41-4-01, działka nr 22/6 z obrębu 41-4-07, działka nr 44/1 z obrębu nr 41-4-07

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje nasadzenie 33 nowych drzew (obwód pnia 16-18 cm)drzew o parametrach zgodnych ze standardami sadzenia drzew w m.st. Warszawy. Nasadzenia będą stanowiły uzupełnienie dotychczasowych szpalerów miejsc wzrostu drzew, ale także nasadzenia w oraz wskazanych przez mieszkańców nowych lokalizacjach.
Opis projektu:
Projekt przewiduje nasadzenie 33 nowych drzew (obwód pnia 16-18 cm). Nasadzenia będą stanowiły uzupełnienie dotychczasowych szpalerów drzew, ale także nasadzenia w nowych lokalizacjach. Projekt stanowi kontynuację lokalnych nasadzeń drzew realizowanych w latach 2014-2019 na działkach miejskich. Tym razem projekt ma być odpowiedzią na prośby mieszkańców dotyczące potrzeb zaistnienia w przestrzeni publicznej nowych drzew. Zimą i wiosną mieszkańcy będą zgłaszali swoje propozycje na wskazany przez realizujących projekt adres kontaktowy, ich propozycje będą rozpatrywane pod względem możliwości wykonania nasadzeń oraz doboru gatunkowego odpowiedniego dla danej lokalizacji. Każde nasadzone drzewo będzie zaopatrzone w "instrukcję obsługi", bowiem dalszym jego utrzymaniem będą zajmować się mieszkańcy. Drzewa zostaną posadzone jesienią, by ułatwić im adaptację w nowych warunkach. Projekt przewiduje bioróżnorodność, a więc sadzenie różnych gatunków drzew (liściastych oraz iglastych): lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, brzozy i , świerki serbskie ale również ważnych dla ptaków i owadów zapylających - wierzb, jarzębin.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W okresie globalnego ocieplenia klimatu bardzo ważne jest jak największe zazielenianie okolicznej przestrzeni publicznej, w której żyjemy. Drzew powinno być, jak najwięcej. Są miejsca w których mieszkańcy bardzo oczekują na nowe drzewo i chcą się zająć jego pielęgnacją. Projekt był realizowany w latach wcześniejszych (2014-2019) w ramach środków publicznych, stąd teraz pomysł na jego kontynuację w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Projekt sprawdził się w praktyce, ponieważ oprócz oczywistej wartości dodanej w postaci nowych drzew, już po pierwszej akcji mieszkańcy wokół nasadzonych drzew z własnej inicjatywy zaaranżowali ogródek sąsiedzki. Natomiast w innym miejscu, dzięki drzewom zabezpieczony został trawnik przed dzikim rozjeżdżaniem przez samochody.

Dlatego tegoroczny projekt przewiduje nasadzenie 33 nowych drzew (obwód pnia 16-18 cm). Nasadzenia będą stanowiły uzupełnienie dotychczasowych szpalerów drzew, ale także nasadzenia w nowych lokalizacjach.

Projekt stanowi również, podobnie jak w latach wcześniejszych, odpowiedź na liczne postulaty mieszkańców okolicznych budynków, aby drzew było jak najwięcej. Projekt przewiduje bioróżnorodność, a więc sadzenie różnych gatunków drzew (liściastych oraz iglastych): lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, brzozy i świerki serbskie pięknych i cennych dla ludzi ale i wierzb czy jarzębin szczególnie ważnych dla owadów zapylających i ptaków .

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. nasadzenia 33 sztuk drzew 49500 zł, 2. promocja projektu (tabliczki) 400 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
49 500900,00 zł

Dokumenty

Załączniki