Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2021-02-11 14:46:40
Powrót do projektu

Tabliczki edukacyjne przy pomnikach przyrody

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
ogólnomiejski
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warszawa Włochy

ul. Iłżecka

ul. Szczęsna 7c (Techników 40)

ul. Obrońców Pokoju 11 (osiedle Włochy)

ul. Ciszewska 8

Włochy ul. 1. Sierpnia (naprzeciwko budynku nr 40)

ul. Bolesława Chrobrego (na trawniku pomiędzy posesjami nr 29 i 31)

ul. Łuki Wielkie (park miejski)

ul. Świerszcza 10

ul. Potrzebna 4a (trawnik pomiędzy zabudowaniami a chodnikiem dla pieszych)

ul. Obrońców Pokoju 12 (obok chodnika dla pieszych)

ul. Rybnicka (pomiędzy ul. Lipową i Koziorożca)

Ochota, Mokotów ul. Żwirki i Wigury (na odcinku pomiędzy pomnikiem Lotnika a skrzyżowaniem ul. Żwirki i Wigury z ul. KOR)

Park Kombatantów od strony ul. J. Chrościckiego

Park Kombatantów od strony ul. Cienistej róg ul. Zdobniczej

Park Kombatantów od strony ul. Łuki Wielkie

Park Kombatantów od strony ul. J. Chrościckiego

Park Kombatantów od strony ul. Cienistej (pierwotnie 2 lipy drobnolistne – jedna lipa zwalona przez huragan w sierpniu 1980 roku, wówczas jako ul. Mikowa 2)

Park Kombatantów od strony ul. Łuki Wielkie

Park Kombatantów od strony ul. Łuki Wielkie

ul. Tumska 29

ul. Żwirki i Wigury 1c, baza lotnicza, działka ewid. 13/12, obręb 2-06-07

ul. Wirażowa 126
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Tablice edukacyjne to dobry i sprawdzony pomysł na przekazywanie wiedzy na temat m.in. pomników przyrody w tym głównie drzew. Dzięki nim mamy możliwość zdobycia informacji o gatunkach, rodzajach i wieku drzew, które rosną w naszej okolicy w dzielnicy Włochy.
Opis projektu:
Tablice edukacyjne to dobry i sprawdzony pomysł na przekazywanie wiedzy na temat m.in. pomników przyrody w tym głównie drzew. Dzięki nim mamy możliwość zdobycia informacji o gatunkach, rodzajach i wieku drzew, które rosną w naszej okolicy w dzielnicy Włochy.Stelaże będą wykonane z drewna dębowego, zaimpregnowanego dwukrotnie w kolorze brązu, daszek dwuspadowy, poszycie dachu deskowane na zakładkę, całość wmontowana z użyciem betonowej wylewki oraz okuć cynkowanych.Tablice zostaną umieszczone przy pomnikach przyrody w dzielnicy Włochy:

1. 76 lip drobnolistnych – (aleja) ul. Iłżecka

2. Topola biała - ul. Szczęsna 7c (Techników 40)

3. Wiąz szypułkowy Ulmus laevis - ul. Obrońców Pokoju 11 (osiedle Włochy)

4. Klon pospolity - ul. Ciszewska 8

5. Dąb szypułkowy - ul. 1. Sierpnia (naprzeciwko budynku nr 40)

6. 2 topole białe - ul. Bolesława Chrobrego (na trawniku pomiędzy posesjami nr 29 i 31)

7. Platan klonolistny (Platanus acerifolia) - ul. Łuki Wielkie (park miejski)

8. Jesion wyniosły - ul. Świerszcza 10

9. Kasztanowiec zwyczajny - ul. Potrzebna 4a (trawnik pomiędzy zabudowaniami a chodnikiem dla pieszych)

10. Jesion wyniosły - ul. Obrońców Pokoju 12 (obok chodnika dla pieszych)

11.

1) 81 kasztanowców zwyczajnych,

2) Lipa drobnolistna,

3) Lipa szerokolistna (Tilia platyohyllos),

4) Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) – aleja ul. Rybnicka (pomiędzy ul. Lipową i Koziorożca)

12. Zadrzewienia uliczne składające się z lip krymskich (Tilia euchlora), lip drobnolistnych, lip szerokolistnych (Tilia platyphyllos), lip warszawskich (Tilia tomentosa var. varsaviensis) w ogólnej liczbie 1052 drzew – aleja Ochota, Mokotów ul. Żwirki i Wigury (na odcinku pomiędzy pomnikiem Lotnika a skrzyżowaniem ul. Żwirki i Wigury z ul. KOR)

13. Klon polny - Park Kombatantów od strony ul. J. Chrościckiego

14. Kasztanowiec biały- Park Kombatantów od strony ul. Cienistej róg ul. Zdobniczej

15. Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera) - Park Kombatantów od strony ul. Łuki Wielkie

16. Lipa drobnolistna – spośród dwóch drzew, status jednej lipy zniesiono w 2012 r.[4] - Park Kombatantów od strony ul. J. Chrościckiego

17. Lipa drobnolistna - Park Kombatantów od strony ul. Cienistej (pierwotnie 2 lipy drobnolistne – jedna lipa zwalona przez huragan w sierpniu 1980 roku, wówczas jako ul. Mikowa 2)

18. Sosna czarna 1 PL.ZIPOP.1393.PP.1465011.3132 - Park Kombatantów od strony ul. Łuki Wielkie

19. Sosna czarna 2 PL.ZIPOP.1393.PP.1465011.3134 - Park Kombatantów od strony ul. Łuki Wielkie

Topola - ul. Tumska 29

20. Buk zwyczajny, odmiana purpurowa (18 m wys., 346 cm obw.) i dąb czerwony (20 m wys., 366 cm obw.) - ul. Żwirki i Wigury 1c, baza lotnicza, działka ewid. 13/12, obręb 2-06-07

21. Lipa szerokolistna, pierśnica: 118 cm, obwód: 371 cm, wysokość: 22 m - ul. Wirażowa 126

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Głównym celem projektu jest edukacja mieszkańców dzielnicy Włochy oraz osób przejezdnych na temat tego, jak dużo pomników przyrody skrywa nasza dzielnica.

Wiedza na ten temat może przyczynić się do większego poszanowania zieleni w naszej okolicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki