Wydział Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta w Biurze Ochrony Środowiska - zmiany z 2021-04-21 11:42:37
Powrót do projektu

Tabliczki edukacyjne przy pomnikach przyrody

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Warszawa
Dzielnica Włochy ul. Iłżecka ul. Szczęsna 7c (Techników 40) m.st. Warszawy:

1. ul. Obrońców Pokoju 11 11B (osiedle Włochy) ul,

2. Ciszewska 8 Włochy ul. 1. Sierpnia (naprzeciwko budynku nr 40) ul. Bolesława Chrobrego (na trawniku pomiędzy posesjami nr 29 i 31) ul. Łuki Wielkie (park miejski) ul. Świerszcza 10 ul. Potrzebna 4a (trawnik pomiędzy zabudowaniami a chodnikiem dla pieszych) ul. Obrońców Pokoju 12 (obok chodnika dla pieszych) Łuki Wielkie,

3. ul. Iłżecka,

4. ul. Rybnicka (pomiędzy ul. Lipową i Koziorożca) Ochota, Mokotów ul. Żwirki i Wigury (na odcinku pomiędzy pomnikiem Lotnika a skrzyżowaniem ul. Żwirki i Wigury z ul. KOR) Park Kombatantów od strony ul. J. Chrościckiego Park Kombatantów od strony ul. Cienistej róg ul. Zdobniczej Park Kombatantów od strony ul. Łuki Wielkie Park Kombatantów od strony ul. J. Chrościckiego Park Kombatantów od strony ul. Cienistej (pierwotnie 2 lipy drobnolistne – jedna lipa zwalona przez huragan w sierpniu 1980 roku, wówczas jako ul. Mikowa 2) Park Kombatantów od strony ul. Łuki Wielkie Park Kombatantów od strony ul. Łuki Wielkie ul. Tumska 29 ul. Żwirki i Wigury 1c, baza lotnicza, działka ewid. 13/12, obręb 2-06-07 ul. Wirażowa 126 ,

5. Park Kombatantów.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Tablice edukacyjne to dobry i sprawdzony pomysł na przekazywanie wiedzy na temat m.in. drzew - pomników przyrody w tym głównie drzew. Dzięki nim mamy możliwość zdobycia informacji o gatunkach, rodzajach i wieku drzew, które rosną najcenniejszych drzewach rosnących w naszej okolicy, w dzielnicy Dzielnicy Włochy.
Opis projektu: Tablice edukacyjne to dobry i sprawdzony pomysł na przekazywanie wiedzy na temat m.in. pomników przyrody w tym głównie drzew. Dzięki nim mamy możliwość zdobycia informacji o gatunkach, rodzajach i wieku drzew, które rosną w naszej okolicy w dzielnicy Włochy. Stelaże będą wykonane z drewna dębowego, zaimpregnowanego dwukrotnie w kolorze brązu, daszek dwuspadowy, poszycie dachu deskowane na zakładkę, całość wmontowana z użyciem betonowej wylewki oraz okuć cynkowanych.
Lokalizacja tablic

Tablice edukacyjne zlokalizowane będą w miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców,

w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa-pomnika przyrody.

Wykonanie i montaż tablic

Stelaż tablicy wykonany zostanie z metalu - materiału nierdzewnego, trwałego, odpornego na warunki atmosferyczne. Taka konstrukcja umożliwi mniejsze koszty konserwacji niż przy stelażach drewnianych. Tablice edukacyjne umieszczone zostaną na stelażach pod kątem, tak aby informacje zawarte na tablicy znajdowały się na linii wzroku. Stelaże posadowione będą w podłożu

w sposób trwały, stabilny i bezpieczny, tj. za pomocą fundamentu punktowego wykopanego ręcznie

z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na system korzeniowy chronionych drzew.

Przykładowy wygląd tablicy w załączniku nr 1.

Informacje umieszczone na tablicach:

 nazwa botaniczna polska i łacińska, nazwa własna nadana pomnikowi przyrody

 opis gatunku,

 wysokość, średnica korony, obwód (na dzień wykonania tablicy),

 data wpisania drzewa, alei drzew do rejestru form ochrony przyrody,

 szacunkowy wiek drzewa/ drzew w alei,

 zdjęcia historyczne obiektu (jeśli będzie dostępne),

 Kod QR,

 co widać pod lupą?

Tablice zostaną umieszczone przy pomnikach przyrody w dzielnicy Włochy:

1. 76 lip drobnolistnych – (aleja) ul. Iłżecka 2. Topola biała - ul. Szczęsna 7c (Techników 40) 3. Wiąz szypułkowy Ulmus laevis - ul. Obrońców Pokoju 11 11B (osiedle Włochy) 4. Klon pospolity - ul. Ciszewska 8 5. Dąb szypułkowy - ul. 1. Sierpnia (naprzeciwko budynku nr 40) 6.

2 topole białe - ul. Bolesława Chrobrego (na trawniku pomiędzy posesjami nr 29 i 31) 7. Platan klonolistny (Platanus acerifolia) - ul. Łuki Wielkie (park miejskiPark Kombatantów) 8. Jesion wyniosły - ul. Świerszcza 10 9. Kasztanowiec zwyczajny - ul. Potrzebna 4a (trawnik pomiędzy zabudowaniami a chodnikiem dla pieszych) 10. Jesion wyniosły - ul. Obrońców Pokoju 12 (obok chodnika dla pieszych) 11. 1) 81 kasztanowców zwyczajnych, 2) Lipa drobnolistna,

3) Lipa szerokolistna (Tilia platyohyllos), 4) Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) – aleja ul. Rybnicka (pomiędzy ul. Lipową i Koziorożca) 12. Zadrzewienia uliczne składające się z lip krymskich (Tilia euchlora), lip drobnolistnych, lip szerokolistnych (Tilia platyphyllos), lip warszawskich (Tilia tomentosa var. varsaviensis) w ogólnej liczbie 1052 drzew – aleja Ochota, Mokotów ul. Żwirki i Wigury (na odcinku pomiędzy pomnikiem Lotnika a skrzyżowaniem ul. Żwirki i Wigury z ul. KOR) 13. Klon polny - Park Kombatantów od strony ul. J. Chrościckiego 14. Kasztanowiec biały- Park Kombatantów od strony ul. Cienistej róg ul. Zdobniczej 15. Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera) - Park Kombatantów od strony ul. Łuki Wielkie 16. Lipa drobnolistna – spośród dwóch drzew, status jednej lipy zniesiono w 2012 r.[4] .

4. Lipa drobnolistna - Park Kombatantów od strony ul. J. Chrościckiego 17.

5. Lipa drobnolistna - Park Kombatantów od strony ul. Cienistej (pierwotnie 2 lipy drobnolistne – jedna lipa zwalona przez huragan w sierpniu 1980 roku, wówczas jako ul. Mikowa 2) 18. Sosna czarna 1 PL.ZIPOP.1393.PP.1465011.3132 .

6. Sosna czarna - Park Kombatantów od strony ul. Łuki Wielkie 19.

7. Sosna czarna 2 PL.ZIPOP.1393.PP.1465011.3134 - Park Kombatantów od strony ul. Łuki Wielkie Topola - ul. Tumska 29 20. Buk zwyczajny, odmiana purpurowa (18 m wys., 346 cm obw.) i dąb czerwony (20 m wys., 366 cm obw.) - ul. Żwirki i Wigury 1c, baza lotnicza, działka ewid. 13/12, obręb 2-06-07 21. Lipa szerokolistna, pierśnica: 118 cm, obwód: 371 cm, wysokość: 22 m - ul. Wirażowa 126 .

8. Aleja lip drobnolistnych - ul. Iłżecka.

9. Aleja kasztanowców - ul. Rybnicka.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Głównym celem projektu jest edukacja mieszkańców dzielnicy Włochy oraz osób przejezdnych na temat tego, jak dużo pomników przyrody skrywa nasza dzielnica.

Wiedza na ten temat może przyczynić się do większego poszanowania zieleni w naszej okolicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- projekt graficzny (wraz z oznakowaniem tablic + logo Budżetu Obywatelskiego), wykonanie, montaż wraz z ręcznym wykopaniem fundamentu dla 9 tablic – 5000 zł/sztuka x 9;

- metalowe stelaże dla tablic edukacyjnych – 550 zł/sztuka x 9.

Łącznie – 49 950 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50 000
49 950,00 zł

Dokumenty

Załączniki