Autor projektu - zmiany z 2021-01-25 17:23:49
Powrót do projektu

SILNE KOBIETY - murale warszawskie

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
10 różnych dzielnic - w tym obligatoryjnie Targówek
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Stworzenie w przestrzeni stolicy 10 murali podkreślających siłę kobiet i ich znaczenie w historii czy kulturze Warszawy. Każdy mural powinien być inny i pokazujący inny aspekt siły kobiet lub przedstawiający inna inną silną kobietę.
Opis projektu:
Stworzenie w przestrzeni stolicy 10 murali podkreślających siłę kobiet i ich znaczenie w historii czy kulturze Warszawy. Każdy mural powinien być inny i pokazujący inny aspekt siły kobiet lub przedstawiający inna inną silną kobietę.

Misją tego projektu artystycznego w przestrzeni publicznej jest ukazanie piękna wewnętrznego i siły kobiet. Pomysł inspirowany jest podobnym realizowanym w Londynie. Murale warszawskie miałby miałyby na celu ukazanie piękna i siły wewnętrznej warszawskich kobiet - tych mieszkających, uczących się czy pracujących tu na codzieńco dzień, ale też tych których siła miała znaczenie dla historii i kultury stolicy.

Murale, miałyby pokazać wszystkim jakie piękno i jaka siła tkwi w kobietach.Murale miałyby powstać w 10 miejscach stolicy - wybranych przez mieszkańców. Każdy w innej dzielnicy. Warunkiem projektodawcy jest by jeden z nich był na Targówku. Oczekiwaniem by były one pozytywne w swoim przekazie, optymistyczne i barwne.Projekt murali miałby być wizja wizją artystyczną przedstawioną i wybraną w drodze konkursu, w którym zwycięzcę wybielaliby wybieraliby mieszkańcy.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Przestrzeń publiczna pełni także rolę edukcyjną edukacyjną i kulturotwórczą. Chcemy by murale przyponinały przypominały jak wielką rolę odegrały w historii i kulturze stolicy silne kobiety. Ich siła i piękno zasługują na docenienie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
150 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki