Koordynator w Biurze Kultury - zmiany z 2021-04-26 20:17:39
Powrót do projektu

Silne Kobiety - murale warszawskie

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Targówek, ul. św. Wincentego 64,

2. Targówek , ul. Bolesławicka 3a,

3. Targówek, ul. Księcia Ziemowita 6a,

4. Mokotów, ul. Racławicka 29 B,

5. Ursynów, ściana na budynku komunalnym

przy ul. Rtm. W. Pileckiego 109;

6. Bielany - ściana szczytowa budynku

przy ul. Wrzeciono 30;

7. Wesoła, Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica;

8. Wawer, Budynek Urzędu Dzielnicy Wawer –

siedziba Urzędu Stanu Cywilnego/OPS/OPR, ul. Włókiennicza 5;

9. Ochota, ul. Białobrzeska 23 – cześć ściany frontowej (lewa strona)

10. Bemowo, ściana budynku biblioteki przy Powstańców Śląskich 17
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Jeśli w którejś z podanych lokalizacji nie będzie można wykonać muralu, Miasto zaproponuje projektodawcy inne miejsce w tej samej dzielnicy lub w innej.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt artystyczny polegający na stworzeniu 10 murali w przestrzeni publicznej stolicy podkreślających siłę kobiet i ich znaczenie w historii lub kulturze Warszawy. Każdy mural powinien być inny i pokazywać inny aspekt siły kobiet lub przedstawiać inną silną kobietę.
Opis projektu:
Stworzenie w przestrzeni publicznej stolicy 10 murali podkreślających siłę kobiet i ich znaczenie w historii lub kulturze Warszawy. Każdy mural powinien być inny i pokazywać inny aspekt siły kobiet lub przedstawiać inną silną kobietę. Projekt będzie realizowany w lokalizacjach udostępnionych przez Miasto w następujących miejscach Warszawy:1. Targówek – ul. św. Wincentego 64,

2. Targówek – ul. Bolesławicka 3a,

3. Targówek – ul. Księcia Ziemowita 6a,

4. Mokotów - ul. Racławicka 29 B,

5. Ursynów - ściana na budynku komunalnym przy ul. Rtm. W. Pileckiego 109;

6. Bielany - ściana szczytowa budynku przy ul. Wrzeciono 30;

7. Wesoła - Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica;

8. Wawer - Budynek Urzędu Dzielnicy Wawer – siedziba Urzędu Stanu Cywilnego/OPS/OPR

ul. Włókiennicza 5;

9. Ochota - ul. Białobrzeska 23 – cześć ściany frontowej (lewa strona)

10. Bemowo - Ściana budynku biblioteki przy Powstańców Śląskich 17

Jeśli w którejś z podanych lokalizacji nie będzie można wykonać muralu, Miasto zaproponuje projektodawcy inne miejsce w tej samej dzielnicy lub w innej.Misją tego projektu jest ukazanie piękna wewnętrznego i siły kobiet. Pomysł inspirowany jest podobnym projektem realizowanym w Londynie przez artystę Neequaya Dsane’a, znanego pod pseudonimem "Dreph". Te niezwykle kolorowe murale pokazujące portrety kobiet pochodzenia afrykańskiego i karaibskiego zdobyły międzynarodowy rozgłos.

Murale warszawskie miałyby na celu ukazanie piękna i siły wewnętrznej warszawskich kobiet - tych mieszkających, uczących się czy pracujących tu na co dzień, ale też tych których siła miała znaczenie dla historii i kultury Warszawy. Założeniem projektu jest by murale były pozytywne w swoim przekazie, optymistyczne i barwne.

Projekt murali miałby być wizją artystyczną przedstawioną i wybraną w drodze konkursu. Komisja wybierająca projekty powinna reprezentować zarówno urzędników jak i stronę społeczną. Dokonując wyboru należy uwzględnić różne koncepcje artystów plastyków gdyż założeniem projektu jest by każdy mural był inny. Projekt może zakładać wykonanie murali przez kilku różnych artystów.

Wykonawca projektu powinien spełniać następujące warunki (celem zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania oraz trwałości projektu):

- specjalizować się w pełnej obsłudze wielkoformatowych produkcji muralowych udokumentowanych co najmniej pięcioma realizacjami.

- zagwarantować nadzór podczas produkowania muralu oraz zabezpieczenie terenu w trakcie jego realizacji.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Przestrzeń publiczna pełni także rolę edukacyjną i kulturotwórczą. Chcemy by murale przypominały jak wielką rolę odegrały w historii i kulturze stolicy silne kobiety. Ich siła i piękno zasługują na docenienie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Projekt muralu i wykonanie – 10000 zł x 10 = 100 000 zł

Przygotowanie ściany pod mural i zakup materiałów – 2500 zł x10 = 25 000 zł

Zapewnienie wszelkich niezbędnych elementów do wykonania muralu w tym. m.in.: sprzęt, transport, sprzątanie, zabezpieczenie, opłaty za dzierżawy – 3000x10 = 30000 zł

Promocja projektu w tym wykonanie znaku BO – 2000 zł

Łącznie:157 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 150
157 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki