Koordynator w Biurze Edukacji - zmiany z 2021-04-19 11:55:47
Powrót do projektu

,,Ogród zmysłów"

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Boisko przy Szkole Podstawowej Specjalnej n.177 im. Marii Konopnickiej ul. Szczęśliwicka 45/47 Boisko to jest ogólnodostępne i otwarte dla Mieszkańców. Uzgodniono z Dyrekcją szkoły.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Ogród sensoryczny (ogród zmysłów) to taki, który sprzyja stymulacji różnych zmysłów. Przebywanie w takim miejscu ma dostarczać użytkownikom wielu wrażeń zmysłowych, uspakajać, wyciszać, odprężać a także rozbudzać ciekawość światem przyrody. Miejsce to będzie mieć znaczenie dydaktyczne, terapeutyczne i relaksacyjne.
Opis projektu:
Ogród zmysłów (sensoryczny) to taki, który sprzyja stymulacji różnych zmysłów. Przebywanie w takim miejscu ma dostarczać użytkownikom wielu wrażeń zmysłowych, uspakajać, wyciszać, odprężać a także rozbudzać ciekawość światem przyrody. Miejsce to będzie mieć znaczenie dydaktyczne i terapeutyczne. Ogród ten ma wspomagać terapię i jednocześnie wykorzystywać lecznicze właściwości natury. Przestrzeń ta ma pobudzić wszystkie zmysły. Ma sprawić, że użytkownicy nie będą tylko biernymi obserwatorami. Będą mogli dotknąć, posmakować, powąchać i usłyszeć otaczającą przyrodę. Będzie to szczególnie ważne dla tych uczniów, którzy doświadczają upośledzenia któregoś ze zmysłów i potrzebują znacznie większej stymulacji do poprawy zdrowia i prawidłowego rozwoju.Emitowane przez roślinność bodźce stymulują ośrodkowy układ nerwowy, pobudzają rozwój narządów zmysłów, prowokują mózg do efektywniejszego działania w warunkach środowiska naturalnego.

W założeniach przyjęto, że ogród będzie podzielony na strefy:

-strefę zapachu

-strefę wzroku

-strefę dotyku

-strefę dźwięku

-strefę smakową (jedzenie,, prosto z krzaczka”, smakowanie ziół)

Ogród zmysłów oddzielony będzie od pozostałej części boiska odpowiednimi nasadzeniami.

Oprócz roślinności ogród ma być bogaty w małą architekturę:

-ścieżka z cegły ułożona w celu ułatwienia dostępu do kącików tematycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi, dodatkowo czerwony kolor cegieł stanowić będzie barwne urozmaicenie trenu;

-„ścieżka wrażeń” wypełniona różnymi materiałami: korą drzewną, żwirem, kamieniami, piaskiem, szyszkami, będąca przedłużeniem ścieżki z cegły;

-donice na zioła i przyprawy

-kwietniki

-ławki drewniane służące odpoczynkowi na świeżym powietrzu;

-etykiety z nazwami roślin przyporządkowane konkretnym gatunkom (opisy również w języku Braille’a

-etykiety z zadaniami do wykonania –„ścieżka edukacyjna”

-ławka, stoły w zacienionym miejscu tak, by można było w ciepłe dni na świeżym powietrzu przeprowadzać zajęcia edukacyjne i terapeutyczne.

-bębny

-lustro

-pergole

-dzwonki

-mural na jednej ścianie w ciągu ogrodzenia Projekt zagospodarowania terenu – 12 000,00 zł Przygotowanie podłoża pod nasadzenia, nasadzenie roślin- 105 000,00 zł Renowacja/ założenie trawnika- 25 000,00 zł Wytyczenie ścieżek, nawierzchnie- 25 000,00 zł Mała architektura (ławki, donice, pergole)- 25 000,00 zł Tabliczki przy roślinach -3 000,00 zł Mural- 5 000,00 Koszty eksploatacji w roku wykonania - 5 000,00 zł Oznakowanie - 3 000,00 zł .

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ogród sensoryczny (ogród zmysłów):

-pobudza zmysły: wzroku, słuchu, węchu, słuchu,smaku

-ogród będzie wspomagał ofertę edukacyjną i terapeutyczną

-będzie ogólnodostępny, będzie pełnił miejsce relaksu i odprężenia dla Mieszkańców

-do budowy niektórych elementów małej architektury mogą być wykorzystane surowce wtórne

-w ogrodzie sensorycznym będą mogły odbywać się lekcje plenerowe

-będzie to doskonałe miejsce na odpoczynek pomiędzy lekcjami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Projekt zagospodarowania terenu – 12 000,00 zł

Przygotowanie podłoża pod nasadzenia, nasadzenie roślin- 105 000,00 zł

Renowacja/ założenie trawnika- 23 000,00 zł

Wytyczenie ścieżek, nawierzchnie- 22 000,00 zł

Mała architektura (ławki, donice, pergole)- 20 000,00 zł

Instalacje sensoryczne (dzwonki, lustra, spirale itp.)- 9 000,00 zł

Tabliczki z instrukcjami ścieżki edukacyjnej również w języku Braille'a- 7 000,00 zł

Mural domykający przestrzeń Ogrodu- 9 500,00

Oznakowanie - 3 000,00 zł

Koszty eksploatacji w roku wykonania - 5 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 208 000
215 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki