Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2021-04-26 14:25:49
Powrót do projektu

Od klepiska do boiska - wielofunkcyjne boisko i plac do kalisteniki przy ul. Tynieckiej 25

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Tyniecka 25 (róg ul. Malczewskiego)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Boisko szkolne Szkoły Podstawowej Nr 157, ul. Tyniecka 25, 02-615 Warszawa; nr działki: 3/5, 3/1, 3/6, obręb: 10215, dysponent: M. St. Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada rewitalizację terenu części dawnego boiska szkolnego przy ulicy Tynieckiej 25. W chwili obecnej teren nie spełnia żadnych kryteriów bezpiecznego uprawiania sportów. Budowa małego boiska wielofunkcyjnego oraz placu do kalisteniki (street workout) pozwoliłaby wykorzystać potencjał miejsca zarówno przez uczniów pobliskiej szkoły, jak i społeczność lokalną przez siedem dni w tygodniu.
Opis projektu:
Projekt polega na zbudowaniu wielofunkcyjnego boiska i placu z przyrządami do ćwiczeń kalisteniki w miejscu zaniedbanego terenu dawnego boiska szkolnego. Działania, które obejmowałby projekt to: wykonanie projektu adaptacyjnego, przygotowanie podłoża, zbudowanie boiska w nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenie terenu wraz z zamontowaniem ogrodzenia w formie zamontowanie piłkochwytu za bramkami do piłki ręcznej oraz wyposażenie boiska w dwie bramki do piłki ręcznej, słupki do siatki do siatkówki, 4 kosze do gry w koszykówkę. Ponadto plac do street workout należy wyposażyć w przyrządy do ćwiczeń kalisteniki (drabinki, drążki, poręcze, koła gimnastyczne). Projekt zakłada dostęp do terenu sportowego dla mieszkańców w tygodniu w godzinach 16.00-20.00 oraz w soboty i/lub niedziele w godzinach 9.00-21.00, stąd potrzeba zatrudnienia tzw. opiekuna boiska.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Teren dawnego boiska jest aktualnie zaniedbany i niewykorzystywany. Młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 157 przy ulicy Tynieckiej 25 jest zmuszona do korzystania z ogólnodostępnych boisk (np. w Ogrodzie Jordanowskim), które znajdują się daleko od szkoły. Małe boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna) oraz plac do kalisteniki idealnie wpisują się w potrzeby młodzieży szkolnej i lokalnej społeczności. Kalistenika bazuje na naturalnych ruchach z obciążeniem własnego ciała. Jest bezpieczna, ogólnodostępna i coraz bardziej popularna. Stworzenie bezpiecznych warunków do uprawiania sportów zachęca do podejmowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
570 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Rekomendacja dyrektora_2022_Od klepiska do boiska.pdf
 • dzialka tyniecka 25.pdf
 • umiejscowienie.jpg
 • street workout.pdf