Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola - zmiany z 2021-04-22 11:19:19
Powrót do projektu

Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna przy w wolskim Parku Powstańców Warszawyim. gen. J. Sowińskiego

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przewidywane lokalizacja - róg Redutowej i Kasprzaka/Wolskiej (południowa cześć działki nr 17, nr obrębu 60711 - zaznaczona na załączonej mapie) Park im. Gen. J. Sowińskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Park im. Gen. J. Sowińskiego

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje stworzenie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej składającej się z wielofunkcyjnego boiska sportowego, skateparku oraz pumptracku przy wolskim Parku Powstańców Warszawy (róg Redutowej i Kasprzaka/Wolskiej). modernizację boiska znajdującego się na terenie parku parku im. Gen. J. Sowińskiego - stworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego.
Opis projektu:
Modernizacja istniejącego obecnie boiska w Parku im. Gen. J. Sowińskiego:- utworzenie uniwersalnego boiska sportowego (do koszykówki/siatkówki) o wymiarach ok. 18 m x 30 m ), 2. skatepark (podobny do istniejącego w parku przy Dworcu Zachodnim o wymiarach ok. 46 m x 28 m), 3. pumptrack (podobnie jak istniejący w parku przy ul. Księcia Janusza o wymiarach ok. 50 m x 17 m) - obiekt opcjonalny (jeżeli będzie możliwość ujęcia w ramach budżetu projektu) 4. , wraz z lampami solarnymi, szt. 4 - o ile pozwoli na to opinia Konserwatora Zabytków;

- elementy dodatkowe (ławki, kosze na śmieci, schowek na elementy wyposażenia boiska np. siatki) 5. zmodernizowane i nowe ścieżki/ciągi piesze/przejścia Dla głównych obiektów (1,2,3) zapewnione powinno być odpowiednie oświetlenie LED (zapewniające możliwość korzystania z obiektów co najmniej do godz.22 ) a całość przestrzeni objęta systemem kamer do monitoringu zintegrowanym z miejskim systemem monitoringu, aby przeciwdziałać potencjalnej dewastacji. Całość powinna zostać odpowiednio zaprojektowana uwzględniając optymalną lokalizację wszystkich obiektów (również opcjonalnych tak aby była możliwe ich dodanie w przyszłości) jak również dogodne dojścia z sąsiednich ulic. Załączony schemat powinien stanowić punkt wyjścia do przygotowania kompleksowego projektu aranżacji przestrzeni oraz planów wykonania inwestycji. );

- zmodernizowanie oraz utworzenie nowych ścieżek.Wszelkie elementy będą wymagały uzgodnień z Konserwatorem Zabytków.

Projektowanie uniwersalne:
Brak odpowiedzi
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zaprojektowana przestrzeń stanowić będzie wypełnienie luki w obiektach sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla starszych dzieci, młodzieży oraz dorosłych, których brakuje w tej części Woli. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w kontekście istniejących i stale rozrastających się pobliskich dużych osiedli mieszkaniowych (wzdłuż Jana Kazimierza oraz okolice Sowińskiego/Szulborskiej), gdzie mniejsze dzieci, z biegiem czasu zaczną wyrastać z placów zabaw przeznaczonych dla "maluchów" a starsze dzieci i młodzież już obecnie nie mają w pobliżu (włączając inne pobliskie parki) dostępu do żadnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dostosowanej dla nich.

Projekt stanowi więc naturalny etap w rozwoju miejskiej przestrzeni tego rodzaju.

Dodatkowo sprzyjać będzie propagowaniu aktywnego spędzania czasu wśród starszych dzieci i młodzieży, wpływając tym samym pozytywnie na ich kondycję fizyczną.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 048 040,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • plan-Redutowa.jpg