Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola - zmiany z 2021-04-22 22:13:10
Powrót do projektu

Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przewidywane lokalizacja - Park im. Gen. J. Sowińskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Park im. Gen. J. Sowińskiego

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje modernizację boiska znajdującego się na terenie parku parku im. Gen. J. Sowińskiego - stworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego.
Opis projektu:
Modernizacja istniejącego obecnie boiska w Parku im. Gen. J. Sowińskiego:- utworzenie uniwersalnego boiska sportowego (do koszykówki/siatkówki) o wymiarach ok. 18 m x 30 m, wraz z lampami solarnymi, szt. 4 - o ile pozwoli na to opinia Konserwatora Zabytków;

- elementy dodatkowe (ławki, kosze na śmieci);

- zmodernizowanie oraz utworzenie nowych ścieżek.Wszelkie elementy będą wymagały uzgodnień z Konserwatorem Zabytków.

Projektowanie uniwersalne:
Brak odpowiedzi
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zaprojektowana przestrzeń stanowić będzie wypełnienie luki w obiektach sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla starszych dzieci, młodzieży oraz dorosłych, których brakuje w tej części Woli. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w kontekście istniejących i stale rozrastających się pobliskich dużych osiedli mieszkaniowych (wzdłuż Jana Kazimierza oraz okolice Sowińskiego/Szulborskiej), gdzie mniejsze dzieci, z biegiem czasu zaczną wyrastać z placów zabaw przeznaczonych dla "maluchów" a starsze dzieci i młodzież już obecnie nie mają w pobliżu (włączając inne pobliskie parki) dostępu do żadnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dostosowanej dla nich.

Projekt stanowi więc naturalny etap w rozwoju miejskiej przestrzeni tego rodzaju.

Dodatkowo sprzyjać będzie propagowaniu aktywnego spędzania czasu wśród starszych dzieci i młodzieży, wpływając tym samym pozytywnie na ich kondycję fizyczną.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Mechaniczne rozebranie starej nawierzchni – 25 000zł

Rozebranie obrzeży i utylizacja – 1000 zł

Wywiezienie i utylizacja gruzu 20 30 000 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 18x30 wraz z dokumentacją, projektem, uzyskaniem uzgodnień i zezwoleń – 450 000 zł

Zakup i montaż latarni solarnych x 4 – 32 000 zł

Budowa ciągu pieszego – alejka parkowa 130m2 – 12 000 złOgółem 540 550 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 540
550 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki