Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka - zmiany z 2021-04-23 12:36:28
Powrót do projektu

Rodzinne spacery Ornitologiczne

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Realizacja w miejscach atrakcyjnych z punktu widzenia możliwości obserwacji ptaków. Realizacja w następujących lokalizacjach na terenie całej dzielnicy:

1. Wzdłuż Kanału Żerańskiego (ul. Krzyżówki, ul. Proletariatczyków)

2. Okolice ul. Kępa Tarchomińska na wysokości ul. Aluzyjna

3. Teren wzdłuż Kanału Henrykowskiego na wysokości ul. Przyrzecze.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Cykl 6 rodzinnych spacerów ornitologicznych oraz działania towarzyszące (część spacerów powiązana będzie ze sporządzeniem inwentaryzacji ornitologicznych).
Opis projektu:
Cykl 6 (3 w maju 2022 - soboty lub niedziele oraz 3 w czerwcu 2022 - soboty lub niedziele) rodzinnych spacerów ornitologicznych. Każdy spacer odbędzie się w innej części dzielnicy, żeby zwiększyć możliwość uczestnictwa mieszkańcom.

- spacery powiązana będą ze sporządzeniem inwentaryzacji ornitologicznych dla dwu wytypowanych obszarów. Z inwentaryzacji sporządzone zostaną raporty, raporty powinny zawierać zalecenia dot. ochrony przyrodniczej danego terenu. Raporty zostaną złożone, jako publikacje w PDF. Do sporządzenia inwentaryzacji ornitologicznej projektodawcy typują: 1) teren wzdłuż Kanału Henrykowskiego (o długości ok. 300m) na wysokości ul. Przyrzecze, 2) położony na terenie Białołęki teren ochronny rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi (obszar strefy F, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Łęgi Czarnej Strugi)

Realizacja spacerów w następujących lokalizacjach:

1. Wzdłuż Kanału Żerańskiego (ul. Krzyżówki, ul. Proletariatczyków)

2. Okolice ul. Kępa Tarchomińska na wysokości ul. Aluzyjna

3. Teren wzdłuż Kanału Henrykowskiego na wysokości ul. Przyrzecze.

- spacery będą ogólnodostępne, bez ograniczeń przez cały okres trwania.

- w ramach projektu zaprojektowane zostaną materiały graficznych graficzne na potrzeby promocji projektu w SM (materiały powinny nawiązywać graficznie do aktualnych grafik miejskich).

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Celem projektu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej, popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz wzmocnienie ochrony najcenniejszych przyrodniczo terenów dzielnicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
6 spacerów prowadzonych przez posiadająca odpowiednią wiedze ornitologów wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji - 55 000,00 zł

Rozpropagowanie akcji w mediach społecznościach (np. strona Urzędu Dzielnicy, strona Facebook Urzędu Dzielnicy - 0 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 49
55 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki