Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2021-01-28 11:01:25
Powrót do projektu

Programowanie od juniora do seniora na Bielanach

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. J. Conrada 6, 01-922 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
na terenie Szkoły Podstawowej nr 352

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W ramach projektu uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę z zakresu programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorosłych i seniorów.
Opis projektu:
W ramach projektu uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę z zakresu programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych, które oswajają użytkowników z nowoczesną edukacją poprzez łączenie teorii z zabawą. Urządzenie zaprogramowane za pomocą kodu działa w rzeczywistości, dzięki czemu uczestnik zajęć może natychmiast oglądać i weryfikować efekty swojej pracy. Nauka programowania uczy kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz logicznego myślenia.

Projekt wymaga zakupu materiałów oraz sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć.

Projekt będzie realizowany od poniedziałku do piątku w godzinach umożliwiających udział w nim zainteresowanych. Przewidziane są dwa cykle zajęć. W ciągu jednego cyklu zajęć (4-5 miesięcy) przewidziane są trzy grupy dla uczniów ze szkół podstawowych (po 1 godz./tyg. Razem 48 godzin), dwie grupy przedszkolaków (po pół godz./tyg. Razem 16 godz.) oraz jedna grupa dla dorosłych i seniorów (po 1 godz./tyg. Razem 16 godz.). Grupy będą liczyły do 15 osób. Zajęcia będą prowadzone przez dwie osoby równocześnie. Cały projekt wymaga również zatrudnienia koordynatora.

Zasada ogólnodostępności:

• zasady rekrutacji:

Udział w grupach zajęciowych rezerwowany będzie telefonicznie.

O rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń telefonicznych u organizatora zajęć.

• sposób informowania o rekrutacji:

Uczestnicy projektu będą informowani o rekrutacji z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji poprzez plakaty oraz poprzez stronę internetową szkoły, stronę www Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz profil Facebook budżetu partycypacyjnegoobywatelskiego.

• termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji:

10.01.2022 – do wyczerpania limitu miejsc; 5.09.2022 - do wyczerpania limitu miejsc

• kryteria naboru:

dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorośli i seniorzy Zlokalizowanie na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania:Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 352 w Warszawie ul. Conrada 6 „Mieszkańcy

Mieszkańcy korzystają z projektu nieodpłatnie”- zgodnie z § 7ust. 1 pkt 5 uchwały nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiegonieodpłatnie.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Nauczanie programowania ma na celu rozbudzenie potrzeby wytyczania nowych ścieżek rozwoju oraz kreatywnego wykorzystywania możliwości jakie dają nowe technologie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
141 317,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Kosztorys - Programowanie od juniora do seniora na Bielanach.xlsx
  • Programowanie od juniora do seniora na Bielanach.pdf