Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 10:17:39
Powrót do projektu

Zielona Miłosna - drzewa i krzewy na Jana Pawła II

status:


Projekt zakłada posadzenie 30 drzew i kilkuset krzewów na ul. Jana Pawła II w Starej Miłosnej. Zieleń powstanie na miejscu zaniedbanych trawników i dzikich parkingów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.228868961334
szerokość geograficzna: 52.21663932882

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

ul. Jana Pawła II, Stara Miłosna

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie realizowany na drodze publicznej, która jest dostępna dla wszystkich


Pełny opis projektu

W ramach projektu posadzone zostaną drzewa i krzewy na ul. Jana Pawła II w Starej Miłosnej. Znajdą się one w następujących lokalizacjach:

1. Uzupełnienie szpalerów drzew – na odcinku Torfowa-Diamentowa po obu stronach ulicy (ok. 30 drzew, małe sadzonki)

2. Nasadzenie krzewów w miejscu trawników i nielegalnych parkingów (na klepiskach i betonowej kratce) oraz zabezpieczenie zieleńców przez nielegalnym parkowaniem na odcinku Diamentowa-Jutrzenki, str. północna (500 m kw., 180 mb). W tym rejonie jest bardzo dużo wolnych miejsc postojowych po drugiej stronie ulicy i bardzo niewiele zieleni.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzięki alejom drzew i krzewom ulice wyglądają lepiej, są przyjemniejsze i bardziej "miejskie". Drzewa ograniczają hałas i oczyszczają powietrze, dają cień i schronienie dla ptaków. Zieleń jest także przyjazna mieszkańcom, podnosząc estetykę przestrzeni publicznej i jakość życia. Ul. Jana Pawła II to główna oś Starej Miłosnej, ale między ul. Diamentową i ul. Jutrzenki zieleń została zniszczona przez parkujących kierowców. Dzięki urządzeniu tu nowej zieleni, Stara Miłosna stanie się osiedlem jeszcze bardziej przyjaznym do życia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Nasadzenia drzew: 15 000 zł

Nasadzenia krzewów i zabezpieczenie płotkiem: 25 000 zł


Całkowity koszt projektu: 40 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie zieleni


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • dlaczego_warto.jpg
  • wizualizacja1.jpg
  • wizualizacja2.jpg
  • wizualizacja3.jpg