Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 21:02:02
Powrót do projektu
Zielona Miłosna

Ładniej w Starej Miłośnie - drzewa i krzewy na Jana Pawła IIbarwne kompozycje roślin wzdłuż ulic. Etap I

status:


Posadzenie drzew, całorocznych krzewów ozdobnych, barwnych kwiatów i roślin odstraszających komary przy głównych ulicach i przystankach w Starej Miłośnie oraz przy placach zabaw i siłowniach plenerowych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.228868961334
szerokość geograficzna: 52.21663932882

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

ul. Jana Pawła II, Graniczna, Gościniec - Stara Miłosna

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Jana Pawła II (odc. Gościniec - Graniczna - Diamentowa) oraz przyległe odcinki ul. Granicznej i Gościniec, place zabaw i siłownia plenerowa


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie realizowany na drodze publicznej, która jest dostępna terenach publicznych, które są dostępne dla wszystkich


Pełny opis projektu

W ramach projektu posadzone zostaną drzewa i krzewy na ul. Jana Pawła II w Starej Miłosnej, krzewy całoroczne, kwiaty sezonowe i inne rośliny w Starej Miłośnie. Znajdą się one w następujących lokalizacjach:

1. Uzupełnienie szpalerów drzew na ul. Jana Pawła II na odcinku Torfowa-Diamentowa po obu stronach ulicy (ok. 30 drzew, małe sadzonki) 220 drzew)

2. Posadzenie ozdobnych kompozycji kwiatowych (byliny, kwiaty cebulowe) w rejonie rond, skrzyżowań i przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Gościniec do ul. Granicznej oraz przy ul. Granicznej (w miejscu obecnych trawników). Przykładowe lokalizacje: pas zieleni przy ul. Gościniec (naprzeciwko Lidla), pasy trawnika wzdłuż ul. Granicznej, rejon przystanku Sagali.

3. Nasadzenie krzewów w miejscu trawników i nielegalnych parkingów (na klepiskach i betonowej kratce) oraz zabezpieczenie zieleńców przez nielegalnym parkowaniem na odcinku Diamentowa-Jutrzenki, str. północna (500 m kw., 180 mb). W tym rejonie jest bardzo dużo wolnych miejsc postojowych po drugiej stronie ulicy i bardzo niewiele zieleni.

4. Nasadzenia kwiatów i roślin odstraszających komary wokół placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Starej Miłosny (np. siłownia plenerowa nad Kanałkiem Wawerskim przy ul. Granicznej)Wszystkie nasadzenia powinny tworzyć barwne całoroczne kompozycje. Projekt zakłada I etap nasadzeń – w kolejnych latach może objąć następne odcinku ulic, tak by główne ulice osiedla bardziej przypominały dobrze skomponowany ogród.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt dotyczy głównych ulic Starej Miłosny: Gościniec, Jana Pawła II, Graniczna. Dzięki alejom drzew, krzewom i krzewom barwnym kwiatom ulice wyglądają lepiej, są przyjemniejsze i bardziej "miejskie". Drzewa ograniczają hałas i Rośliny oddzielają chodniki ścieżki rowerowe od jezdni i spalin, oczyszczają powietrze, dają cień i schronienie dla ptaków. Zieleń jest także przyjazna mieszkańcom, podnosząc estetykę przestrzeni publicznej i jakość życia. Ul. Jana Pawła II to główna oś Starej Miłosnej, ale między ul. Diamentową i ul. Jutrzenki zieleń została zniszczona przez parkujących kierowców. Dzięki urządzeniu tu nowej zieleni, Na osiedlu mieszka dużo rodzin z małymi dziećmi oraz seniorów spędzających czas wolny blisko domów. Posadzenie roślin ozdobi i wpłynie na zadowolenie oraz komfort mieszkańców na osiedlu - Stara Miłosna stanie się osiedlem jeszcze bardziej przyjaznym do życia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Nasadzenia drzew : 15 (20 szt., 16-18 cm obwodu): 17 000 zł

Nasadzenia krzewów i zabezpieczenie płotkiem: 25 000 całorocznych ozdobnych (200 m kw.) 20 000 zł

Nasadzenia kwiatów i roślin niskopiennych (cebulowe - 50 m kw. x 160 zł; byliny, gatunki odstraszające komary – 50 m kw. x 87 zł): 12 350


Całkowity koszt projektu: 40 00049 350,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni


Całkowity koszt eksploatacji: 5 0006 500,00 zł

Załączniki

  • dlaczego_warto.jpg
  • wizualizacja1.jpg
  • wizualizacja2.jpg
  • wizualizacja3.jpg