Koordynator w Biurze Rozwoju Gospodarczego - zmiany z 2021-04-16 13:02:15
Powrót do projektu

Warszawskie Wyprzedaże Garażowe

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacja wyznaczona przez Urzędy Miasta st. Warszawy we współpracy z Zarządem Zieleni m. st. Warszawa.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest zorganizowanie cyklu 6 Wyprzedaży Garażowych, dzięki którym mieszkańcy będą mogli sprzedać za niewielką kwotę przedmioty, których już nie potrzebują.

Pozwoli to na zmniejszenie ilości wyrzucanych śmieci w okolicy i będzie zgodne z modną inicjatywą „zero waste”. To inicjatywa ekologiczna, dzięki której przedmioty dostaną drugie życie.

Opis projektu:
Projekt zakłada zorganizowanie cyklu 6 Wyprzedaży Garażowych w parkach, skwerach lub innych miejscach uzgodnionych w Urzędem Miasta, które zostaną zrealizowane od kwietnia do października w ustalonych przez Urzędy Miasta st. Warszawy i Zarząd Zieleni m. st. Warszawy.Będzie można sprzedać za symboliczną kwotę rzeczy, których się już nie potrzebuje jak nietrafione prezenty, książki, ubrania, zabawki oraz przedmioty codziennego użytku.

Zakazane jest sprzedawanie przedmiotów niedozwolonych jak alkohol, tytoń, przedmioty niebezpieczne oraz leki.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wyprzedaże Garażowe są lubianą inicjatywą społeczną, znaną już w Warszawie. Dzięki nim zmniejszy się ilość wywożonych odpadów w danej dzielnicy oraz pomoże dać drugie życie niechcianym przedmiotom, a ich wcześniejszym właścicielom pozwoli symbolicznie podratować budżet.Przewidziana będzie również możliwość oddania rzeczy za darmo potrzebującym, zarówno osobom prywatnym, jak i organizacjom pomocowym np. do schroniska.Będzie też okazją do spędzania czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni miejskiej oraz integracji mieszkańców Warszawy.Warszawskie Wyprzedaże Garażowe będą również spełniały funkcję edukacyjną. Wiele osób nauczy się dzięki nim gospodarować pieniędzmi. Jest to wyjątkowe ćwiczenie również dla dzieci, które pod okiem rodzica nauczy się, że dużo łatwiej jest wydać pieniądze, niż je zarobić.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Tłumacz języka migowego: 350 zł./h x 4 godz. x 6 wydarzeń = 8 400 zł.

Asystent osoby niepełnosprawnej: 60 zł/h x 4 godz. X 6 wydarzeń = 1 440 zł.

Promocja wydarzenia (plakaty, media społecznościowe, strony internetowe itp.) 21 000 zł.

Ubezpieczenie: 1 000 zł

Koordynacja i organizacja wydarzeń: 1800 zł x 6 wydarzeń = 10 800 zł

Sprzątanie: 720 x 6 wydarzeń = 4 320 zł

Toalety przenośne: 600 zł x 6 wydarzeń = 3 600 zł.

Służby porządkowe: 1 200 zł x 6 wydarzeń = 7 200 zł

ŁĄCZNE KOSZTY 57 760 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25 000
57 760,00 zł

Dokumenty

Załączniki