Autor projektu - zmiany z 2021-01-25 21:11:34
Powrót do projektu

Poprawa bezpieczeństwa rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Obszar rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Jeziorko Czerniakowskie jest unikalnym rezerwatem przyrody w środku miasta, intensywnie użytkowanym przez mieszkańców Warszawy. Bieżąca konserwacja nie wystarcza, rezerwat potrzebuje bardziej zdecydowanych działań, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno przyrodzie, jak i użytkownikom tego cennego obszaru.Projekt zakłada wprowadzenie Strażnika Rezerwatu, poprawę nawierzchni ścieżki edukacyjnej, posadzenie drzew, naprawę istniejących koszy na śmieci.
Opis projektu:
Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie jest ogólnodostępnym terenem, użytkowanym przez mieszkańców Warszawy, projekt zakłada, że jego obecna funkcja i dostępność ma pozostać bez zmian.Występujące tu drobne i większe ssaki, gniazdujące ptaki oraz roślinność wymaga ochrony, dlatego sposób użytkowania rezerwatu przez ludzi musi być ściśle określony i monitorowany.

Projekt zakłada:- wprowadzenie sprawdzonej wcześniej funkcji Strażnika Rezerwatu, który w określonym wspólnie z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy wymiarze czasu, będzie monitorował teren rezerwatu;- usunięcie inwazyjnych gatunków roślin, głównie śliwy mirabelki, która powoli wypiera rodzimą florę;- poprawę nawierzchni ścieżki w taki sposób, by była bezpieczniejsza dla korzeni drzew i jednocześnie wygodniejsza dla użytkowników – planowane jest wyraźniejsze wyznaczenie szlaku ścieżki przyrodniczej i umocnienie jej nawierzchni przy pomocy przepuszczalnej warstwy klińca / grysu kamiennego w przyjaznych przyrodzie obrzeżach w z desek;- dodanie 3 kopuł wierzbowych z żywych roślin, na wzór już istniejących;- nasadzenie drzew dla poprawy izolacji rezerwatu od negatywnego wpływu ruchu samochodowego na sąsiadujących ulicach;- naprawę istniejących koszy na śmieci;- oznaczenie projektu w sposób określony w BO.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Naturze otoczonej przez miasto trudno się samej obronić. Ochrona przed negatywnym wpływem industrializacji jest obowiązkiem i przywilejem naszym, ludzi którzy korzystają z jej dóbr.

Jeziorko Czerniakowskie jest fragmentem starorzecza Wisły, rezerwatem przyrody i fragmentem Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.Jego ochrona jest szczególnie istotna z uwagi na silną urbanizację okolicznych terenów oraz coraz większy ruch samochodowy w bezpośrednim sąsiedztwie. Poprzednie edycje Budżetu Obywatelskiego pozwoliły na uprzątnięcie terenu rezerwatu z wielu ton śmieci, wyznaczenie ścieżki przyrodniczej wokół Jeziorka oraz ustawienie tablic edukacyjnych i koszy na śmieci.Rezerwat jest dość intensywnie użytkowany przez spacerowiczów i biegaczy, a także przyrodników-amatorów.

Nawierzchnię ścieżki stanowi głównie ziemia, lokalnie mocno poprzerastana korzeniami drzew, zwłaszcza na skarpie. Utwardzenie nawierzchni ochroni korzenie i pozwoli na korzystanie ze ścieżki bez niszczenia przyrody dokoła.Należy się pozbyć roślin inwazyjnych, głównie mirabelki, która silnie przerasta pożądane gatunki flory rezerwatu.Kosze wymagają naprawy, co ułatwi zadbanie o czystość.Na terenie rezerwatu pojawia się wiele niepożądanych zachowań użytkowników, jak palenie ognisk, libacje alkoholowe, niszczenie przyrody, co wymaga przeciwdziałania. Najlepszym rozwiązaniem jest stałe monitorowanie obszaru przez specjalnie wyznaczonego Strażnika Jeziorka Czerniakowskiego, co sprawdziło się w poprzednich latach.Bieżąca konserwacja nie wystarcza, rezerwat potrzebuje bardziej zdecydowanych działań, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno przyrodzie, jak i użytkownikom tego cennego obszaru.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
550 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • rez_jez_czerniakowskie.jpg