Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2021-04-23 09:02:49
Powrót do projektu

Pokonamy smog zielenią - nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla Pragi-Południe

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Lotaryńska - od ulicy Brukselskiej aż do drogi wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego

ulica Mińska - od ul. Chodakowskiej do ul. Grochowskiej

ulica Ostrobramska - od ul. Płowieckiej do al. Stanów Zjednoczonych

ulica Brazylijska - skwer między blokami (3,3A i 5A)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ul. Lotaryńska: działka 7/1 oraz częściowo 7/2

ul. Brazylijska: Nr obrębu 30114, nr działki 7/1

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada obsadzenie zielenią: drzewami, krzewami i rabatami kwiatowymi ulic i przestrzeni na terenie całej dzielnicy. Nowa zieleń wpłynie pozytywnie na naszą dzielnicę w kilku aspektach: poprawi jakość powietrza, przyczyniając się do zmniejszenia smogu, zapewni cień mieszkańcom oraz pokarm ptakom i owadom, dzięki posadzeniu gatunków miododajnych i o jadalnych owocach.
Opis projektu:
Przestrzenie, które zmienią się dzięki projektowi to:

1. ul. Mińska

Mińska jest obecnie praktycznie pozbawiona zieleni, przez co w miesiącach letnich staje się przestrzenią bardzo nieprzyjemną. W związku z tym, chcemy wprowadzić nasadzenia drzew i krzewów na całej ulicy. Dla ulicy Mińskiej została przygotowana przez ZZW koncepcja zmian, która w 2018 roku została skonsultowana z mieszkańcami.

W ramach projektu zakładamy realizację tej koncepcji w zakresie zieleni (http://konsultacje.um.warszawa.pl/koncepcja_przebudowy_ul_minskiej):

1) posadzenie szpalerów drzew (o obwodzie pnia min 1418-16 20 cm) tam gdzie nie kolidują z instalacjami podziemnymi - wyłącznie na istniejących trawnikach

2) urządzenie rabat kwietnych

3) nasadzenia krzewów wzdłuż całej ulicy Mińskiej - wyłącznie na istniejących trawnikach

4) wygrodzenia posadzonych drzew i krzewów niskim płotkiem - ok. 250 mb

Szacunkowy koszt realizacji tej części projektu to 300 tys. złotych2. ul. Ostrobramska:

Ostrobramska to bardzo ruchliwa ulica z niewielką ilością zieleni. Chcemy nasadzenia nowej zieleni na ul. Ostrobramskiej, zgodnie z koncepcją opracowaną przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, która była skonsultowana z mieszkańcami w 2018 roku.

Projekt zakłada realizację koncepcji w zakresie:

1) uzupełnienia istniejących szpalerów drzew oraz wprowadzenie nowych gatunków drzew i krzewów ozdobnych, o różnych przekrojach i charakterystyce - które urozmaicą wizualnie przestrzeń ulicy

2) wprowadzenie tam, gdzie jest to możliwe, krzewów izolujących ciągi piesze i rowerowe od ruchu samochodowego

3) wprowadzenie rozwiązań minimalizujących koszty utrzymania terenów zieleni przy ulicy, poprzez zastąpienie trawników krzewami i roślinami okrywowymi odpornymi na warunki miejskie.

Szacunkowy koszt realizacji tej części projektu to 200 tys. złotych3. ul. Lotaryńska:

Uporządkowanie zieleni wzdłuż ulicy Lotaryńskiej, pomiędzy ulicą Brukselską aż do Wału i zasadzenie na nim roślin płożących i bylin, dzięki czemu teren znajdujący się w dość reprezentacyjnej części dzielnicy, nieopodal PROMu Kultury i skwerku z bulami, stanie się wizytówką tej części dzielnicy, a nie śmietnikiem i terenem niczyim. Teren zieleni przy ulicy Lotaryńskiej, pomiędzy ulicą Brukselską aż do Wału, wzdłuż płotu wodociągów to nieuporządkowana przestrzeń, na którą wyrzucane są śmieci.

Wydaje się, że teren, który jest łącznikiem z Wałem, wzdłuż którego poruszają się liczni mieszkańcy i rowerzyści, a także rodzice wędrujący z dziećmi codziennie do przedszkola, zasługuje na coś więcej niż bycie zdewastowanym śmietnikiem.

Teren należy uprzątnąć, uporządkować, ustawić śmietnik na jego końcu w okolicach Wału, a na całym tym terenie nasadzić zieleń niską - krzewy okrywowe, byliny i zwykłe krzewy.

Drzewa które tu rosną były w zeszłym roku pielęgnowane, ale także im przyda się przegląd w 2020 roku.

Wzdłuż części terenu znajduje się także zdewastowana siatka, na której wieszane są czasem nielegalne reklamy. Siatkę należy usunąć i ewentualnie, jeśli jest konieczność jej ponownego postawienia, zastąpić czymś estetycznym.

Na projekt złożą się:

1) uporządkowanie terenu, wysprzątanie śmieci

2) pielęgnacja drzew rosnących na tym terenie

3) ustawienie kosza na śmieci przy schodkach łączących ulicę Lotaryńską z wałem

4) nowe nasadzenia zieleni - krzewy okrywowe, byliny i krzewy wyższe

5) likwidacja zdewastowanej siatki i ewentualne ustawienie nowejKosztorys zieleńca wzdłuż Lotaryńskiej:

uporządkowanie, wysprzątanie terenu = 4000 zł

gospodarka drzewostanem = 15 000 zł

ustawienie 1 szt kosza na śmieci = 1200 zł

likwidacja siatki = 1000 zł

wygrodzenie terenu niskim płotkiem długości ok. 200 mb., 50,00 zł/mb wygrodzenia wraz z montażem = 10 000 zł

nasadzenia krzewów, bylin i renowacja trawnika na większości powierzchni (ok. 2000 m2) = 55 000,00 zł

Razem: 86 200,00 zł4. ul. Brazylijska:

Skwery między blokami to nie tylko codzienne otoczenie ciągów komunikacyjnych. To także ostoja termiczna dla mieszkańców oraz miejsce, w którym mogą pożywiać się owady i ptaki, tak istotne dla naszego ekosystemu. Projekt zakłada uporządkowanie zieleni i nasadzenie roślin na skwerze między blokami przy ul. Brazylijskiej (3,3A i 5A).

W ramach realizacji projektu wykonane zostanie:

1) Nasadzenie krzewów na skwerze, z których część zostanie uformowana w żywopłot wygradzający parking od skweru oraz drogi wewnętrznej. Nasadzenia z roślin atrakcyjnych dla ptaków oraz atrakcyjnych wizualnie, na przykład: rokitnik (żywią się nimi głównie gile oraz jemiołuszki, ma kwiaty o żółtozielonej barwie, owoce są koloru pomarańczowego), irga pozioma (dla kosów, bogatek oraz modraszek, kwitnie na biało, owoce są czerwone), berberys pospolity (z żółtymi, miododajnymi kwiatami i czerwonymi owocami, które wabią modraszki, bogatki i rudziki), róża dzika (czerwone owoce, bladoróżowe kwiaty dla dzwońców, czubatek, szczygłów oraz kwiczołów), lilak Meyera (fioletowe kwiaty), lilak pospolity (białe kwiaty).

2) Zawieszenie budek lęgowych dla ptaków na rosnących na skwerze drzewach - 4-5 sztuk.

3) Ochronę dendrologiczną rosnących na skwerze drzew, ze szczególnym uwzględnieniem kasztanowców.

4) Nasadzenie bluszczu pospolitego, który zakryje nieatrakcyjne ściany garaży przy ul. Brazylijskiej 5 (zimozielony, pochłaniający smog). Bluszcz nie wymaga wiele powierzchni, więc nasadzenie nie pochłonie powierzchni chodnika.

5) Odnowienie trawnika i obsianie go w miejscach zaniedbanych.Kosztorys skweru przy Brazylijskiej:

nasadzenia krzewów, bylin i renowacja trawnika na większości powierzchni (ok. 1600 m2) = 60 000 zł

częściowe odpłytowanie pod nasadzenia bluszczu = 1500 zł

budki dla ptaków = 400 zł

gospodarka drzewostanem = 15 000 zł

Razem: 77 300 złProjektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Tereny zieleni, szczególnie w miejscach publicznych, to niezwykle ważne przestrzenie. Służą nie tylko rekreacji mieszkańców, ale także wpływają pozytywnie na jakość powietrza w mieście, wchłaniając smog i zanieczyszczenia, są schronieniem dla różnych gatunków zwierząt. Projekt zakłada zazielenienie przestrzeni w różnych miejscach dzielnicy, dzięki czemu zyska cała dzielnica i wszyscy jej mieszkańcy. Dla ulic Mińskiej i Ostrobramskiej zostały wykonane projekty koncepcyjne, skonsultowane z mieszkańcami, dzięki temu projektowi zmiany oczekiwane przez mieszkańców zostaną wprowadzone w życie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
663 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki