Dział Rejonu Ogrodniczego 2 w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2021-04-26 12:11:39
Powrót do projektu

Odnowienie/rewitalizacja trawnika w pasie zieleni Alei Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy ul. Or-Ota i BoguckiegoBoguckiego i Placem Inwalidów

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Aleja Wojska Polskiego - pas zieleni pomiędzy ulicami Or-Ota i BoguckiegoBoguckiego i Placem Inwalidów.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Pas zieleni pomiędzy dwoma jezdniami Alei Wojska Polskiego

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada odnowienie trawnika zgodnie ze sztuką ogrodniczą w pasie zieleni pomiędzy jezdniami Alei Wojska Polskiego. Trawnik nie był odpowiednio pielęgnowany przez wiele lat, a ponadto jest zniszczony przez ciężki sprzęt używany przy: remoncie nawierzchni jezdni, sieci gazowniczej, kolektora, montażu lamp, wycince drzew, nowych nasadzeniach, budowie ścieżki z budżetu partycypacyjnego.
Opis projektu:
Trawnik w alei Wojska Polskiego zostanie po raz pierwszy od wielu lat odpowiednio zrewitalizowany. Obecnie jest on zdegradowany, podłoże jest zbite jak skała, nierówne, sfilcowane. Z uwagi na kwaśny odczyn gleby w dużej mierze trawnik jest porośnięty mchem, a istniejąca trawa jest płytko ukorzeniona i słabo rośnie. Podstawowym problemem jest zbite, twarde podłoże wynikające z tego, że ciężki sprzęt remontowy; buldożery, koparki, ciężarówki etc. regularnie jeździ po trawniku i jest na nim parkowany. Dlatego nie wystarcza rozsypanie ziemi i dosianie trawy. W ramach projektu zostanie najpierw wykonana wertykulacja trawnika, co pomoże rozluźnić strukturę gleby, a następnie aeracja głęboka, przy której darń będzie penetrowana na większej głębokości, przez co woda, tlen i składniki mineralne zdecydowanie szybciej dotrą do systemu korzeniowego trawy. Usunięte zostaną również kamienie i gruz tam zalegający. Kolejnym etapem będzie wyrównanie powierzchni, nawożenie, dosypanie żyznej ziemi i posianie trawy w miejscach tego wymagających. Zgodnie ze sztuką ogrodniczą posiana trawa będzie przykryta niewielką warstwą ziemi i zwałowana, a następnie podlewana kilkakrotnie. Na tak odnowiony trawnik nie będą miały prawa wjazdu i parkingu ciężkie samochody służb miejskich przynajmniej w pierwszym roku po odnowieniu. Prace będą prowadzone na całej szerokości pasa zieleni z odpowiednim uwzględnieniem odległości od drzew, duża liczba usuniętych drzew pozwala odnowić powierzchnię nad systemem korzeniowym starych, ale już wyciętych drzew. Nowe nasadzenia należy odpowiednio zabezpieczyć.” dokonałbym zmian na:„Prace będą prowadzone wzdłuż całej długości mineralnej ścieżki, na szerokości pasa zieleni zawierającym się pomiędzy wewnętrznymi szpalerami drzew z odpowiednim uwzględnieniem odległości od drzew w celu ochrony ich systemów korzeniowych. Prace podzielone będą na dwa etapy: wiosenny i jesienny, każdy zakładający prace związane z połową terenu. Nowe nasadzenia zostaną zabezpieczone drewnianymi palikami w odstępie kilkumetrowym i oznakowane tabliczkami. W celu ochrony korzeni starych drzew prace w ich obrębie prowadzone będą ręcznie.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Odpowiednie odnowienie trawnika w pasie zieleni alei Wojska Polskiego podniesie walory estetyczne terenu, uwypukli elegancję założenia monumentalnej Alei. Trawa będzie równa, bez wygniłych miejsc i dziur w darni. Roślinność dzięki takim zabiegom będzie pięknie rosła i zapewni schronienie małym zwierzętom i owadom.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
renowacja trawnika: 80ar *18zł/m2= 144000zł

oznaczenie terenu palikami oraz zmiana ich lokalizacji po odtworzeniu połowy zakresu: 3000zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 75
147 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Mapa lokalizacji załączniki trawnik AWP 2.1.docx