Wydział Projektów Interdyscyplinarnych w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2021-04-21 14:48:57
Powrót do projektu

Edukacja seksualna - dobrowolne warsztaty i działania animacyjne dotyczące aspektów zdrowia, dojrzewania i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży i dorosłych

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przestrzenie sąsiedzkie we wszystkich dzielnicach m.st Warszawy oraz inne przestrzenie należące do m.st Warszawy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów edukacji seksualnej, działań teatralnych, artystycznych i animacyjnych, które posłużą jako narzędzie edukacji seksualnej dla dorosłych i młodzieży.
Opis projektu:
Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów, działań teatralnych, artystycznych i animacyjnych, które posłużą jako narzędzie edukacji seksualnej dla dorosłych i młodzieży.Warsztaty obejmować będą na przykład zagadnienia: mowy nienawiści, in vitro, życia uczuciowego, chorób przenoszonych drogą płciową (np. współczesna medycyna w walce z aids), tożsamości płciowej, in vitro, pornografii, adopcji, przeciwdziałania przemocy, przeciwdziałania pedofilii, praw pacjenta, emocji, profilaktykę nowotworową, seksu w internecie, stawiania granic i bliskości.Młodzież będzie mogła dodatkowo wziąć udział w działaniach przez sztukę (np.: spektakle, działania performatywne, działania artystyczne i animacyjne) – działania będą poruszały tematykę przeciwdziałania pedofilii, wykorzystywania, stawiania granic, określania stref / miejsc intymnych.Warsztaty dla dorosłych skierowane są głównie do rodziców, którzy sami chcieliby porozmawiać ze swoimi dziećmi a często nie wiedzą jak zacząć czy jak dostosować tematykę do wieku dziecka. Rodzice dowiedzą się między innymi – czym jest edukacja seksualna, jak rozmawiać z dzieckiem na tematy seksu, edukatorzy przeprowadzą też przykładową lekcję edukacji seksualnej a rodzice wcielą się w rolę uczniów. Uczestnicy dowiedzą się też jakiego języka używać w edukacji seksualnej, poznają rolę seksu w mediach społecznościowych, dowiedzą się o zachowaniach seksualnych dzieci. Poznają nieoczywiste źródła wiedzy w których przekazywana jest edukacja seksualna (filmy, seriale), otrzymają kompendium źródeł z których warto korzystać samemu edukując dziecko.

Tematyka wszystkich warsztatów i spotkań dostosowana zostanie do odpowiednich grup odbiorców przez dwie równolegle działające grupy eksperckie.Oprócz warsztatów i działań przez sztukę projekt obejmuje:Prowadzenie w każdej dzielnicy dyżurów psychologa/seksuologa, do którego będzie się można zgłosić ze swoimi problemami dotyczącymi sfery intymnej. Miejsca dyżurów ustalane będą w każdej dzielnicy w porozumieniu z koordynatorem projektu (preferowane miejsca realizacji będące własnością miasta). Dyżurujący powinien być też dostępny telefonicznie, w mediach społecznościowych i przez komunikatory internetowe.Przeprowadzenie profesjonalnej kampanii promocyjnej w urzędach, domach kultury, bibliotekach i komunikacji miejskiej m.st Warszawy oraz w mediach społecznościowych miasta.Prowadzenie ciągłej ewaluacji projektu w celu zapewnienia najwyższego możliwego poziomu projektu.Szczegółowy program powinien powstać w zespołach złożonych ze specjalistów: seksuologów psychiatrów, psychologów, pedagogów, animatorów, pracowników kultury, badaczy, nauczycieli, lekarzy ginekologów oraz młodzieży i rodziców. Eksperci powinni też określić kompetencje i kwalifikacje osób prowadzących np. wymaganych certyfikatów z różnych dziedzin, do realizacji poszczególnych działań projektu. Aby projekt mógł być zrealizowany w jednym roku budżetowym niezbędne jest powołanie dwóch zespołów koordynujących i prowadzenie równoległych działań dla dwóch grup odbiorców.Zapisy na wszystkie spotkania odbywają się za pomocą stron www miasta. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja powinna zacząć się przynajmniej dwa tygodnie przed planowanymi spotkaniami/warsztatami. Informacja o terminie rekrutacji powinna znaleźć się na wszystkich materiałach promocyjnych, w dostępnych mediach.W związku z pandemią covid19 projekt zakłada, w razie potrzeby, prowadzenie warsztatów online orientacyjny kosztorys:

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Rzetelna edukacja seksualna pomaga w podejmowaniu świadomych i bezpiecznych wyborów w sferze własnej seksualności. Realnie ogranicza infekcje przenoszone drogą płciową czy niechciane ciąże. Pozwala zapobiegać przemocy na tle seksualnym, stawiać jasne granice. Uczy reagowania na niepożądane zachowania seksualne.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zespół do koordynowania projektu (dwa zespoły po dwie osoby) – 264000 zł brutto /rok

Działania artystyczne – do 36 wydarzeń artystycznych – 180000 zł brutto

Wynagrodzenie dwóch grup eksperckich do 15 osób każda, 40 godz. – 240000 zł brutto

Wynagrodzenie psychologa/seksuologa – jedna osoba na dzielnicę, do 200 godz. – 360000 zł brutto

Warsztaty dla młodzieży – do 200 warsztatów dla 20 osobowych grup, na terenie całej Warszawy, każde z zajęć prowadzone będą przez dwóch edukatorów, 20 godz. warsztatów dla każdej grupy – 1200000 zł brutto

Warsztaty dla dorosłych – do 50 warsztatów dla 20 osobowych grup, na terenie całej Warszawy, każde z zajęć prowadzone będą przez dwóch edukatorów, 20 godz. warsztatów dla każdej grupy – 300000 zł brutto

Materiały edukacyjne – 50000 zł brutto

Drobny poczęstunek dla uczestników warsztatów – ciepłe napoje i drobny poczęstunek – 140000 zł brutto

Ewentualne koszty obsługi sal warsztatowych – 300000 zł brutto

Ewaluatorzy – dwie osoby – 132000 zł brutto /rok

Promocja – np. projekty plakatów, dystrybucja – 100000 zł brutto

Łącznie 3266000 zł proszę o mailowy kontakt w trakcie weryfikacji projektu

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 266 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki