Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola - zmiany z 2021-04-28 09:32:10
Powrót do projektu

Tablice ogłoszeń na wolskich osiedlach

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cała dzielnica Wola
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dokładne lokalizację jak i ilość tablic zostanie ustalona z Urzędem Dzielnicy w toku negocjacji

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada ustawienie 50 tablic na ogłoszenia w naszej dzielnicy, ogólnodostępnych dla mieszkańców.
Opis projektu:
Projekt zakłada ustawienie 50 tablic na ogłoszenia w naszej dzielnicy, ogólnodostępnych dla mieszkańców. Byłyby one przeznaczone do wywieszania drobnych ogłoszeń ,,po sąsiedzku", oraz do informowania o działaniach kulturalno-społecznych dziejących się w naszej dzielnicy, zarówno przez organizacje 3 sektora jak i miejskie jednostki kultury. Dokładne lokalizację jak i ilość tablic zostanie ustalona z Urzędem Dzielnicy w toku negocjacji.Projekt zakłada:

- montaż około 50 tablic ogłoszeniowych w podwórkach wolskich kamienic, parkach na terenie dzielnicy oraz w kluczowych miejscach dzielnicy

- organizacje spotkania konsultacyjnego, na którym zostanie opracowany regulamin korzystania z tablic
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obecnie wiele ogłoszeń np. o poszukiwaniu psa czy korepetycjach ląduje na słupach lub przystankach komunikacji miejskiej. Ustawienie tablic pozwoli zmienić ten stan rzeczy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zakup i montaż 50 magnetycznych tablic ogłoszeniowych - 400 000

Oznakowanie logotypem budżetu obywatelskiego 3 000

Łączny koszt realizacji 403 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 525
403 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki