Wydział Bezpieczeństwa Publicznego w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - zmiany z 2021-04-20 12:07:08
Powrót do projektu

KAMERY NA MUNDURY - dla policji

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cała Warszawa.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zakup 650 sztuk kamer nasobnych, wraz z systemem informatycznym, dla warszawskich policjantów.
Opis projektu:
Zakup 650 kamer mundurowych i systemu informatycznego do ich obsługi zgodne lub lepsze w specyfikacji od ostatniego przetargu policji na kamery nasobne. Kamery z systemem będą przekazane warszawskim oddziałom policji. Kamery będą wykorzystywane każdorazowo podczas interwencji podjętej przez funkcjonariuszy w nie wyposażone. Każdy wobec którego zostanie podjęta interwencja zyska bezpieczeństwo prawidłowego jej przebiegu.Zakup dodatkowych kamer pozwoli na wyposażenie jednostek i komórek organizacyjnych Policji znajdujących się na terenie Warszawy.Poniżej znajdują się wymagania ogólne dla systemu rejestracji audio i wideo, który winien być:

a) Zbudowany zbudowany w oparciu o kamerę cyfrową przeznaczoną do mocowania na umundurowaniu funkcjonariuszy Policji,

b) zapewniający zarzadzanie i zdalne przeglądanie materiałów audio-wideo w danej lokalizacji.

c) zbudowany w architekturze klient-serwer.

d) zapewniający oprogramowane obsługujące od 1 do 500 kamer w każdej lokalizacji.

e) zapewniający przechowywanie zarejestrowanych nagrań przez okres minimum 60 dni, przy założeniu realizacji nagrań w rozdzielczości 1080p25 przez 12 godzin dziennie dla każdej z kamer.Powyższe parametry dotyczą minimalnych parametrów technicznych, jakie musi spełniać oferowany system kamer nasobnych, w przypadku rozbudowy do maksymalnej pojemności.Ponadto kamera nasobna powinna spełniać poniższe wymagania:

1. Odporność minimum IP66 lub równoważny stopień ochrony, bez konieczności stosowania osłony złącza do stacji dokującej.

2. Połączenie kamery ze stacją dokująca, zapewniające ładowanie akumulatora kamery, kopiowanie nagrań do stanowiska RAW oraz zarzadzanie kamerą musi być realizowane poprzez dedykowane złącze, nieposiadające zewnętrznej osłony, nie zwierające typowych elementów mechanicznych złączy. Jako typowe złączę należy rozumieć: USB, mini USB. mikro USB, USB-C, DISPLAY PORT, mini DISPLAY Port, HDMI. mini HDMI, Jack.

3. Trzy stany pracy kamery - wyłączona, tryb buforowania (zapis wideo i audio w pętli do bufora), nagrywanie ciągłe.

4. Fizyczna rozdzielczość matrycy - nie mniej niż 1920x1080.

5. Nagrywanie w rzeczywistej jakości co najmniej j 1080p25, z możliwością zmiany rozdzielczości przez osoby uprawnione na 720p25 lub 720p30.

6. Rejestrowany strumień wideo 720p25 lub 720p30 nie może być mniejszy niż 2 Mb/s.

7. Nagrania powinny być zapisywane z wykorzystaniem kodeka H.264 lub H.265 i po odszyfrowaniu muszą być odtwarzane na co najmniej dwóch z odtwarzaczy: WMP, MPC, VLC.

8. Utrzymująca rzeczywistą stałą szybkość nagrywania nie mniejszą niż 25 klatek na sekundę.

9. Przystosowana do nagrywania w warunkach słabego oświetlenia - z zachowaniem parametrów porównywalnych do ludzkiego oka (czułość kamery minimum 0,5 lux) bez doświetlenia.

10. Zapewniająca nagrywanie wideo przy oświetleniu ulicznym i wewnątrz budynków.

11. Pamięć wewnętrzna, niewymienna przez użytkownika, o pojemności wystarczającej na ciągłą rejestrację nagrania przez okres minimum:

• 10 godzin w jakości 720p25 lub 720p30,

• 8 godzin w jakości co najmniej 1080p25, przy ustawieniach kamery zapewniających najwyższą jakość nagrań dla danej rozdzielczości.

12. W trybie buforowania nagrywanie (audio i wideo) do pamięci w pętli, zapewniając rejestrację minimum 3 minuty przed momentem włączenia nagrywania przez użytkownika.

13. Zapisywanie w metadanych nagrań co najmniej takich danych jak: identyfikator użytkownika, identyfikator kamery, data i czas rejestracji.

14. Identyfikator kamery musi zawierać co najmniej 15 znaków alfanumerycznych.

15. Wbudowany, wyraźnie widoczny dla użytkownika kamery, sygnalizator statusu jej procy podczas wykonywania czynności służbowych, np. dioda LED, bez konieczności dodatkowego ingerowania i operowania przy wykorzystaniu dowolnego typu mocowania dostarczonego przez Wykonawcę.

16. Możliwość wyłączenia przez użytkownika wszystkich wizualnych i dźwiękowych wskaźników. Dotyczy to także sygnalizacji za pomocą wibracji.

17. Możliwość wyłączenia przez administratora funkcji kamery.

18. Zoptymalizowana do nagrywania mowy (eliminacja hałasu tła).

19. Nagrania nie mogą ulec uszkodzeniu w przypadku zaniku napięcia zasilania (wyczerpania akumulatora).

20. Po wyczerpaniu pojemności pamięci kamera nie może nadpisywać zapisanych wcześniej nagrań.

21. Kamera musi być w stanie nagrywać obraz wideo w przypadku uszkodzenia mikrofonu oraz nagrywać audio w przypadku uszkodzenia toru wizyjnego.

22. Nagrania muszą być szyfrowane min. AES 256.

23. Kamera musi gwarantować pracę w temperaturze otoczenia od -20°C do +50°C.

24. Pole widzenia kamery dla obrazu 16:9 powinno wynosić min. 100 stopni, ale nie więcej niż 130 stopni.Jednocześnie w skład systemu obsługi kamer nasobnych powinien wchodzić zestaw urządzeń wraz z oprogramowaniem w języku polskim, służącym do obsługi i zarządzania kamerami oraz pozyskanymi nagraniami. Powinien on oferować:

a) pełny wymagany zakres funkcjonalności, procując w wydzielonej sieci pasywnej, bez możliwości dostępu do Internetu,

b) intuicyjne zarzadzanie i tworzenie profili użytkowników,

c) bardzo szybkie i sprawne pobieranie kamer jak i ich zdawanie przy pomocy czytnika RFID, w zależności od posiadanej legitymacji (funkcjonariusz może pobierać kamerę przykładając do czytnika swoją legitymację służbową),

d) wszystkie ustawienia i profil użytkownika powinny być zapisane na karcie RFID przypisanej do użytkownika,

e) możliwość dowolnego rotowania kamerami nasobnymi.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
-Zwiększenie bezpieczeństwa obywateli.

-Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy.

-Ograniczenie korupcji.

-Bezpodstawne interwencje policji będą rejestrowane.

-Nagranie będzie stanowiło w miarę obiektywny obraz wydarzeń do wykorzystania w sądzie.

-Zwiększenie motywacji funkcjonariuszy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • kultura
  • bezpieczeństwo
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kamera nasobna - 650 szt. - 2 398 452,03 zł

Stacja dokująca - 82 szt. - 255 952,42 zł

Kontroler systemu - 25 szt. - 156 210,62 zł

Mocowanie Szelki - 360 szt. - 345 910,93 zł

Mocowanie Magnetyczne - 100 szt. - 243 910,23 zł

Czytnik kart RFID - 25 szt. - 4 335,75 zł

Stacje operatorskie - 42 szt. - 309 960,00 zł

Switch - 25 szt. - 307 500,00 zł

Wdrożenie - 1 371 142,50 zł

Razem - 5 393 374,48 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
5 393 374,48 zł

Dokumenty

Załączniki