Wydział Spraw Zwierząt w Biurze Ochrony Środowiska - zmiany z 2021-04-21 14:31:15
Powrót do projektu

Na pomoc skrzydlatym sąsiadom. Wzmocnienie ochrony zwierząt podczas remontów i termomodernizacji budynków

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Miejsca dogodne dla zainteresowanych odbiorców
Warszawa. Miejsca szkoleń i spacerów zostaną uzgodnione po wyborze Wykonawcy projektu.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Kilkanaście gatunków ptaków i nietoperzy wybiera na swoje siedliska zabudowania człowieka. Jak przeprowadzić remont zgodnie z planem, a przy tym bezpiecznie dla zwierząt, które wybrały sobie budynek na miejsce do życia? Organizując szkolenia i opracowując materiały edukacyjne, doprowadzimy Organizacja szkoleń, spacerów w terenie oraz opracowanie materiałów edukacyjnych doprowadzi do skuteczniejszej ochrony tych zwierząt podczas prac remontowo-termomodernizacyjnych.
Opis projektu:
Niektóre gatunki ptaków i nietoperzy bardzo dobrze przystosowały się do życia w zurbanizowanym środowisku. Różnego rodzaju szczeliny w naszych budynkach są dla nich dogodnym i bezpiecznym miejscem, w którym mogą odbywać lęgi (nietoperze - rozród, hibernacja, kryjówki), chronić przed zimnem i niebezpieczeństwem.

Miejscem dogodnym i bezpiecznym, dopóki... budynek nie musi zostać wyremontowany.*** Zobacz, jakie zwierzęta żyją z nami "przez ścianę" i jakie są charakterystyczne miejsca wybierane przez nie na siedliska. https://tiny.pl/r1446 *** CelemW ramach projektu jest przeprowadzenie serii szkoleń dla planowane jest:1. Przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony ptaków i nietoperzy bytujących w obiektach budowlanych. Szczególnie do udziału w szkoleniu zachęcamy pracowników urzędów dzielnic (wydz. architektury, inwestycji, ochrony środowiska), zakładów gospodarowania nieruchomościami, biur zarządzających nieruchomościami, wspólnot mieszkaniowych, inspektorów nadzoru budowlanego, firm budowlanych, inwestorów, deweloperów, biur projektowych, szkół budowlanych, oraz innych instytucji i osób, od których zależy, czy zwierzęta przetrwają remonty. Przygotujemy syntetyczne w formie broszuryPlanuje się przeprowadzenie 6 szkoleń, które będą praktycznym przewodnikiem dla każdego. Poprowadzimy spotkania w trwały po 2 godziny.2. Przygotowanie broszury (praktycznego przewodnika dla inwestorów i wykonawców remontów) zawierającej informacje dot. ochrony ptaków i nietoperzy podczas remontów i termomodernizacji budynków. Broszura zostanie udostępniona elektronicznie na stronie m.st. Warszawy oraz wydana w wersji papierowej w nakładzie ok.1 000 egz. (z możliwością dodruku w przyszłości, w razie potrzeby).3. Przeprowadzenie spotkań w terenie, podczas których opowiemy będzie się można dowiedzieć więcej o życiu zwierząt w budynkach i podzielimy się wiedzą praktyczną , a prowadzący podzielą się praktyczną wiedzą z zakresu ich ochrony. Planuje się przeprowadzenie 4 spotkań w terenie, które będą trwały po 1,5 godziny.Przeprowadzenie spotkań w terenie oraz forma szkoleń będą uzależnione od rozwoju sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. W przypadku wprowadzenia obostrzeń lub nakazów uniemożliwiających zorganizowanie spotkań w terenie, planowane jest ich zastąpienie dodatkowymi szkoleniami.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W ostatnich latach, remontując i ocieplając nasze domy, przekonaliśmy się, że powinniśmy też pamiętać o innych ich mieszkańcach. Mimo że mamy coraz większą wiedzę o skrzydlatych sąsiadach i już trochę nauczyliśmy się je chronić, to nadal wiele prac niesie zagrożenie dla życia zwierząt oraz dla ich siedlisk.O każdej porze roku dochodzi do interwencji mieszkańców, którzy są świadkami remontów (również kratowania otworów wentylacyjnych) prowadzonych z pominięciem przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt.Część problemów wynika z błędnej interpretacji przepisów (np. pokutuje przekonanie, że zwierzęta chronimy tylko w "sezonie lęgowym"), z mylenia gniazda z siedliskiem, z pomijania zaleceń przyrodników, którzy przygotowali opinie dla budynku, braku ponownej kontroli przed samym remontem (sytuacja w przyrodzie jest dynamiczna!). Także z niepełnej nieświadomości tego, jakie prace mogą być zagrożeniem*, z braku przepływu informacji na linii inwestor - ekipa budowlana.Często też inwestorom umyka powieszenie budek, które nie tylko są formą rekompensaty za zniszczone siedliska, ale i warunkiem zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących wobec gatunków chronionych, jakie wydaje organ ochrony środowiska przez remontem. Naszym założeniemZałożeniem projektu jest wyczulenie na te problemy mieszkańców Warszawy oraz osób związanych z procesem budowlanym, by remonty były dla nich mniej stresujące, mogły toczyć się w zaplanowanych terminach i , bez interwencji nadzoru budowlanego . I oraz bezpiecznie dla zwierząt. Przekonamy WasPrzekonacie się, że obie te potrzeby tylko pozornie są nie do pogodzenia.*Oprócz stropodachów, ptaki i nietoperze mogą mieszkać praktycznie w każdej szczelinie, którą znajdą w budynku: np. w pokryciu dachowym, pod parapetami, w szczelinach przy stolarce okiennej, pod obróbką blacharską parapetów, dachów i balkonów, przy rynnach i rurach spustowych. Niejeden ptak stracił życie albo swój dom przez zaciągnięte na gzymsie siatkami, powieszenie bilbordu albo podczas ciśnieniowego mycia elewacji. Poprzez zaplanowane działania bardzo chcemyZaplanowane działania mają na celu uwrażliwić mieszkańców na bliską obecność zwierząt w naszym otoczeniu i ułatwić zgodne z nimi współistnienie. Dzięki temu życie w mieście będzie dla wszystkich bardziej przyjazne.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zwierzęta
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • młodzież
 • dorośli
 • zwierzęta

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1) Przygotowanie broszury (m.in. opracowanie merytoryczne, projekt graficzny, druk) – 9 300,00 zł

2) Przeprowadzenie szkoleń (m.in. wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie, wynajem sal, materiały szkoleniowe) – 6 500,00 zł

3) Spotkania w terenie (m.in. wynagrodzenie osób prowadzących spacery, materiały szkoleniowe) – 3 200,00 zł

4) Promocja i oznakowanie projektu – 1 000,00 złRazem 20 000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
20 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Wróbel. Fot. Hanna Żelichowska.jpg
 • Nietoperz pod parapetem.png
 • Gatunki pod ścisłą ochroną, związane z budynkami Grafika D. Kilon..jpg
 • Skrzynki lęgowe z kompensacji przyrodniczej za zamknięte otwory wentylacyjne (Ochota).jpg
 • zabytek chroniony prawem - zwierzę chronione prawem.png
 • aNietoperz pod parapetem_fot. P. Janowski.png
 • Pustułka Kasprowicza fot. AG.JPG
 • Fot.AG Budujemy nowy dom_wróble.JPG
 • Oknówki Nerudy Fot. B. Niedomagała.JPG