Zespół Dziedzictwa Kulturowego w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków - zmiany z 2021-04-27 08:36:57
Powrót do projektu
Zbudujmy pomnik pierwszej posłanki

Upamiętnijmy pierwszą posłankę na Sejm!

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Okolica Sejmu RP, np. ul. Jana Matejki
U zbiegu al. M. Brandysa i ul. P. Maszyńskiego, w południowej części Parku im. Marszałka E. Rydza-Śmigłego, działka ewidencyjna nr 78 z obrębu 50605 w dzielnicy Śródmieście
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji: Pomnik powinien być w miejscu godnym i dostępnym
Okolica Sejmu RP; miejsce godne i dostępne dla osób chcących upamiętnić Gabrielę Balicką.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje budowę pomnika Gabrieli Balickiej, wybitnej Polki, która była jedną z pierwszych kobiet wybranych w 1919 roku na Sejm Ustawodawczy. Balicką wybrano z okręgu warszawskiego, w gronie posłów z którego była jedyną kobietą. Balicka była wybitną działaczką społeczną i patriotyczną oraz doktorem nauk. W Sejmie pracowała do 1935 roku. upamiętnienie pierwszej posłanki na Sejm - Gabrieli Anieli Balickiej-Iwanowskiej w formie tablicy pamiątkowej umieszczonej na głazie narzutowym zlokalizowanym w sąsiedztwie budynku Sejmu.
Opis projektu:
Projekt przewiduje upamiętnienie pierwszej posłanki na Sejm - Gabrieli Anieli Balickiej-Iwanowskiej w formie tablicy pamiątkowej wykonanej ze szkła hartowanego, umieszczonej na głazie narzutowym.

Najważniejsze fakty z życia Gabrieli Anieli Balickiej-Iwanowskiej, które proponuje się upamiętnić to

lata życia: 1867-1962 oraz wymienione poniżej informacje, z możliwością umieszczenia na tablicy także wizerunku Balickiej.

Znalazła się w gronie pierwszych kobiet wybranych do Sejmu w 1919 roku. Była pierwszą posłanką z Warszawy. Społeczniczka, doktor botaniki, działaczka kobieca i humanitarna. W Sejmie zajmowała się kwestiami konstytucyjnymi i oświatowymi. Należała do organizacji polskiego ruchu narodowego: Narodowej Organizacji Kobiet, Związku Ludowo-Narodowego i Stronnictwa Narodowego.Charakter projektu sprawia, że byłby dostępny cały czas, o dowolnej porze dnia i nocy, dla każdej chętnej osoby. Warszawiacy będą mogli odwiedzać pomnikmiejsce upamiętnienia, by przez chwilę zadumy lub złożenie kwiatów oddać hołd pierwszej posłance z Warszawy na pierwszy Sejm niepodległej Polski.

Po wybudowaniu pomnika konieczne będzie przewiduje się przeprowadzenie uroczystego odsłonięcia.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Gabriela Balicka była wybitną Polką, działaczką społeczną i patriotyczną oraz doktorem nauk.

Była pierwszą Polką na studiach botanicznych, udało jej się uzyskać tytuł doktora tej nauki. Od najmłodszych lat była zaangażowana w działalność patriotyczną i niepodległościową. Zaangażowała się w prasę kobiecą, zorganizowała Zjazd Kobiet w Zakopanem. Prowadziła działalność naukową i dydaktyczną. W czasie I wojny światowej udzielała się w Czerwonym Krzyżu. W Była jedną z pierwszych kobiet wybranych w 1919 roku wybrano na Sejm Ustawodawczy. Wybrano ją z okręgu warszawskiego na Sejm Ustawodawczy, z grona posłów gdzie była jedyną kobietą. W polskim parlamencie została do 1935 roku. Jako posłanka pracowała w Komisjach Konstytucyjnej i Oświatowej, a także angażowała się w sprawy walki z korupcją, walki z alkoholizmem, zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, poprawie dobrobytu Polek i Polaków. Tworzyła jedną z największych przedwojennych organizacji kobiecych. Gabriela Balicka była kobietą wybitną i zasługuje na upamiętnienie.Polskie życie publiczne cierpi na brak zaangażowania kobiet, które mogłyby wnieść wartość dodaną do niego. Uhonorowanie w przestrzeni publicznej jednej z pierwszych polskich posłanek, i to akurat posłanki z Warszawy, byłoby sygnałem zachęcającym z jednej strony kobiety do większego zaangażowania na rzecz spraw publicznych, z drugiej przełamującym niekorzystne stereotypy na temat świata polityki zdominowanej przez mężczyzn. Brakuje w Warszawie pomników kobiet zaangażowanych politycznie. Gabriela Balicka jest akurat tak wybitną postacią, że zasługuje na uhonorowanie w pierwszej kolejności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • prawa kobiet
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu małej architektury - 17 000 zł brutto

Wykonanie tablicy z podwójnego hartowanego bezpiecznego szkła laminowanego, z nadrukiem wewnątrz - 8 000 zł brutto

Wykonanie upamiętnienia (wykonanie podstawy pod kamień, wykonanie dojścia do kamienia, zakup kamienia, jednorazowe umycie kamienia, nałożenie powłoki anty-grafiti) - 25 000 zł brutto

Oznakowanie projektu - 100 zł brutto
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250 000
50 100,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Gabriela_Balicka.jpg