Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-06-09 10:37:55
Powrót do projektu

Pełna KULTURA - zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży w DOMU TRADYCJI na Zielonym Ursynowie

status:


Zajęcia pozalekcyjne w Domu Tradycji, dla wszystkich mieszkańców Ursynowa.

Alternatywnie zajęcia mogłyby odbywać się w szkołach na terenie Dzielnicy Ursynów.


Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Kajakowa/Puławska

Istotne informacje o lokalizacji

Dom Tradycji Ursynowa - Dom Kultury na Zielonym Ursynowie.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia dostępne dla wszystkich małych i dużych mieszkańców Ursynowa w godzinach ustalonych z Domem Tradycji. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie opublikowany po utworzeniu na stronie Dzielnicy Ursynów.


Pełny opis projektu

Projekt składa się z różnych zajęć dla dzieci i młodzieży, dostosowanych do wieku i upodobań dzieci.Najmłodsza grupa to dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat. Dla nich projekt przewiduje:

-zajęcia umuzykalniające, polegające na zajęciach rytmicznych 1 raz w tygodniu po 45 min. ;

-nauka języka angielskiego1 raz w tygodniu po 45min.Druga grupa wiekowa to dzieci w wieku 7-10 lat. Dla tej grupy dzieci przewidziałam trzy rodzaje zajęć: -zajęcia sportowe, polegające na elementach gimnastyki akrobacyjnej 1 raz w tyg. po 45 min ;

-nauka języka angielskiego 1 raz w tyg. po 45 min. ;

-zajęcia taneczne z elementami tańca współczesnego 1 raz w tyg. po 45 min.Trzecia grupa wiekowa to dzieci w wieku 11-13 lat. Dla tej grupy wiekowej przewidziałam trzy rodzaje zajęć:

- zajęcia sportowe z elementami jogi 1 raz w tyg. po 45 min;

- zajęcia taneczne z elementami tańca współczesnego 1 raz w tyg. po 45 min;

- zajęcia z nauką gry na instrumentach elektronicznych 1 raz w tyg. po 45 min.Czwarta grupa wiekowa to gimnazjaliści. Dla nich przewidziałam następujące zajęcia:

- zajęcia taneczne z elementami tańca współczesnego 1 godz. raz w tyg. po 45 min;

- kółko doświadczalne, nauka przez zabawę fizyki i chemii 1 raz w tyg. po 45 min;

- zajęcia muzyczne z nauką śpiewu i gry na instrumentach klawiszowych 1 raz w tyg. po 45 min.Projekt zakłada również spotkania najmłodszych mieszkańców od urodzenia do 3 lat, polegające na cyklu spotkań mam z dziećmi.Wszystkie zajęcia będą odbywały się w dwóch cyklach kwartalnych. Pierwszy cykl odbędzie się między marcem , a czerwcem. Drugi cykl odbędzie się miedzy wrześniem , a grudniem.

Zajęcia będą całkowicie bezpłatne, a o zapisaniu na nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Dla osób którym nie uda się zapisać, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Trzy kolejne nieobecności dziecka na zajęciach, będą powodowały jego usunięcie z listy zajęć.

Na miejsce dziecka skreślonego z listy uczestników zajęć , wejdzie pierwsza osoba w danej kategorii wiekowej z listy rezerwowej.

Grupy po 15 osób, w każdej grupie po dwóch opiekunów zajęć


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na Ursynowie brakuje miejsc w których dzieci i młodzież mogą spędzać bezpiecznie czas.

Dzisiaj , kiedy dzieci spędzają dużo czasu przez komputerem, stworzenie miejsca z ciekawymi zajęciami pozalekcyjnymi pozwoli na oderwanie się od komputera i spędzenie miło czasu w gronie kolegów i koleżanek.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zajęcia muzyczno - rytmiczne(3-6lat) 25 zł X 15 os. X 32 tyg. zajęć = 12 000 zł

Nauka angielskiego (3-6 lat) 30zł X15 os. X 32 tyg. zajęć = 14 400zł

Gimnastyka artystyczna (7-10lat) 35 zł X 15 os. X 32 tyg. zajęć = 16 800zł

Nauka angielskiego (7-10lat) 30zł X 15 os. X 32 tyg. zajęć = 14 400zł

Nauka tańca współczesnego(7-10lat) 35zł X 15 os. X 32 ty. zajęć = 16 800zł

Zajęcia z jogą(11-13lat) 35zł X 15 os. X 32 tyg. zajęć = 16 800zł

Nauka tańca współczesnego(11-13lat) 35zł X15 os. X 32 tyg. zajęć =16 800zł

Nauka gry na instrumentach (11-13 lat) 40zł X 15os. X 32 tyg. zajęć = 19 200zł

Nauka tańca współczesnego( gimnazjum) 35zł X 15os X 32 tyg. zajęć =16 800zł

Kółko doświadczalne (gimnazjum) 30zł X 15os. X 32 tyg. zajęć = 14 400zł

Nauka śpiewu (gimnazjum) 35zł X 15 os. X 32 tyg. zajęć - 16 800zł

Spotkania mam z dziećmi 1 spotkanie 300zł X 32 tyg. = 9 600zł

Koszt wynajmu sal w Gimnazjum nr 91 alternatywnie 40zł X 32 tyg. X 12 zajęć = 15 360zł

Zakup materiałów plastycznych 2 500zł

Zakup materiałów doświadczalnych 2 500zł

Zakup sprzętu muzycznego do zajęć rytmicznych 2 000zł


Całkowity koszt projektu: 168 000207 160,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki