Wydział Zdrowia Publicznego w Biurze Polityki Zdrowotnej - zmiany z 2021-04-27 14:55:46
Powrót do projektu

Kampania psychoedukacyjno-informacyjna dla mieszkańców Warszawy o wpływie pandemii Covid-19 na zdrowie psychiczne.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt obejmuje całą Warszawę
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Sytuacja epidemiologiczna spowodowała nagłe i nieprzewidziane zmiany w życiu społecznym, rodzinny i zawodowym.

Podjęcie natychmiastowych działań informacyjnych o wpływie pandemii na zdrowie psychiczne Warszawiaków jest o tyle istotne, że nie wróci ono szybko do normy zaraz po opanowaniu pandemii. Konsekwencje przeżywanego stresu, a nawet traumy będą długofalowe.

Opis projektu:
Sytuacja epidemiologiczna spowodowała nagłe i nieprzewidziane zmiany w życiu społecznym, rodzinny rodzinnym i zawodowym. Konsekwencje pandemii dotknęły przede wszystkim dzieci i młodzież, pozbawiając ich stałego kontaktu z rówieśnikami. Pandemia obniżyła jakość kształcenia i ograniczyła rozwijanie zainteresowań. Ograniczyła również aktywność fizyczną i wydłużyła czas spędzany w Internecie i mediach społecznościowych, nawet do kilkunastu godzin dziennie. Aktywność młodzieży w sieci jest trudna do monitorowania, tym bardziej, że sposób wykonywania pracy przez dorosłych także uległ zmianie, przez co ograniczyły się wzajemne kontakty. Powszechna izolacja społeczna już ma i jeszcze będzie miała przełożenie na zdrowie psychiczne, dlatego kluczowe jest podjęcie jak najszybciej działań wspierających zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Programem wsparcia psychicznego .

Stres i strach w równym stopniu dotyczą dzieci i młodzieży. Ważne jest, żeby edukować rodziców i opiekunów i wyczulić ich na symptomy pojawiających się problemów. Zdarzenia mogące wywołać negatywne skutki u dzieci i młodzieży to brak kontaktów z rówieśnikami, wymuszona zmiana codziennej rutyny w rodzinie spowodowana pracą zdalną rodziców i pozostawaniem w domu w związku ze zdalną edukacją, wreszcie choroba lub śmierć bliskiej osoby. Należy być wyczulonym na wszelkie oznaki obniżonego nastroju u dzieci, braku chęci do kontaktów z domownikami i rówieśnikami, spędzania zbyt dużej ilości czasu w mediach społecznościowych (uzależnienie od gier i przemoc w sieci), a w przypadku starszych dzieci na spożywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Wsparciem psychologicznym powinni zostać objęci także dorośli. Osoby w wieku produkcyjnym przeżywają silny stres w związku ze zmianą sposobu pracy lub jej utratą. Natomiast osoby starsze, niejednokrotnie osamotnione, znajdują się w izolacji i czują się całkowicie bezradne. Przedłużająca się niepewność związana z sytuacją pandemiczną i silny stres generowany w związku z wymuszonym godzeniem pracy zdalnej z obowiązkami domowymi, już teraz skutkują stanami depresyjnymi i lękowymi.

Podjęcie natychmiastowych działań jest o tyle istotne, że zdrowie psychiczne Warszawiaków warszawiaków nie wróci szybko do normy zaraz po opanowaniu pandemii. Konsekwencje przeżywanego stresu, a nawet traumy będą długofalowe. Naszym celem jest wsparcie działań miasta Warszawy ukierunkowanych na przeprowadzenie szeroko zakrojonej . Główne problemy z jakimi borykają się mieszkańcy Warszawy, a które nie są obojętne dla ich zdrowia psychicznego to: depresja, izolacja, stres, stany lękowe, bezsenność, samotność, uzależnienia..Założenia projektu:Celem projektu jest przeprowadzenie kampanii psychoedukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców warszawy uświadamiającej powagę kwestii rolę zdrowia psychicznego w poszczególnych grupach wiekowych. Jesteśmy w stanie wspierać działania miasta zarówno na poziomie tworzenia kampanii, jak i jej wdrażania. Zapewniamy swoich ekspertów do nagrania z nimi wywiadów, webinarów oraz audycji przekazujących wiedzę psychologiczną dotyczącą związku z COVID-19.1. Z pomocą ekspertów opracowane zostaną materiały merytoryczne dotyczące radzenia sobie ze skutkami pandemii , w tym w przebyciu takie jak: przebycie żałoby po stracie bliskich osób, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki walki ze stresem, stanami lękowymi, depresyjnymi i uzależnieniami. Mamy doświadczenia i obserwacje, że profesjonalne podejście, połączone z poczuciem odpowiedzialności społecznej i empatią, pozwalają budować dobre systemy wsparcia społecznego. Programy oparte na budowaniu świadomości, poprzez psychoedukację, mogą przynieść długofalowo dobre efekty. Profesjonalna kampania zminimalizuje społeczne konsekwencje problemów psychologicznych jakie nagle się pojawiły w związku z pandemią, a długotrwałe narażenie na stres prowadzi do stanów lękowych, stanów depresyjnych, traum co w konsekwencji powoduje niezdolność do pracy i normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. W dobie społecznej izolacji, wykorzystanie środków elektronicznego przekazu do kontaktowania się z mieszkańcami Warszawy stało się koniecznością. Zatem połączenie technologii z wiedzą psychologiczną pozwoli zbudować system wsparcia społecznego w nowoczesny i dostępny sposób. Założenia projektu: Projekt jest skierowany do władz miasta Warszawy, a jego celem jest uświadomienie potrzeby opracowania, a następnie wdrożenia programu wsparcia psychologicznego dla mieszkańców Warszawy w związku z pandemią Covid-19. 1. Opracowanie kampanii uświadamiającej rolę zdrowia psychicznego (w szczególności budowania odporności psychicznej) w związku z pandemią Covid -19. 2. Zaproponowanie spójnego przekazu do mieszkańców Warszawy w mediach społecznościowych i za pomocą nośników będące własnością miasta (komunikacja miejska, urzędy, ośrodki zdrowia) oraz dodatkowo dedykowana strona internetowa z przystępnie „podaną” psychoedukacją, jak dbać o zdrowie psychiczne i dlaczego jest to takie ważne w obecnej sytuacji. Jak wskazują badania, aż 18% osób, które przeszły Covid-19 w ciągu trzech miesięcy od zachorowania zmaga się z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi. Trzeba ludzi w przyjazny i zarazem pomocny oraz praktyczny sposób poinformować o możliwym wpływie przebytej choroby na ich zdrowie psychiczne. 3. Przekaz kampanii powinien być dostosowany stany lękowe, stres, depresja, czy uzależnienia.

2. Opracowanie materiałów: identyfikacja wizualna kampanii, dostosowanie do nośników kampanii np: tekst, prezentacja, nagrania video.

3. Opracowane materiały zostaną rozpropagowane na: stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy, nośnikach reklamowych funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych i podmiotach podległych m.st. Warszawie np: komunikacja miejska, jednostki pomocnicze - dzielnice, miejskie podmioty lecznicze, zewnętrznych nośnikach reklamowych - kampania outdoorowa m.in. billboardy, citylighty.

Informacja na temat kampanii pojawi się w mediach społecznościowych Urzędu m.st. Warszawy np: kanał YouTube, Feacebook. Przekaz kampanii dostosowany będzie do potrzeb poszczególnych grup społecznych i zawodowych np: dzieci, nastolatkimłodzież, rodzicedorośli, seniorzy, nauczyciele, pracownicy medyczni itd. 4. Władze miasta nie mają wpływu na decyzje rządzących, zatem muszą się skupić na obszarach, na które mają realny wpływ, czyli na rzetelnym informowaniu mieszkańców o skutkach pandemii, jednym z tych obszarów, niezmiernie istotnym jest zdrowie psychiczne. 5.Oczekiwanym i pożądanym efektem kampanii psychoedukacyjnej jest wzrost świadomości wśród mieszkańców Warszawy i tym samym ich zwiększone zaangażowanie w przestrzeganie określonych zasad bezpiecznego funkcjonowania w czasie pandemii. Wykorzystywane narzędzia: - eksperci - psycholodzy, specjaliści od psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej - wywiady z ekspertami - materiał informacyjno-edukacyjny na dedykowaną stronę www i do nośników w posiadaniu miasta - webinary, - warsztaty on-line dostępne m.in. poprzez www, YouTube, FB Główne problemy z jakimi borykają się ludzie, a które nie są obojętne dla ich zdrowia psychicznego to: - samotność - izolacja - brak kontaktu fizycznego - brak równowagi pomiędzy pracą a obowiązkami rodzinnymi spowodowany pracą zdalną i jednoczesną opieką nad dziećmi pozostającymi w domu w związku z edukacją on-line (szczególnie ten problem dotyka rodziców samotnie wychowujących dzieci) - ciągły stres i obawy o zdrowie swoje i najbliższych, szczególnie starszych rodziców - lęki o utratę pracy i brak zabezpieczenia finansowego - bezsenność - depresja Stres i strach w równym stopniu dotyczą dzieci i młodzieży. Ważne jest, żeby edukować rodziców i opiekunów i wyczulić ich na symptomy pojawiających się problemów. Zdarzenia mogące wywołać negatywne skutki u dzieci i młodzieży, to brak kontaktów z rówieśnikami, wymuszona zmiana codziennej rutyny w rodzinie spowodowana pracą zdalną rodziców i pozostawaniem w domu w związku ze zdalną edukacją, wreszcie choroba lub śmierć bliskiej osoby. Należy być wyczulonym na wszelkie oznaki obniżonego nastroju u dzieci, braku chęci do kontaktów z domownikami i rówieśnikami, spędzania zbyt dużej ilości czasu w mediach społecznościowych (uzależnienie od gier i przemoc w sieci), a w przypadku starszych dzieci na spożywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Koszt realizacji projektu: Ponieważ projekt dotyczy zdrowia mieszkańców Warszawy proponujemy przeznaczyć na niego maksymalną kwotę przewidzianą dla poziomu ogólnomiejskiego 5 614 505 zł na temat roli zdrowia psychicznego i zminimalizowanie społecznych konsekwencji problemów psychologicznych jakie pojawiły się w związku z pandemią. W dobie społecznej izolacji wykorzystywanie środków elektronicznego przekazu do kontaktowania się z mieszkańcami Warszawy stało się koniecznością. Połączenie technologii z wiedzą psychologiczną pozwoli zbudować system wsparcia społecznego w nowoczesny i dostępny sposób.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zadbanie o mieszkańców Warszawy w każdym wieku, którzy są w stresie lub kryzysie poprzez psychoedukację zaowocuje polepszeniem kondycji psychicznej całej społeczności, jak również zwiększy zaufanie tej społeczności do władz lokalnych. Nic lepiej nie wpływa na dobrostan psychiczny ludzi, jak danie im poczucia bezpieczeństwa i okazanie troski o ich życie i zdrowie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona zdrowia
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
5 614 505,00 zł

Dokumenty

Załączniki