Wydział Zdrowia Publicznego w Biurze Polityki Zdrowotnej - zmiany z 2021-04-27 15:05:25
Powrót do projektu

Kampania psychoedukacyjno-informacyjna dla mieszkańców Warszawy o wpływie pandemii Covid-19 na zdrowie psychiczne.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt obejmuje całą Warszawę
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Sytuacja epidemiologiczna spowodowała nagłe i nieprzewidziane zmiany w życiu społecznym, rodzinny i zawodowym.

Podjęcie natychmiastowych działań informacyjnych o wpływie pandemii na zdrowie psychiczne Warszawiaków jest o tyle istotne, że nie wróci ono szybko do normy zaraz po opanowaniu pandemii. Konsekwencje przeżywanego stresu, a nawet traumy będą długofalowe.

Opis projektu:
Sytuacja epidemiologiczna spowodowała nagłe i nieprzewidziane zmiany w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Konsekwencje pandemii dotknęły przede wszystkim dzieci i młodzież, pozbawiając ich stałego kontaktu z rówieśnikami. Pandemia obniżyła jakość kształcenia i ograniczyła rozwijanie zainteresowań. Ograniczyła również aktywność fizyczną i wydłużyła czas spędzany w Internecie i mediach społecznościowych, nawet do kilkunastu godzin dziennie. Aktywność młodzieży w sieci jest trudna do monitorowania, tym bardziej, że sposób wykonywania pracy przez dorosłych także uległ zmianie, przez co ograniczyły się wzajemne kontakty. Powszechna izolacja społeczna już ma i jeszcze będzie miała przełożenie na zdrowie psychiczne, dlatego kluczowe jest podjęcie jak najszybciej działań wspierających zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Stres i strach w równym stopniu dotyczą dzieci i młodzieży. Ważne jest, żeby edukować rodziców i opiekunów i wyczulić ich na symptomy pojawiających się problemów. Zdarzenia mogące wywołać negatywne skutki u dzieci i młodzieży to brak kontaktów z rówieśnikami, wymuszona zmiana codziennej rutyny w rodzinie spowodowana pracą zdalną rodziców i pozostawaniem w domu w związku ze zdalną edukacją, wreszcie choroba lub śmierć bliskiej osoby. Należy być wyczulonym na wszelkie oznaki obniżonego nastroju u dzieci, braku chęci do kontaktów z domownikami i rówieśnikami, spędzania zbyt dużej ilości czasu w mediach społecznościowych (uzależnienie od gier i przemoc w sieci), a w przypadku starszych dzieci na spożywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Wsparciem psychologicznym powinni zostać objęci także dorośli. Osoby w wieku produkcyjnym przeżywają silny stres w związku ze zmianą sposobu pracy lub jej utratą. Natomiast osoby starsze, niejednokrotnie osamotnione, znajdują się w izolacji i czują się całkowicie bezradne. Przedłużająca się niepewność związana z sytuacją pandemiczną i silny stres generowany w związku z wymuszonym godzeniem pracy zdalnej z obowiązkami domowymi, już teraz skutkują stanami depresyjnymi i lękowymi.

Podjęcie natychmiastowych działań jest o tyle istotne, że zdrowie psychiczne warszawiaków nie wróci szybko do normy zaraz po opanowaniu pandemii. Konsekwencje przeżywanego stresu, a nawet traumy będą długofalowe. Główne problemy z jakimi borykają się mieszkańcy Warszawy, a które nie są obojętne dla ich zdrowia psychicznego to: depresja, izolacja, stres, stany lękowe, bezsenność, samotność, uzależnienia..Założenia projektu:Celem projektu jest przeprowadzenie kampanii psychoedukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców warszawy Warszawy uświadamiającej rolę zdrowia psychicznego w związku z COVID-19.1. Z pomocą ekspertów opracowane zostaną materiały merytoryczne dotyczące radzenia sobie ze skutkami pandemii takie jak: przebycie żałoby po stracie bliskich osób, stany lękowe, stres, depresja, czy uzależnienia.

2. Opracowanie materiałów: identyfikacja wizualna kampanii, dostosowanie do nośników kampanii np: tekst, prezentacja, nagrania video.

3. Opracowane materiały zostaną rozpropagowane na: stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy, nośnikach reklamowych funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych i podmiotach podległych m.st. Warszawie np: komunikacja miejska, jednostki pomocnicze - dzielnice, miejskie podmioty lecznicze, zewnętrznych nośnikach reklamowych - kampania outdoorowa m.in. billboardy, citylighty.

Informacja na temat kampanii pojawi się w mediach społecznościowych Urzędu m.st. Warszawy np: kanał YouTube, Feacebook. Przekaz kampanii dostosowany będzie do potrzeb poszczególnych grup społecznych i zawodowych np: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, nauczyciele, pracownicy medyczni.Oczekiwanym i pożądanym efektem kampanii jest wzrost świadomości wśród mieszkańców Warszawy na temat roli zdrowia psychicznego i zminimalizowanie społecznych konsekwencji problemów psychologicznych jakie pojawiły się w związku z pandemią. W dobie społecznej izolacji wykorzystywanie środków elektronicznego przekazu do kontaktowania się z mieszkańcami Warszawy stało się koniecznością. Połączenie technologii z wiedzą psychologiczną pozwoli zbudować system wsparcia społecznego w nowoczesny i dostępny sposób.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zadbanie o mieszkańców Warszawy w każdym wieku, którzy są w stresie lub kryzysie poprzez psychoedukację zaowocuje polepszeniem kondycji psychicznej całej społeczności, jak również zwiększy zaufanie tej społeczności do władz lokalnych. Nic lepiej nie wpływa na dobrostan psychiczny ludzi, jak danie im poczucia bezpieczeństwa i okazanie troski o ich życie i zdrowie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona zdrowia
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 5 614 505,00
1 100 470,60

Dokumenty

Załączniki