Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów - zmiany z 2021-04-23 15:09:36
Powrót do projektu

Warsztaty dla przyszłych Animatorów wolnego czasu

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przedszkole nr 160, w Warszawie, ul. Niepołomicka 26
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Budynek wyposażony w odpowiednią przestrzeń do szkolenia animatorów, w szczególności do zajęć praktycznych z dziećmi.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W ramach projektu odbędą się warsztaty teoretyczne i praktyczne dla animatorów.
Opis projektu:
W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty dla przyszłych animatorów. Warsztaty będą sie się składały z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna będzie wynosiła ok 16 godz. natomiast część praktyczna od 16 do 32 godzin24 godziny. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymają dyplomy ukończenia dyplomy/ zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Uczestnictwo w Warsztatach warsztatach odbędzie się na podstawie listy zgłoszeń, w ramach stworzonego Regulaminu uczestnictwa, który określi jakie warunki spełniać powinni kandydaci na szkolenie, np. pełnoletność, praca z dziećmi itp. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona.

W ramach warsztatów zostaną zakupione niezbędne materiały dla wszystkich uczestników, zarówno papiernicze, jak i różnego rodzaju zabawki i akcesoria wykorzystywane podczas zajęć praktycznych. W ramach szkolenia dopuszcza się wykorzystywanie różnych technik multimedialnych. Zajęcia będą skierowane na animację wolnego czasu różnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pomiędzy 2 a 7 rokiem życia.

W ramach projektu dopuszcza się realizację plenerowej imprezy dla mieszkańców dzielnicy, gdzie uczestnicy warsztatów zaprezentują zdobytą wiedzę poprzez animację i zaangażowanie mieszkańców dzielnicy w różnego rodzaju aktywności.

W przypadku trudnej sytuacji sanitarno – epidemicznej zajęcia będą odbywały się on-line.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Warsztaty pomogą poszerzyć grupę osób, które w przyszłości będą pracowały z dziećmi przy różnego rodzaju imprezach na terenie dzielnicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • sport
  • rekreacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Liczba uczestników warsztatów max. 40 osób

Koszt warsztatów ( obejmujących 16 godz. zajęć teoretycznych oraz 24 godziny zajęć praktycznych) wraz z materiałami dla jednego uczestnika 500 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 18
20 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki