Koordynator w Dzielnicy Wola - zmiany z 2021-04-29 13:46:35
Powrót do projektu

Kino plenerowe

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
boisko przy CAM Nowolipie 25B
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada zorganizowanie wieczornych seansów filmowych w plenerze.
Opis projektu:
W ostatnich latach letnie kina plenerowe zyskały dużą popularność wśród mieszkańców, odbywają się w wielu miejscach Warszawie. Zakładamy organizację 10 wieczornych seansów filmowych na dawnym boisku między CAM Nowolipie 25B a budynkiem przy al. "Solidarności" 84. W przypadku dających się przewidzieć niekorzystnych warunków atmosferycznych projekcja w soboty przeniesiona jest na niedzielę dnia następnego. Dla oglądających przewidujemy od 50-100 leżaków. W początkowej fazie projektu proponujemy dostarczenie przez firmę zewnętrzną 50 sztuk. W przypadku większego zainteresowania na następny seans ilość ta może ulec zwiększeniu do sztuk 100. Do obsługi całego przedsięwzięcia (bez promocji) proponujemy wynająć firmę zewnętrzną. Promocja wydarzenia musi zawierać następujące elementy:

- umieszczenie w kalendarium wolskim od początku projektu dni, godzin i tytułów wyświetlanych filmów,

- stworzenie 100 plakatów w formacie A3 z kalendarium wszystkich projekcji z zaznaczeniem wyżej opisywanych sytuacji pogodowych

- umieszczenie informacji na stronie Urzędu Dzielnicy Wola oraz na stronie facebookowej

- dystrybucja plakatów w kilku punktach obszaru Nowolipki

- zatrudnienie konferansjera (aktora), który przed każdym seansem opowie o tematyce filmu
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Sąsiedzkie kino plenerowe stwarza okazję do integracji oraz aktywizacji mieszkańców, jest doskonałą formą spędzania wolnego czasu w letnie wieczory przez sąsiadów oraz promuje działania kulturalne rozpowszechniając dostęp do kultury kinowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
sprzęt - 3000020000,00

filmy - 3000020000,00

promocja - 10000,00

razem - 70 000,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 70
50 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki