Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2021-01-29 12:58:48
Powrót do projektu
GIMNASTYKA W WODZIE I ODNOWA BIOLOGICZNA DLA SENIORÓW Z ADAPTACJĄ DWÓCH SZATNI RODZINNYCH I DAMSKIEJ NA BASENIE

Gimnastyka w wodzie i odnowa biologiczna dla seniorów z adaptacją dwóch szatni rodzinnych i damskiej na basenie KBR. "MUSZELKAMuszelka"

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
KOMPLEKS BASENÓW REHABILITACYJNYCH "MUSZELKA" UL. BALKONOWA 2
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Aktywne i bezpieczne spędzenie wolnego czasu po adaptacji dwóch szatni rodzinnych i damskiej w kompleksie basenów rehabilitacyjnych "Muszelka" po przez zajęcia sportowo-rehabilitacyjne. Gimnastyka w wodzie, ławeczki masujące, kaskady wodne, wanna whirpol.
Opis projektu:
Program aktywizacji seniorów poprzez aktywne spędzenie wolnego czasu na terenie KBR "Muszelka" oraz adaptacja dwóch szatni rodzinnych i szatni damskiej.

Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu w ustalone dni i godziny z kierownikiem pływalni. Obejmować będą 30 minutowe zajęcia gimnastyki w wodzie dla jednej grupy liczącej max. 15 osób oraz 50 minut do wykorzystania jako odnowa biologiczna na basenie rekreacyjnym, kaskady wodne, ławeczki masujące oraz wanna whirpol lub pływanie rekreacyjne w zależności od preferencji i potrzeb uczestników.

Raz w tygodniu dla jednej grupy. Grup będzie cztery. Zajęcia realizowane będą marzec-grudzień 2022 r. z wyłączeniem dni świątecznych, ferii zimowych oraz okresu wakacji (lipiec - wrzesień). Osoby uczestniczące w zajęciach będą zobowiązane do podpisania oświadczenia o dobrowolnym uczestnictwie w zajęciach i nie wnoszeniu roszczeń z tytułu negatywnych następstw wynikających z przedmiotowych zajęć.

Adaptacja szatnia rodzinna dwa pomieszczenia, szatnia damska - wykonanie remontu podłóg:

1. SZATNIA RODZINNA 27 m kw. i cokół 22 mb.

2. SZATNIA RODZINNA 27 m kw. i cokół 22 mb.

3. SZATNIA DAMSKA 43 m kw. i cokół 40 mb, demontaż i montaż dwóch przegród WC, demontaż i montaż ścianki w szatni.

Koszt adaptacji szatni to około 130.000 zł oraz aktywizacja seniorów 4 grupy to 40.000 zł.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Program ma na celu adaptację dwóch szatni rodzinnych i damskiej oraz promowanie zdrowego stylu życia i integrację osób starszych w środowisku lokalnym poprzez aktywne spędzenie wolnego czasu. Projekt będzie również oddziaływał terapeutycznie: usprawni motorykę, przyczyniać się będzie do likwidacji stresu, przywróci chęć do życia, wypełni wolny czas.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
170 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki